Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:40-11:00  AB 18 Forenklet og forskellene til AB18

 • Anvendelsesområdet
 • Aftalegrundlaget og underentreprenører
 • Tidsplanlægning og -styring
 • Projektgennemgang og entreprenørprojektering
 • Sikkerhedsstillelse og forsikring
 • Ekstraarbejder

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

 

11:00-11:15 Kaffepause

 

11:15-12:15  AB 18 Forenklet og forskellene til AB18 (fortsat)

 • Byggemøder og byggeledelse
 • Pris og betaling
 • Tidsfristsforlængelse og forsinkelse
 • Ophævelse
 • Aflevering og mangler
 • Tvister: Fokus på nye tiltag herunder; løsningstrappe og mediation og mægling

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-14:30  ABR 18 Forenklet og forskellene til ABR 18

 • Aftalegrundlaget
 • Forsikring
 • Udførelse af rådgivning
 • Betaling
 • Tidsfristsforlængelse og forsinkelse
 • Ophævelse
 • Aflevering og mangler
 • Tvister

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:50  ABR 18 Forenklet og forskellene til ABR 18 (fortsat)

 • Tidsfristsforlængelse og forsinkelse
 • Ophævelse
 • Aflevering og mangler
 • Tvister

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten

 

15:50-16:00 Evaluering og tak for i dag

 

 

Undervisere

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver klædt godt på inden for de enkelte områder. Ønsker du at tage et helt kursusforløb, eller en del af det, kontakt os da gerne – så hjælper vi med tilmeldingen. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.