På dette kursus får du en grundlæggende forståelse af og indføring i de nye regler i AB18. Vi gennemgår aftaledokumenterne med fokus på den praktiske forståelse og anvendelse af dokumenterne. Du får samtidig en introduktion til AB18 set fra bygherres perspektiv og et kort overblik over aftalesystemet.

Kurset er for dig som har brug for en introduktion til AB18 og aftalesystemet, enten fordi det er nyt stof for dig, eller fordi du trænger til at få genopfrisket din viden og kende de vigtigste forskelle til AB92.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:15 AB18 og introduktion til aftalesystemet
Vi ser på AB18 i sammenhæng med hele aftalesystemet herunder ABR, ABT, APP, de forenklede former og ydelsesbeskrivelserne.

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

10:15-11:45 Gennemgang af AB18
Her får du en overordnet introduktion til AB18. Vi gennemgår bestemmelserne i AB18 med særlig fokus på, det du skal vide som bygherre og bygherrerådgiver. Gennemgangen vil følge hovedområderne i AB18:

  • Aftalegrundlaget
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Udførelse af entreprisen
  • Betaling
  • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
  • Aflevering
  • Mangler
  • Et- og femårs eftersyn
  • Ophævelse
  • Tvister

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

11:45-12:30 AB18 fra et bygherreperspektiv
Hvordan skal du forholde dig AB18 som bygherre? Vi gennemgår her de væsentligste nedslag i aftaledokumenterne set fra bygherres perspektiv og hører om baggrunden for dem, og hvordan du kan komme godt i gang.

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:45 Gennemgang af AB18 fortsat
Vi fortsætter formiddagens gennemgang af bestemmelserne i AB18. Undervejs inddrager vi nogle af de første praktiske erfaringer med AB18.

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

14:45-15:00 Kaffepause

 

15:00-16:00 Gennemgang af AB18 fortsat
Vi fortsætter gennemgangen af bestemmelserne i AB18. Undervejs inddrager vi nogle af de første praktiske erfaringer med AB18.

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

Underviser

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

 

Oplægsholder

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i sin egenskab af formand for Rammebetingelsesudvalget været med til at formulere Bygherreforeningens forslag til afvigelser fra YBL18

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.