Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og dagens tema rammesættes

 

10:10-11:30 Gennemgang af AB 18
Overordnet introduktion til AB 18 og de nye tiltag i forhold til AB 92.

Gennemgang af bestemmelserne i AB 18 med fokus på de områder, hvor der er sket ændringer i forhold til AB 92: Gennemgangen vil følge hovedområderne i AB 18:

  • Aftalegrundlaget
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Udførelse af entreprisen
  • Betaling
  • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
  • Aflevering
  • Mangler
  • Et og femårs eftersyn
  • Ophævelse
  • Tvister

 

11:30–12:30 AB 18 fra et bygherreperspektiv

Bygherreforeningen gik ind i forhandlingerne med et katalog af ønsker, der har fungeret som rettesnor for revisionen af aftalesystemet. Vi gennemgår her de væsentligste nyskabelser og ændringer set ud fra bygherrernes perspektiv, ligesom vi kommer ind på, hvilke muligheder systemet giver, og hvad der er forudsætningerne for at høste fordelene.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

12:30–13:30 Frokost

 

13:30–14:45 Gennemgang af AB 18 – fortsat

 

14:45-15:00 Kaffepause

 

15:00–16:00 Gennemgang af AB 18 – fortsat

 

16:00 Tak for i dag

 

Underviser

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Gæsteundervisere

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.