Kurser -

05/10/2022

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl og mangler.

Pris

Medlemspris:

2900 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4200 kr. ex. moms

Tid og sted

Dette kursus giver dig et overblik ABR18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl. Samtidig ser vi på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

Program


09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød


09:30-10:00 Velkomst og introduktion 
ABR18 fra et bygherreperspektiv
Hvordan skal du forholde dig AB18 som bygherre? Vi gennemgår her de væsentligste nedslag i aftaledokumenterne set fra bygherres perspektiv og hører om baggrunden for dem, og hvor du skal være særlig opmærksom som bygherre.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:00-11:30 Overordnet introduktion til ABR18
ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør end det har været tilfældet tidligere, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Samtidig indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem, og det hører du om på denne formiddag.

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

11:30-12:00 Honorarformer
De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:30 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver
ABR18 indeholder relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

13:30-14:30 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl
ABR18 introducerer nogle nye ansvarsbegrænsninger. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:15 Rådgiverens ansvar for tilsyn
Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

15:15-15:45 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser
ABR18 indeholder en række krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet, hør om:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

15:45-16:15 Udskydelse, standsning og ophævelse
Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Denne gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft

 

16:15-16:30 Opsamling og evaluering 

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Michael Gjedde-Nielsen, advokat, Viltoft
Michael er advokat hos VILTOFT Advokatpartnerselskab med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktret og voldgiftssager. Michael har været involveret i en betydelig del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark gennem de seneste årtier og rådgiver såvel bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i byggeprocessen. Michael er medforfatter til bogen ABR 89 (3. udgave 2013) og til bogen ABR 18 (1. udg., 2021).

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik har er civilingeniør med Ph.D. og har repræsenteret Bygherreforeningen i AB-forhandlingerne, sammen med medlemmer af foreningens udvalg og inviterede parter fra forhandlingsudvalget. Dermed har Henrik indsigt systemets tilblivelse og konkret viden om, hvordan bygherrerne får optimale betingelser for arbejdet med det nye aftalesystem.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Øvrige arrangementer inden for ’Byggeriets aftaler

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser vedrørende byggeriets aftaler. Nogle kurser har vi valgt at samle i kursusforløb, hvor du tilmelder dig flere kurser samtidig og deltager til reduceret pris. Du kan altså vælge at deltage i ét eller flere enkelte kurser, eller du kan vælge at deltage i hele forløb, så du bliver klædt godt på inden for de forskellige fagspecifikke områder. Er du interesseret i at læse mere om vores kursusforløb, inden for blandt andet AB18 og entrepriseret eller AB18 og rådgivningsydelser, så kan du læse mere og tilmelde dig her.  

 

 

 

 

Topfoto: Gegenwind

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer