Dette kursus giver dig et overblik ABR18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl. Samtidig ser vi på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

Vil du også have kendskab til de nye ydelsesbeskrivelser henviser vi til vores online kurser i:

YBL 18 Ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab

YBB 19 Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

 

Program


09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød


09:30-10:00 Velkomst og introduktion
ABR18 fra et bygherreperspektiv
Hvordan skal du forholde dig AB18 som bygherre? Vi gennemgår her de væsentligste nedslag i aftaledokumenterne set fra bygherres perspektiv og hører om baggrunden for dem, og hvor du skal være særlig opmærksom som bygherre.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:00-11:30 Overordnet introduktion til ABR18

ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør end det har været tilfældet tidligere, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Samtidig indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem, og det hører du om på denne formiddag.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

11:30-12:00 Honorarformer

De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:30 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver

ABR18 indeholder relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

13:30-14:30 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl

ABR18 introducerer nogle nye ansvarsbegrænsninger. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:15 Rådgiverens ansvar for tilsyn

Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

15:15-15:45 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser

ABR18 indeholder en række krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet, hør om:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

15:45-16:15 Udskydelse, standsning og ophævelse

Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Denne gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft

 

16:15-16:30 Opsamling og evaluering 

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til en kommende bog om ABR 18.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik har er civilingeniør med Ph.D. og har repræsenteret Bygherreforeningen i AB-forhandlingerne, sammen med medlemmer af foreningens udvalg og inviterede parter fra forhandlingsudvalget. Dermed har Henrik indsigt systemets tilblivelse og konkret viden om, hvordan bygherrerne får optimale betingelser for arbejdet med det nye aftalesystem.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital, forkortet og billigere version af arrangementet på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.