ABR18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør, end det har været tilfældet i det tidligere aftalesystem, og det har blandt andet ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale og dermed større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet.

Dette kursus giver dig et overblik ABR18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl. Derudover kobles kurset til ydelsesbeskrivelsen, så du bliver introduceret til, hvordan ABR18 og YBL18 kan hænge sammen. Endeligt ser vi også på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

 

Program 


09:00-09:30 Morgenmad og kaffe

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:40-10:10 Overordnet introduktion til ABR18
ABR18 indeholder en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven og et mere fintmasket tvistløsningssystem.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:10-11:10 Aftaleindgåelse og sammenhæng med ydelsesbeskrivelsen YBL18
De forøgede krav vedrørende aftaleindgåelse i ABR18 belyses, ligesom Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab YBL 18 dens samspil med ABR18 vil blive gennemgået.

Pia Pytlich, specialist, Bygherrerådgivning, COWII

 

11:10-11:15 Kaffepause

 

11:15-12:00 Honorarformer
De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:30 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver
ABR18 indeholder relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft

 

13:30-14:30 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl
ABR18 introducerer nogle nye ansvarsbegrænsninger. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:15 Rådgiverens ansvar for tilsyn
Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Her vil du blandt andet høre om:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft

 

15:15-15:45 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser
ABR18 indeholder en række krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet, hør om:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft

 

15:45-16:15 Udskydelse, standsning og ophævelse
Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Denne gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft


16:15-16:30 Opsamling og evaluering 

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Michael Gjedde-Nielsen, partner og advokat, Viltoft
Michael er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktret og voldgiftssager. Michael har været involveret i en betydelig del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark gennem de seneste årtier og rådgiver såvel bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i byggeprocessen. Michael er medforfatter til bogen ABR 89 (3. udgave 2013) og en kommende bog om ABR 18.

 

Oplægsholdere

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

Pia Pytlich, Specialist, Bygherrerådgivning, COWI
Pia er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring som rådgiver for bygherrer inden for entrepriseret, aftaleret og udbudsret. Pia Pytlich har endvidere en fortid som jurist hos Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.