Kurser -

06/11/2019

Totalentreprise og ABT 18 – hvad kræver det af bygherren?

Totalentrepriser er en entrepriseform i vækst, og på denne seminardag sætter vi fokus på ABT18 og dermed totalentreprise. Vi tager fat i centrale spørgsmål som, hvordan sikrer du dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt, og hvordan sikrer du dig, at du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse?

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Program

09:30-10:00 Fælles morgenmad

 

10:00-10:20 Velkomst og introduktion til dagen

Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningen

 

10:20-10:50 Hvornår skal du vælge en totalentreprise?
Hvornår skal du vælge totalentrepriser frem for fag- eller stor og hovedentreprise og hybrider som new partnering og ’HoTal’-entrepriser? Med afsæt i flere af Bygherreforeningens projekter og arbejdet i Værdibyg giver Rolf med nogle bud på, hvilke spørgsmål du som bygherre skal finde svar på, før du vælger totalentreprisen som din entrepriseform – og hvordan du har snor i det.

Rolf Simonsen, sekretariatsleder for Værdibyg og projektchef hos Bygherreforeningen

 

10:50-11:00 Kort Pause

 

11:00-12:00 Få styr på juraen i udbuddet, kontrakten og undervejs i byggeprojektet
Hvis byggeriet ikke er beskrevet detaljeret nok i udbudsmaterialet og aftalen, risikerer du som bygherre at skulle betale for ekstraarbejder for at få det byggeri, du har brug for. Omvendt påtager du dig en større og større risiko for fejl i udbudsmaterialet, hvis byggeriet er beskrevet for detaljeret!

  • Hvordan vælger bygherren det rigtige detaljeringsniveau i beskrivelsen af byggeriet?
  • Hvilken indflydelse har projektgennemgangen på totalentreprenørens risiko for fejl i – udbudsmaterialet?
  • Hvordan kan totalentrepriseaftalen nuancere den traditionelle risikofordeling mellem bygherre og totalentreprenør?

Anders Vestergaard Buch, advokat, Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:45 Rådgivers rolle i totalentrepriser: fokus på styring og økonomi
Ved totalentrepriser er det totalentreprenøren der indkøber rådgivningsydelsen.

  • Hør potentialet og faldgruber i denne konstruktion
  • Få et bud på den gode rollefordeling mellem alle tre parter
  • Hvordan får vi en god rammesætning (både den formelle og uformelle) for samarbejdet?

Per Beyer Christensen, forretningsansvarlig, MOE

 

13:45-14:30 Risikovurderinger set fra entreprenøren/leverandør
En del af problemstillingen for totalentreprenøren er, at man skal lægge sig fast på et grundlag på udbudstidspunktet – og hvad sker der så med ændringer undervejs? Få entreprenørvinklen på hvordan man løbende kan arbejde med risiko (også strategisk) og hvilken betydning det kan få for tids- og procesplanen – og det gode samarbejde med bygherre.

Taler annonceres snarest

 

14:30-14:50 Kaffe & kage

 

14:50-15:35 Risikoanalysen bestemmer om, og hvordan, totalentreprise indgår i projektet
Vejdirektoratet har både anlægsprojekter og byggeprojekter, og arbejder med de fleste entrepriseformer.

  • Hør hvorfor, hvornår og hvordan totalentrepriser kan indgå som et delelement i et projekt
  • Få indsigt i det paradigme og den risikovurdering der ligger til grund for beslutningen

Trine Holst Veicherts, Risk manager, Vejdirektoratet

 

15:40-16:10 Anbefalinger og kompetencekrav ved brug af ABT18 – gode råd til bygherrer
Kom med bag arbejdet med ABT18, og hør hvad Bygherreforeningen har arbejdet for i forhold til at modernisere totalentreprisen, så du som bygherrer står stærkere. Hør også hvilke anbefalinger der særligt skal fremhæves, og hvilke konkrete krav til bygherrekompetencer der er væsentlige for at høste værdien af ABT18.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

16:20-16:30 Opsamling og evaluering

 

16:30 Tak for i dag

 

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer