Kurser -

06/11/2019

Totalentrepriser med ABT 18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

På denne seminardag sætter vi fokus på ABT 18 og dermed totalentrepriseformen. Du får indblik i, hvordan du sikrer dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt samt inspiration til, hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse med totalentrepriseformen.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Program

09:30-10:00 Fælles morgenmad

 

10:00-10:35 Velkomst og introduktion til dagen

Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningen

 

10:35-12:00 Få styr på juraen i udbuddet, kontrakten og undervejs i din totalentreprise
Hvis byggeriet ikke er beskrevet detaljeret nok i udbudsmaterialet og aftalen, risikerer du som bygherre at skulle betale for ekstraarbejder for at få det ønskede byggeri. Omvendt påtager du dig en større risiko for fejl i udbudsmaterialet, hvis byggeriet er beskrevet for detaljeret. Få indblik i centrale spørgsmål som:

 • Hvordan vælger du det rigtige detaljeringsniveau i beskrivelsen af byggeriet?
 • Hvilken indflydelse har projektgennemgangen på totalentreprenørens risiko for fejl i – udbudsmaterialet?
 • Hvordan kan totalentrepriseaftalen nuancere den traditionelle risikofordeling mellem bygherre og totalentreprenør?

Anders Vestergaard Buch, advokat, Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:45 Rådgivers rolle i totalentrepriser: Fokus på styring og økonomi
Ved totalentrepriser er det totalentreprenøren, der indkøber rådgivningsydelsen. Hør om potentialer og faldgruber i denne konstruktion og få et bud på den gode rollefordeling mellem alle tre parter samt, hvordan du får en god rammesætning (både den formelle og uformelle) for samarbejdet.

Per Beyer Christensen, forretningsansvarlig, MOE

 

13:45-14:30 Risikovurderinger set fra teknikleverandøren
En udfordring ved totalentreprisen er, at totalentreprenøren allerede på udbudstidspunktet skal lægge sig fast på et grundlag for hele projektet – også i forbindelse med teknikfagene, hvor der kan være en fare for, at projekterne udvikler sig til katastrofesager. Hør om ’kampen’ om det bygbare projekt og bliv inspireret til, hvad vi kan gøre anderledes for at få bedre processer og resultater.

Søren Frahm, regionsdirektør, Bravida

 

14:30-14:50 Kaffe & kage

 

14:50-15:40 Få risikoanalysen med fra start
Vejdirektoratet har både anlægs- og byggeprojekter og arbejder derfor med de fleste entrepriseformer, herunder ABT18. Vi bliver introduceret til den model for risikoanalyse, som de har udviklet med afsæt i deres omfattende datamateriale fra projekterne. Modellen kan fx anvendes til at kalkulere mængdeusikkerhed. Udover modellen får vi indsigt i de målepunkter i risikovurderingen, der indgår deres beslutningsgrundlag, inden vi bliver inspireret til, hvordan man kan oparbejde en kultur, hvor risiko bliver et plus-ord.

Trine Holst Veicherts, Risk manager, Vejdirektoratet

 

15:40-16:10 Anbefalinger og kompetencekrav ved brug af ABT 18 – gode råd til bygherrer
Kom med bag arbejdet med ABT 18 og hør om Bygherreforeningens indsats i forhold til at modernisere totalentreprisen, så du som bygherre står stærkere. Hør også, hvilke anbefalinger der særligt skal fremhæves, og hvilke konkrete krav til bygherrekompetencer, der er væsentlige for at høste værdien af ABT18.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

16:20-16:30 Opsamling og evaluering

 

16:30 Tak for i dag

 

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…