Denne dag er for dig, som har brug for at få helt styr på de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser.

De fire appendikser: APP18 er kontraktstillæg, du kan anvende i kombination med grunddokumenterne AB18, ABR18 og ABT18. Appendikserne regulerer forhold, der er hyppigt forekommende, men som ikke optræder så hyppigt, at de er medtaget i hoveddokumenterne i AB-systemet.

På denne kursusdag får du overblik over og kendskab til de fire appendikser:


APP18 Projektudvikling
Fokus på appendiks om projektudvikling, hvor udgangspunktet er, at entreprenøren medvirker ved projektets udvikling. Hvad skal der til for at få det bedste grundlag for samarbejder ved tidligt udbud og entreprenørinvolvering?

APP18 Projektoptimering
Anvendes i situationer, hvor entreprenøren gennemgår det udbudte projekt med henblik på forslag til alternative løsninger, materialer og byggeproces, der indebærer tids-, pris- og kvalitetsmæssig optimering. Hvordan strukturerer man samarbejdet om at få det bedst mulige projekt og et solidt grundlag for udførelsen?

APP18 Driftskrav
Her sættes drift og byggeriets levetid i fokus. Det anvendes i situationer, hvor entreprenørens ydelser er undergivet krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, hvis opfyldelse først kan konstateres under en efterfølgende driftsperiode. Hvordan får man entreprenøren til at tage ansvar for driftsmæssige forhold som del af sin kontrakt?

APP18 Incitamenter
Dette appendiks bruges, når der under særlige omstændigheder udbetales bonus til entreprenøren. Hvordan skaber man positive incitamenter for samarbejdet?

 

Vi tager, som altid, udgangspunkt i bygherrens behov i forhold til aftaledokumenterne.

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Henrik Lindved Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:40-11:00 De fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel

 

11:00-11:10 Kaffepause

 

11:10-12:00 De fire appendikser fortsat

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 De fire appendikser fortsat

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel

 

14:30-14:45 Kaffepause

 

14:45-16:00 De fire appendikser fortsat

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel

 

16:00-16:15 Evaluering og tak for i dag

 

Underviser

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel
Theis har stor erfaring med rådgivning af bygherre og entreprenører i forbindelse med krav- og mangelhåndtering og indgåelse af komplekse entreprisekontrakter. Theis har erfaring med undervisning fra både Aarhus og Københavns Universitet. Du kan læse mere om Theis her.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:

I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand
. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Bemærk venligst at alle gæster i BLOX skal bære mundbind.

OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på Corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.


På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver klædt godt på inden for de enkelte områder. Ønsker du at tage et helt kursusforløb, eller en del af det, kontakt os da gerne – så hjælper vi med tilmeldingen. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.