Hvilke materialer kan og bør man anvende i sit byggeri? Og hvilke erfaringer har vi hermed?

På dette seminar sætter vi fokus på flere typer af bæredygtige byggemateriale og erfaringer hermed. Du kan bl.a. blive klogere på bæredygtighedsydelser, krav til materialer, LCA-beregninger samt risikohåndtering og ansvar for materialevalg. Samtidig bliver du præsenteret for en række bæredygtige materialer, ligesom du får indblik i konkrete projekter og erfaringer med forskellige materialer.

Dagen igennem vil det være muligt for deltagerne at dele erfaringer med hinanden, ligesom vi i fællesskab diskuterer dagens hovedpointer og spørgsmål, der dukker op i løbet af dagen.

 

Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA).

Er du medlem af FBSA? Så får du samme medlemspris som Bygherreforeningens medlemmer, 2.900 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via siden her, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af FBSA ved tilmeldingen.  

 

Program

 

09:00-09:30 Velkomst og morgenmad

 

09:30-09:50 Introduktion til dagen og erfaringsrunde

Vi starter dagens seminar med en introduktion til dagens fokus og oplæg. Herefter tager vi en status på deltagernes erfaringer med bæredygtige byggematerialer.

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

KRAV TIL MATERIALET

 

09:50-10:20 Tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser
Det nye tillæg til Ydelsesbeskrivelserne om bæredygtighedsydelser er netop klar. Formålet med tillægget er at gøre det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler mellem bygherre og projekterende om bæredygtighedsydelse. Desuden er krav til materialer en central del af bæredygtighedsydelserne – gennem flere stadier af projektet. Vi skal her høre mere om det nye tillæg og bæredygtighedsydelserne generelt med særligt fokus på de enkeltydelser der relaterer sig til materialer.

Nina Koch-Ørvad, projektchef, Værdibyg

 

10:20-10:50 Benyt LCA til at beregne projektets klimapåvirkning

Oplæg annonceres snarest

Leonora Eberhart, PhD in Circular Economy in the Built Environment, BUILD

 

10:50-11:05 Pause

 

MATERIALEPRÆSENTATION

 

11:05-11:35 Kan vi genanvende tunge CO2-udlende materialer?
Byggeriet er en af de største syndere, når vi kigger på CO2-aftryk. Det kommer bl.a. af, at der ofte benyttes tunge CO2-udledende materialer såsom beton, stål, tegl m.m. Men når vi udfører projekter, hvor disse materialer er nødvendige, er det så muligt at bygge grønt? Hos Give Steel har man udviklet GSY Green, der er en stålkompositbjælke af 98% genanvendeligt stål. Udover information om produktet får vi her et indblik i produktets CO2-udledning og sporbarheden af .

Anette Maria Christensen, Chief Sustainability Officer, Give Steel A/S

 

11:35-12:05 Byg med træ
Det er klimamæssigt bæredygtigt at bygge i træ, og der er mange måder at bruge træ på. Et træmateriale er Cross Laminated Timber, hvor massivtræ er fingersamlet i tvær- og længdegående retning. Materialet har dermed stor styrke, høj lastkapacitet og dimensional stabilitet. Vi skal høre om CLT Danmarks arbejde med materialet, CO2-beregning, fordelene ved materialet og projekter, hvor materialet kan anvendes.

Per Thomas Dahl, direktør, CLT Danmark

 

12:05-13:05 Frokost

 

13:05-13:35 Er biobaserede materialer vejen frem?

Når vi bygger med bæredygtige materialer, kan vi fokusere på at bruge genanvendelige materialer, materialer som er produceret på klimavenlig vis og med lavt CO2-aftryk, eller vi kan anvende biobaserede byggematerialer. Et af disse materialer er stampet lerjord. Lars K. Jørgensen har stor erfaring med stampet lerjord og har arbejdet med det en årrække. Vi skal derfor høre mere om hans erfaringer med det, hvordan det produceres samt fordele og udfordringer ved materialet.

Lars K. Jørgensen, direktør, Energiens Hus

 

13:35-13:55 Snak i mindre grupper

Hvordan når vi længst i vores arbejde med bæredygtige materialer? Og hvilke materialer skal vi prioritere at bruge i vores projekter? Baseret på dagens materialepræsentation snakker vi om, hvilke materialer vi tænker kan bringe vores bæredygtige projekter længst. Efter gruppeopdelingen vil der være en kort fælles snak.

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

ERFARINGER OG RISIKOHÅNDTERING

 

13:55-14:25 Færre materialer og større bæredygtighedsprofil
At vælge de rigtige materialer til det bæredygtige projekt kan være udfordrende. Men med et godt koncept, en god planlægning og ikke mindst en indsigtsfuld evaluering kommer man langt. CPH Village udvikler studieboliger og har et ambitiøst mål om at udvikle 10 villages indenfor de næste fem år. Deres innovative valg af bæredygtige materialer og deres fokus på at bygge småt – men godt – gør deres bæredygtighedsprofil stærk, og den styrkes yderligere af deres gode evalueringsarbejde. Vi skal høre om virksomhedens valg af materialer og erfaringer hermed, sporing af CO2-aftryk og det vigtige evalueringsarbejde.

Michael Plesner, CO-CEO, CPH Village

 

14:25-14:45 Pause

 

14:45-15:15 Case

Hvordan udvikler materialerne sig, når projektet har stået færdigt nogle år? Lever materialerne op til forventningerne? Og opstår der udfordringer med tiden? Vi skal høre mere om materialers udvikling med fokus på konkrete cases. Oplæg og oplægsholder annonceres snarest.

 

15:15-15:45 Hvem har ansvaret for materialevalget?

Hvordan håndterer man risiko ved brug af bæredygtige materialer? Og hvem skal stå til ansvar for de bæredygtige materialevalg og de nye metoder at bygge på? Kan man have et fælles ansvar, når materialet er valgt af én og indkøb samt udførelse sker af en anden? At tage ansvaret for valget af materialer kan være en fordel, hvis materialerne lever op til det forventede. Men med ansvaret følger også en stor risiko – for hvad hvis materialer ikke lever op til det forventede? Og hvad kan der eventuelt ske med materialet på sigt?

Bente Damsgaard Sejersen, projektleder, A. Enggaard

 

15:45-16:00 Afrunding

Vi samler kort op på dagens seminar med tid til spørgsmål.

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Praktisk

Seminariet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.