Program


09:00-09:15 Velkomst og introduktion til dagen

Christina Schultz, FBSA & Graves Simonsen, Bygherreforeningen 

 

09:15-09:45 Fremtidens hus skal varedeklareres – en introduktion til materialepasset
Det er paradoksalt at byggebranchen flokkes om begrebet bæredygtighed, mens skadelige indholdsstoffer i byggematerialer fortsat findes i samme mænge som tidligere. Tanken bag materialepasset er at skabe en større transparens om indholdsstofferne i byggematerialer, sådan at oversete, uønskede stoffer ikke spænder ben for den cirkulære økonomi.

Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen

 

09:45-10:15 Materialepyramiden: Mod et radikalt anderledes byggeri

Hvornår er byggeriet egentlig bæredygtigt, og hvad betyder dit materialevalg for teknologien, BR og andre ydelsesbeskrivelser såvel som for det menneskelige velbefindende? Pelle Munch-Petersen gør dig klogere på, hvordan du som bygherre kan påvirke hvad du har bygget med.

Pelle Munch-Petersen, adjunkt, ph.d., KADK

 

10:15-10:30 Pause

  

10:30-11:00 Et nyt kvarter i træ

Vejlandskvarteret der udføres af Henning Larsen Architects og MOE bliver Danmarks første bydel i træ. Her er der fokus på, hvordan mennesket nu og i fremtiden kan bo i naturen. Alle boligerne i det nye projekt kan bæredygtighedscertificeret og By & Havn og PensionDanmark stillede fra starten krav om, at træ skulle være det gennemgående byggemateriale. Hør om arbejdet med træ som materiale og om bygherrens tanker og ambitioner for projektet.

Martin Thue Jacobsen, byudvikler, PensionDanmark

 

11:00-11:30 Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi

Med afsæt i VCØB’s nyligt opdateret guide til, hvilke byggematerialer du som bygherre kan genbruge, genanvende eller materialenyttiggøre på anden vis, kommer Anke med konkrete råd til bygherrens arbejde med den cirkulære økonomi. Hun vil også highlighte vigtigheden i, at bygherren stiller krav til genanvendelse i sine projekter.

Anke Oberender, leder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

 

11:30-12:00 Diskussion og afrunding

 

12:00 Tak for i dag