Vi sætter fokus på det bæredygtige udbud på dette seminar, hvor det bliver belyst fra de forskellige dele af byggeriets værdikæde, og du får oplæg fra både bygherrer, rådgiver, entreprenør og advokat.

Du får en større forståelse for, hvordan du kan stille og imødekomme bæredygtighedskrav i udbudsmaterialet, og dermed medvirke til at sikre både et bæredygtigt udbud og færdigt byggeri. På dagen hører du både den teoretiske baggrund og en række konkrete eksempler, hvorfra forskellige bygherrer i forhold til, hvordan de arbejder med det bæredygtige udbud både ved nybyggeri og renovering.

Arrangementet udbydes i samarbejde med FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

Program

09:00-09:10 Velkomst og introduktion til dagen

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

09:10-09:35 Bæredygtigt byggeri i et juridisk perspektiv
Bæredygtighed og i særdeleshed den grønne omstilling er i dag mere relevant end nogensinde, men hvad der forstås ved bæredygtighed i byggeriet, og hvordan implementeres det i projektet og udbudsprocessen. Du får en introduktion til, hvordan vi kan definere og forstå bæredygtighed, herunder hvordan det kan inddrages i en udbudsproces.

Magnus Bjerre Clausen, advokat & senior manager, Kammeradvokaten 

 

09:35-10:00 Rådgiverens rolle i at skabe et bæredygtigt udbud
Hvis bygherrens intentioner om at skabe et bæredygtigt byggeri skal lykkes, kræver det, at bæredygtighed indtænkes helt fra processens start. Rådgiveren skal sikre, at alle nødvendige kompetencer kommer i spil, og derfor har rådgiveren en stor rolle i at etablere et bæredygtigt udbud og dermed byggeri. Rådgiveren skal hjælpe bygherren med at inddrage relevante parter på rette tidspunkt og stille konkrete krav til den videre proces.

Jesper Ring, adm. direktør, Frame 

 

10:00-10:10 Diskussion og spørgsmål

 

10:10-10:25 Pause

 

10:25-10:50 Aarhus Kommunes tilgang til bæredygtighed
Aarhus Kommune har med opførelsen af Blixens sat endnu større fokus på bæredygtighed. Kommunen ønskede at byggeriet ikke blot skulle være endnu en kontorbygning, men et socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtighedspejlemærke for kommende byggerier i området. Bente giver en introduktion til Aarhus Kommunes arbejde med bæredygtighed og til Blixens-byggeriet og de bæredygtige tiltag, der blev indtænkt allerede i projektets udbudsfase.

Bente Damsgaard Sejersen, projektchef Bygninger, Aarhus Kommune og formand for Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

 

10:50-11:15 Circle House – et foregangsprojekt for bæredygtigt byggeri
Circle House projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, der ventes at stå færdige i 2023. Byggeriet skal fungere som et skalerbart demonstrationsprojekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært. Med projektet analyserer Lejerbo hvordan byggeriet kan opføres efter principperne i cirkulær økonomi, hvordan de cirkulære målsætninger implementeres i udbudsmaterialet og hvordan de cirkulære ambitioner sikres i den efterfølgende drift af byggeriet.

Jesper Kort Andersen, projektchef, Lejerbo og Kasper Møller, partner, Pluskontoret 

 

11:15-11:25 Diskussion og spørgsmål

 

11:25-11:40 Pause

 

11:40-12:05 Samarbejdet med entreprenøren – hvordan imødekommes bygherrens behov?
I et bæredygtigt udbud er der store krav til entreprenøren. Hvad gør entreprenøren for at imødekomme disse krav? Hvordan inddrages entreprenøren bedst? Hør om Per Aarsleff A/S’ arbejde som formand for klimapartnerskabet, hvordan de arbejder med bæredygtighed til daglig og hvilke erfaringer de har med bæredygtige udbud – set fra entreprenørens synsvinkel.

Lars Dithmer, bæredygtighedschef, ECO-center, Per Aarsleff A/S

 

12:05-12:20 Hvordan skaber vi økonomisk bæredygtighed i mere genbrug og mere upcycling
med lokal arbejdskraft?

Christian Wittrup, Head of Commercial, Lendager Group 

 

12:20-12:30 Afrunding og tak for i dag!

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.