Vi sætter fokus på det bæredygtige udbud på dette seminar, hvor det bliver belyst fra de forskellige dele af byggeriets værdikæde, og du får oplæg fra både bygherrer, rådgiver, entreprenør og advokat.

Du får en større forståelse for, hvordan du kan stille og imødekomme bæredygtighedskrav i udbudsmaterialet, og dermed medvirke til at sikre både et bæredygtigt udbud og færdigt byggeri. På dagen hører du både den teoretiske baggrund og en række konkrete eksempler, hvorfra forskellige bygherrer i forhold til, hvordan de arbejder med det bæredygtige udbud både ved nybyggeri og renovering.

Arrangementet udbydes i samarbejde med FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Introduktion og velkomst

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA 

 

09:45-10:20 Circle House – et foregangsprojekt for bæredygtigt byggeri
Circle House projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, der ventes at stå færdige i 2023. Byggeriet skal fungere som et skalerbart demonstrationsprojekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært. Med projektet analyserer Lejerbo hvordan byggeriet kan opføres efter principperne i cirkulær økonomi, hvordan de cirkulære målsætninger implementeres i udbudsmaterialet og hvordan de cirkulære ambitioner sikres i den efterfølgende drift af byggeriet.

Jesper Kort Andersen, projektchef, Lejerbo og Kasper Møller, partner, Pluskontoret

 

10:20-10:50 Oplæg annonceres snarest

Oplægsholder annonceres snarest

 

10:50-11:05 Pause

 

11:05-11:35 Bæredygtig renovering og genanvendelse af materialer
Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, der har en række nye boligafdelinger under udvikling og opførelse. Alle med høje bæredygtighedsambitioner, som udgangspunkt med DGNB-certificering, krav om genbrug og upcycling mv. Det kræver, at boligorganisationen går nye veje for at indarbejde ambitionerne i organisationens EU-udbud.

Morten Homann, direktør, Boligkontoret Aarhus 

 

11:35-12:10 Rådgiverens rolle i at skabe et bæredygtigt udbud
Hvis bygherrens intentioner om at skabe et bæredygtigt byggeri skal lykkes, kræver det, at bæredygtighed indtænkes helt fra processens start. Rådgiveren skal sikre, at alle nødvendige kompetencer kommer i spil, og derfor har rådgiveren en stor rolle i at etablere et bæredygtigt udbud og dermed byggeri. Rådgiveren skal hjælpe bygherren med at inddrage relevante parter på rette tidspunkt og stille konkrete krav til den videre proces.

Jesper Ring, adm. direktør, Frame 

 

12:10-13:10 Frokost

 

13:10-13:40 Bæredygtigt byggeri i et juridisk perspektiv
Bæredygtighed og i særdeleshed den grønne omstilling er i dag mere relevant end nogensinde, men hvad der forstås ved bæredygtighed i byggeriet, og hvordan implementeres det i projektet og udbudsprocessen. Du får en introduktion til, hvordan vi kan definere og forstå bæredygtighed, herunder hvordan det kan inddrages i en udbudsproces.

Magnus Bjerre Clausen, advokat & senior manager, Kammeradvokaten

 

13:40-14:20 Oplæg annonceres snarest

Oplægsholder annonceres snarest

 

14:20-14:35 Kaffe & kage

 

14:35-15:00 Hvordan skaber vi økonomisk bæredygtighed i mere genbrug og mere upcycling med lokal arbejdskraft?

Christian Wittrup, Head of Commercial, Lendager Group 

 

15:00 Diskussion: Hvordan kan man konkret gribe det bæredygtige udbud an?

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

15:50 Opsamling

 

16:00 Tak for i dag

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:

I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og da pandemien fortsat er over os, har vi omlagt alle arrangementer frem til 1. marts 2021 til et online format. Vi tilpasser naturligvis alle programmer til det online format, så vi sikrer, at du får et optimalt udbytte af din deltagelse. Vi gør løbende status over situationen, og gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at du fortsat trygt kan tilmelde dig alle planlagte arrangementer.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.