Vi sætter fokus på det bæredygtige udbud på dette seminar, hvor det bliver belyst fra de forskellige dele af byggeriets værdikæde, og du får oplæg fra både bygherrer, rådgiver, entreprenør og advokat.

Du får en større forståelse for, hvordan du kan stille og imødekomme bæredygtighedskrav i udbudsmaterialet, og dermed medvirke til at sikre både et bæredygtigt udbud og færdigt byggeri. På dagen hører du både den teoretiske baggrund og en række konkrete eksempler, hvorfra forskellige bygherrer i forhold til, hvordan de arbejder med det bæredygtige udbud både ved nybyggeri og renovering.

Arrangementet udbydes i samarbejde med FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:40 Introduktion og velkomst

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA & Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:20 Circle House – et foregangsprojekt for bæredygtigt byggeri

Circle House projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg udenfor Aarhus, der ventes at stå færdige i 2023. Byggeriet skal fungere som et skalerbart demonstrationsprojekt, der kan give byggebranchen ny viden om erfaringerne med at bygge cirkulært. Med projektet analyserer Lejerbo hvordan byggeriet kan opføres efter principperne i cirkulær økonomi, hvordan de cirkulære målsætninger implementeres i udbudsmaterialet og hvordan de cirkulære ambitioner sikres i den efterfølgende drift af byggeriet.

Jesper Kort Andersen, Projektchef, Lejerbo

 

10:20-11:00 Den dialogbaserede udbudstilgang

Cecilie Schwartz Førby, udbudschef, Odense Kommune

 

11:00-11:40 Bæredygtig renovering og genanvendelse af materialer
Boligkontoret Århus er en almen boligorganisation, der har en række nye boligafdelinger under udvikling og opførelse. Alle med høje bæredygtighedsambitioner, som udgangspunkt med DGNB-certificering, krav om genbrug og upcycling mv. Det kræver, at boligorganisationen går nye veje for at indarbejde ambitionerne i organisationens EU-udbud.

Morten Homann, direktør, Boligkontoret Aarhus

 

11:40-12:00 Opsamling på formiddagen og debat

Faciliteres af Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:40 Rådgiverens rolle i at skabe et bæredygtigt udbud
Hvis bygherrens intentioner om at skabe et bæredygtigt byggeri skal lykkes, kræver det, at bæredygtighed indtænkes helt fra processens start. Rådgiveren skal sikre, at alle nødvendige kompetencer kommer i spil, og derfor har rådgiveren en stor rolle i at etablere et bæredygtigt udbud og dermed byggeri. Rådgiveren skal hjælpe bygherren med at inddrage relevante parter på rette tidspunkt og stille konkrete krav til den videre proces.

Jesper Ring, adm. direktør, Frame

 

13:40-14:20 Samarbejdet med entreprenøren – hvordan imødekommes bygherrens behov?
I et bæredygtigt udbud er der store krav til entreprenøren. Hvad gør entreprenøren for at imødekomme disse krav? Hvordan bør bygherren agere, for at være så bæredygtig som muligt? Hvordan inddrages entreprenøren bedst? Du hører om NCCs erfaringer med bæredygtige udbud set fra entreprenørens synsvinkel.

Marlene Haugaard, direktør for Business support & Engineering, NCC

 

14:20-14:40 Kaffe & kage

 

14:40-15:20 Bæredygtigt byggeri i et juridisk perspektiv
Bæredygtighed og i særdeleshed den grønne omstilling er i dag mere relevant end nogensinde, men hvad der forstås ved bæredygtighed i byggeriet, og hvordan implementeres det i projektet og udbudsprocessen. Du får en introduktion til, hvordan vi kan definere og forstå bæredygtighed, herunder hvordan det kan inddrages i en udbudsproces.

Magnus Bjerre Clausen, advokat & senior manager, Kammeradvokaten

 

15:20 Diskussion: Hvordan kan man konkret gribe det bæredygtige udbud an?

 

15:50 Opsamling

 

16:00 Tak for i dag

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

COVID-19: Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital, forkortet og billigere version af arrangementet på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.