Alt for ofte mangler der fokus på tidsstyring og planlægning i starten af byggeprojekter hos både bygherren, rådgiverne og entreprenøren. Den indledende fase er i stedet fyldt med diskussioner om udbudsdatoer, bekymringer om at komme i jorden inden vinter samt forhandlinger om, hvornår byggeriet kan tages i brug. Desværre er det dårligt nyt i forhold til at få projektet godt på skinner og blive færdig til aftalt tid og pris.

På dette kursus rettes blikket derfor mod planlægningens aktører og dens værktøjer. Vi viser, hvor bygherren kan skabe værdi ved at have en planlægningsstrategi og stille krav til sit leveranceteam.

Indhold

På kurset får deltagerne inspiration til, hvordan de selv kan skabe større pålidelighed i gennemførelsen af byggerier. Du bliver introduceret til forskellige planlægningsstrategier, og vi går byggeprocessen igennem helt fra den indledende fase til aflevering. Vi kommer ind på forskellige planlægningsbehov, og en række af delelementer fra Lean Construction vil blive introduceret.

Metoderne er velkendte og afprøvede tilgange til planlægning, som alle har vist rigtig gode resultater de sidste 10-20 år, men ikke er taget bredt i anvendelse i branchen. Derfor er kurset en god mulighed for at få et indblik i konkrete værktøjer, der vil kunne anvendes direkte i din hverdag.

Kurset er for dig som projektleder eller chef, der gerne vil blive bedre til at håndtere byggeprojekters tidsplanlægningen og stille positive og samarbejdsfremmende krav til dit leveranceteam.

Program

09.30 Ankomst og morgenmad

10.00 Velkomst og introduktion til dagen

  • Planlægningsstrategi – skabe bevidsthed for planlægningshorisont og detaljeringsgrad i forskellige projektfaser
  • Beslutningsprocesser – byggeriets aktører og forskellige prioriteter

Lars Blaaberg, partner og direktør, V2C

12.00 Frokost

13.00 Klassisk vs. Lean – sådan klarlægger du forskellige tilgange til planlægning

  • At gå i takt – skabe forståelse af taktens betydning for flow i et projekt
  • De 7 strømme – skabe forståelse af sunde aktiviteter og forhindringsanalyse
  • Lokationsbaseret planlægning – brug af pladsdisponering til planlægning og takt
  • Last planner system – Introduktion til LPS systemet
  • S-kurve – introduktion til aktiv styring af tid og økonomi gennem ”oparbejdet værdi”-tanken

Lars Blaaberg, partner og direktør, V2C

14.40 Kaffe og kage

15.00 Case: Sådan optimerer vi tid og proces hos Boligforeningen 3B
Med afsæt i renovering af Hørgården, og hvordan man har anvendt digitaliseringen som understøttende redskab, fortæller Mette hvad denne proces har betydet for fremtidig prioritering og organisering. Målet er at få det tætte samarbejde med brugerinddragelse, åbenhed og transparens til at spille med både brugere og leverandører/entreprenører.
Mette Thiberg, byggechef, Boligforeningen 3B

15.40 Digitale muligheder – perspektivering af BIM/VDC muligheder

  • Takeaways – Hvilken krav kan vi stille vores leveranceteam

17.00 Farvel og tak for i dag

Underviser

Lars Blaaberg, partner og direktør, V2C
Lars arbejder som bygherre, bygherrerådgiver og konsulent for virksomheder i byggebranchen med fokus på at fremme vækst og produktivitet. Gennem en lang årrække har han arbejdet med nye planlægningsmetoder fra den personlige planlægning over Lean Construction og lokationsbaseret planlægning til porteføljestyring. Han har erfaring med organisationsudvikling, innovation og implementering af forskellige planlægningsmetoder, samt som leder af planlægningsafdeling i stor dansk entreprenørvirksomhed. Lars Blaaberg var medstifter af den danske del af foreningen Lean Construction.

Gæsteunderviser

Mette Thiberg, byggechef, Boligforeningen 3B
Mette har arbejdet en del år som både bygherre og bygherrerådgiver og har derfor en del erfaring med tids- og procesoptimering.

Praktisk

Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere.
Pris 22.500 kr. eks moms.