Den 1. januar 2018 trådte det nye bygningsreglement BR18 i kraft og alle projekter efter 1. juli 2018 har skullet ansøges og udføres efter det nye bygningsreglement BR18. På dette seminar får du en introduktion til Bygningsreglementet og en gennemgang af såvel struktur som indhold i BR18. Du får et overblik over administrative bestemmelser, og vi dykker ned i nogle af bygningsreglementets tekniske temaer med udgangspunkt i praktiske eksempler og ser på, hvordan de funktionsbaserede krav er defineret, og hvordan de kan efterleves. Derudover drøfter deltagerne perspektiver på bygherrens rolle i samarbejdet mellem myndigheder og rådgivere i forhold til forhåndsdialogen og leverancer før under og efter byggesagen.

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen
Der bydes velkommen og dagens tema rammesættes

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

10:10-11:15 BR18 – en introduktion
Som introduktion til dagen får vi en kort gennemgang af struktur, indhold og ændringer under BR18, som blandt andet indeholder ny certificeringsordning og krav til brand, konstruktion, energi og tilgængelighed.

Niels Bruus Varming, Chefkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 

11:15-11:45 Proces og myndighedsbehandling i BR18
Med det nye bygningsreglement er hele modellen for byggesagsbehandling i kommunerne ændret. Hvilken betydning har ændringerne for byggesagsprocessen, herunder forhåndsdialog, ansøgningsmateriale, byggetilladelse, dokumentation ved færdigmelding og stikprøvekontrol – og hvad stiller ændringerne af krav til ansøger og ejer.

Mette Hesthaven, Enhedschef, Byggesager Nord, Københavns Kommune

 

11:45-12:30 Certificeringsordning for tekniske rådgivere i BR18
Tekniske rådgivere, for eksempel arkitekter og ingeniører, der projekterer og arbejder med brand og bærende konstruktioner, skal ifølge BR18 certificeres.  Den certificerede brandrådgiver skal i fremtiden dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, således, at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018. Hvilke erfaringer er høstet med certificeringsordningen indtil nu? Og hvordan er samspillet med bygherren?

Susanne Wrist-Jensen, Head of Department, Rambøll

 

12:30-13:30 Frokost

  

13:30-14:15 Energikrav i BR18
Et af de områder, som er i fokus i Bygningsreglementet generelt er energi. I BR18 er kravene skærpet til klimaskærme og renovering. Derudover skal bygningers opvarmning fremadrettet baseres på vedvarende energi, hvis der ikke er mulighed for fjernvarme. Bygningsklasse 2020 er transformeret til en frivillig lavenergiklasse. Hvordan ser energikravene ud i Bygningsreglementet?

Peter Noyé, Ekspertisechef, Niras

 

14:15-14:30 Kaffe og kage 

 

14:30-15:15 Tekniske forhold om Brand
Med ændringerne at byggelovgivningen har den tekniske byggesagsbehandling ændret form, og dermed også beredskabernes involvering. Hvordan ser beredskabet fremover sig selv som en aktør, der kan understøtte byggeprocessen. Og hvilken betydning får det, når beredskaberne skal finde nye veje til at opnå kendskab til det fremtidige byggeri. Særligt når der med fremtidens endnu mere individuelle byggeri, er endnu større behov for indsatsplanlægning, forud for en effektiv redning- og brandslukningsindsats – hvis en sådan overhovedet skal gennemføres?

Rasmus Storgaard, Beredskabsdirektør, CEO, Beredskab Øst

 

15:15-16:00 Tilgængelighed i bygningsreglementet
Bygningsreglementet stiller en række krav til tilgængeligheden i nybyggerier og renovering af offentlige bygninger, blandt andet er der krav til bygningers indretning, adgangsforhold og elevatorer. Vi ser på tilgængeligheden i forhold til BR 18.

Sidse Grangaard, Seniorforsker, arkitekt maa., ph.d., SBI

 

16:00-16:15 Opsamling og evaluering

 

16:15 Tak for i dag

 

Facilitator

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering og -drift samt bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg, og er desuden aktiv blogger om faglige emner.