Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe


10:00-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen


10:15-10:55 Introduktion til BR18: Hvor er de store ændringer?
Som introduktion til dagen får vi en kort gennemgang af struktur, indhold og ændringer under BR18, som blandt andet indeholder ny certificeringsordning og krav til brand, konstruktion, energi og tilgængelighed.

Niels Bruus Varming, chefkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 

10:55-11:35 Energikrav i BR18
Et af de områder, som er i fokus i Bygningsreglementet generelt er energi. I BR18 er kravene skærpet til klimaskærme og renovering. Derudover skal bygningers opvarmning fremadrettet baseres på vedvarende energi, hvis der ikke er mulighed for fjernvarme. Bygningsklasse 2020 er transformeret til en frivillig lavenergiklasse. Hvordan ser energikravene ud i Bygningsreglementet?

Peter Noyé, ekspertisechef, Niras


11:35 -12:10 Tilgængelighed og universelt design i bygningsreglementet.

Bygningsreglementet stiller en række krav til tilgængeligheden i nybyggerier og renovering af offentlige bygninger, blandt andet er der krav til bygningers indretning, adgangsforhold og elevatorer. Vi ser på tilgængeligheden i forhold til BR 18.

Sidse Grangaard, seniorforsker, arkitekt maa., ph.d., SBI


12:10-12:15 Opsamling på formiddagen


12:15-13:15 Frokost


13:15-13:55 Funktionsafprøvning og driftsperspektiv i forhold til bygningsreglementet
Allerede i 2017 kom krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Hvordan ser driftsperspektivet i forhold til Bygningsreglementet? Hvordan fungerer kravene til funktionsafprøvning og dokumentation i praksis? Og hvordan kan bygherre operationalisere dokumentationen af driften?

Dorthe Bechmann, DoBconsult (tidl. Cx facilitator, Campus Service, DTU) 


13:55-14:35
Proces og myndighedsbehandling i BR18
Med det nye bygningsreglement er hele modellen for byggesagsbehandling i kommunerne ændret. Hvilken betydning har ændringerne for byggesagsprocessen, herunder forhåndsdialog, ansøgningsmateriale, byggetilladelse, dokumentation ved færdigmelding og stikprøvekontrol – og hvad stiller ændringerne af krav til ansøger og ejer.

Mette Hesthaven, enhedschef, Byggesager Nord, Københavns Kommune
 

14:35-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:25 Certificeringsordning for tekniske rådgivere i BR18
Tekniske rådgivere, for eksempel arkitekter og ingeniører, der projekterer og arbejder med brand og bærende konstruktioner, skal ifølge BR18 certificeres.  Den certificerede brandrådgiver skal i fremtiden dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, således, at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018. Hvilke erfaringer er høstet med certificeringsordningen indtil nu? Og hvordan er samspillet med bygherren?

Susanne Wrist-Jensen, Head of Department, Rambøll

 


15:25-15:50 Bygherres erfaringer med BR18
Den ændrede proces omkring myndighedsbehandling i BR18 er stadig ny for mange bygherre, men hvordan er de første erfaringer? Og hvordan skal vi som bygherre foreholde os til BR18?

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen


15:50-16:00
Opsamling og evaluering


16:15 Tak for i dag

Facilitator

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering og -drift samt bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg, og er desuden aktiv blogger om faglige emner.


Ret til ændringer forbeholdes

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk