BR18 sætter rammerne for, hvordan du som bygherre skal sikre, at dit byggeri udføres teknisk korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette kursus giver dig et godt overblik over strukturen i BR18, de forskellige bygningsklasser, rådgivere samt vejledninger om brand og krav til dokumentation og kontrol, herunder krav til livscyklusvurderinger (LCA). 

Der kan dog være mange roller og processer at navigere i og mange snitflader – bygherre, myndigheder, rådgivere og øvrige parter i mellem. På kurset gennemgår vi de forskellige parters roller og ansvar og vi diskuterer, hvordan du som bygherre kan sikre det bedst mulige udbytte af samarbejdet mellem de mange parter i processen. 

Vi sætter desuden fokus på BR18 i myndighedsperspektiv, og processer for myndighedsbehandlingen, så du er klædt godt på hele vejen rundt, når byggetilladelsen skal i hus.  

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad 
 

09:30-09:35 Velkomst
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.   

Bygherreforeningen   

  

09:35-10:20 Overblik over BR18
Her får du et godt overblik over BR18. Vi sætter reglementet i kontekst til det danske lovgivningskompleks, med fokus på processer for myndighedsbehandling. Du får en overordnet introduktion til indplacering i brand- og konstruktionsklasser, samarbejdet med de certificerede rådgivere samt de nye krav i forhold til klimapåvirkninger, som trådte i kraft den 1. januar 2023. 

Asger Juul-Pedersen, arkitekt MAA, DOMINIA   

  

10:20-10:35 Formiddagspause   

  

10:35-11:10 BR18 set fra et myndighedsperspektiv
Få indblik i centrale arbejdsgange, kriterier og opmærksomhedspunkter i forbindelse med BR18 i forhold til myndighedsbehandlingen. Vi gennemgår succeskriterierne for en smidig proces i byggesagsbehandlingen og sætter fokus på forhåndsdialogen og de muligheder, den giver. 

Oplægsholder tilgår

  

11:10-11:45 Kontraktforhold i certificeringsforløbet
Hvilke udfordringer skal du være opmærksom på i relation til de certificerede rådgivere, de tekniske rådgivere og de udførendes ansvarsområder og ydelser i forskellige sammenhænge? Hvilke opgaver er parternes kontraktlige forpligtelser? Og hvad er der af barrierer og faldgruber der, i sidste ende, kan lede til udfordringer eller tvister? 

Asger Juul-Pedersen, arkitekt MAA, DOMINIA   

  

11:45-12:00 Opsamling: De mange samarbejdsflader – spørgsmål og dialog  

Faciliteret af Asger Juul-Pedersen, arkitekt MAA, DOMINIA   

  

12:00-13:00 Frokost   

  

13:00-13:45 Tekniske bestemmelser og den frivillige bæredygtighedsklasse
Vi dykker her ned i en række af de tekniske bestemmelser i BR18, du som bygherre skal være særligt opmærksom på – herunder de nye klimakrav. Du får desuden en kort introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse og den forventelige proces omkring den fremtidige inkludering af bærerdygtighedskrav. 

Asger Juul-Pedersen, arkitekt MAA, DOMINIA   

  

13:45-14:00 Pause   

  

14:00-14:45 Opdeling i brandklasser i BR18 og krav til dokumentation
Et af opmærksomhedspunkterne i BR18’s brandregler er brandklasserne. Vi hører her om kriterierne for opdeling af byggeri i brandklasser og de tilhørende krav til dokumentation og kontrol. Hvilke forskelle er der på de forskellige brandklasser, hvornår er der brug for en certificeret brandrådgiver, og hvad påtager denne sig af ansvar og opgaver i de forskellige brandklasser samt i forhold til 3. parts kontrol?

Oplægsholder tilgår

  

14:45-15:00 Eftermiddagskaffe 

  

15:00-15:45 Lovgivning og de tilhørende vejledninger for brand i BR18
BR18 indeholder i alt 8 kapitler om brand. Her får du et overblik over regler, krav og vejledninger.   

Oplægsholder tilgår

  

15:45-16:00 Spørgsmål og afrunding 

Faciliteret af Asger Juul-Pedersen, arkitekt MAA, DOMINIA   

  

16:00 Tak for i dag 

  

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Asger Juul-Pedersen, arkitekt MAA, DOMINIA   

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Fotokreditering: Illia Kholin