BR18 har på mange måder ændret hele byggesagsbehandlingen i Danmark. Selvom der ikke er sket særlige stramninger af selve bygningsreglementet, er hele sagsbehandlingen fuldstændig ændret med en helt ny rollefordeling blandt parterne. Brand- og konstruktionsklasser er kommet til, og den tekniske byggesagsbehandling bliver fremover erstattet af certificerede rådgivere i brandklasse 2-4. Vi ser på, hvad det betyder for bygherrens rolle og for kontrakterne i projekterne.

Senest har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen udgivet vejledninger på brandområdet, så det nu bliver mere klart, hvordan lovgivningen skal forvaltes i praksis. På dagen gennemgår vi de vigtigste områder i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger. Herunder gennemgår vi blandt andet de nye brandklasser og det krav til dokumentation, der hænger sammen med dem. Vi giver også et overblik over vejledningens kapitler, idet vi stiller skarpt på, hvor der er kommet ændringer i forhold til tidligere præaccepterede løsninger, og kommer også ind på ændringer for midlertidige opstillinger.

Derudover gennemgår vi den nye proces for sagsbehandling: hvornår skal man indsende hvilke dokumenter, for eksempel brandteknisk dokumentation, kontrolrapporter samt indsatstaktisk vurdering – og hvem gør hvad?

 

Program

 

09:00-09:15 Velkomst, introduktion til online-værktøjet Teams og en kort introduktion til BR18 i bygherreperspektiv
Brand- og konstruktionsklasser er ændret, og den tekniske byggesagsbehandling bliver fremover erstattet af certificerede rådgivere i brandklasse 2-4. Vi ser på, hvad det betyder for bygherrens rolle og for kontrakterne i projekterne.

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

 

09:15-09:45 Lovgivning og de tilhørende vejledninger for Brand i BR18
BR18 indeholder i alt 8 kapitler om brand. Her får du et overblik samt en bred indføring i regler, krav og vejledninger.

Jens Kastvig, afdelingsleder, Moe

 

09:45 -10:15 Opdeling i brandklasser i BR18 og krav til dokumentation
Et af opmærksomhedspunkterne i BR18’s brandregler er de nye brandklasser. Vi hører her om kriterierne for opdeling af byggeri i brandklasser og de tilhørende krav til dokumentation og kontrol. Hvornår er der brug for en certificeret brandrådgiver, og hvilke forskelle er der for de forskellige brandklasser? 

Jens Kastvig, afdelingsleder, Moe

  

10:15-10-30 Kort spørgerunde og pause

 

10:30-11:00 Processen med den nye certificeringsordning
Hvordan kan jeg forvente, at processen bliver for mit projekt med den nye certificeringsordning? Vi gennemgår processen fra ide til aflevering. Hvad skal du som bygherre være opmærksom på undervejs.

Jens Kastvig, afdelingsleder, Moe

 

11:00-11:30 Krav til den certificerede brandrådgiver
Her får du indsigt i hvad der stilles af krav til den certificerede brandrådgiver. Vi skal høre om, hvilke krav der stilles til at blive certificeret brandrådgiver i henholdsvis klasse 2, 3 og 4, og hvilke krav der stilles for at blive certificeret til 3. parts kontrol.

Jens Kastvig, afdelingsleder, Moe

 

11:30-11:50 De nye regler fra et bygherreperspektiv
Hvor skal bygherre være særlig opmærksom i forhold til de nye regler.

Morten Bøgedal, fagkoordinator for Byggemyndigheden i København, Københavns Kommune

 

11.50-12:00 Afsluttende spørgerunde og tak for i dag

Faciliteret af Bygherreforeningen

 

 

Undervisere

 

Jens Kastvig, afdelingsleder, Moe

 

Morten Bøgedal, fagkoordinator for Byggemyndigheden i København, Københavns Kommune

 

Hanne Ullum er vicedirektør i Bygherreforeningen
Hanne har fulgt ændringerne i BR18 og har siden det trådte i kraft, undervist på medlemsmøder og seminarer bl.a. for at debattere betydningen for bygherrerne og branchen. Hanne har kontakt med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen for at følge op på bygherrernes erfaringer med BR18.

 

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet. Webinaret afholdes fra kl. 09:00-12:00 i Microsoft Teams, og tilmelding er bindende.

Læs mere om praktisk information.

 

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.