26/11/2018

Budgetplanlægning med fokus på successiv kalkulation

Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På kurset lærer du at arbejde med successiv kalkulation som et dynamisk styringsredskab i forhold til at skære byggeprojektet til i de tidlige faser.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Få risikoanalysen tidligt ind i din projektøkonomi

Det særlige ved bygge- og anlægsopgaver er, at de mest afgørende beslutninger oftest skal træffes på et tidligt tidspunkt, hvor data og informationer om opgaven er stærkt begrænsede. Typisk skal der fastlægges et budget for byggeriet i forbindelse med igangsætningen, hvor der endnu kun er foretaget en indledende analyser.

Frem for at prøve på at forudsige det uforudsigelige, omfavner og kommunikerer successiv kalkulation det, som vi endnu ikke ved, så vi til hver en tid kan gå ind og prioritere og estimere hvilken økonomisk sikkerhed, vi kan gennemføre projektet med. På denne måde gøres den økonomiske usikkerhed overskuelig og med den i baghovedet, kan du sætte rammerne for en sund dialog om projektets prioriteringer med styregruppen.

Når du som bygherre anvender successiv kalkulation, får du udover et estimat på byggesummen, også samlet en masse information om usikkerheder. Den successive kalkulation hjælper dels til at udpege de områder, der bidrager mest til usikkerheden, således at der kan fokuseres på de vigtigste områder ledelsesmæssigt, og dels til at kommunikerer det mulige spænd/usikkerhed, der er på projektet i de tidlige faser.

Successiv kalkulation kobler risikoanalyse og projektøkonomi og er især velegnet til at håndtere budgetestimering tidligt i processen. Successiv kalkulation er godt værktøj, når der er mange åbne ender og stor usikkerhed om løsninger.

På dette kursus får du værktøjer til at lave en tidlig budgetestimering, og du lærer at anvende det successive princip, så du kan planlægge budgettet i byggeprojektets tidlige faser.

Indhold

Kurset giver dig en introduktion til det successive princips teori og anvendelse, og du får øvelse i at arbejde med værktøjet ved at gennemføre en successiv kalkulation, så du efter kurset kan bruge det på egne sager.

Kurset henvender sig til projektledere og projektmedvirkende i bygge- og anlægsprojekter, som skal kunne gennemføre estimering af økonomi og herunder det nødvendige budget for en bygge- eller anlægsopgave.

Program

09.30 Ankomst, morgenmad og kaffe

10.00 Velkomst og introduktion til dagen
Hvad er det for risikoelementer i projektøkonomien, som den tidlige budgetlægning kan hjælpe bygherre med at afdække, og hvordan får vi det ind i budgetplanlægningen?
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

10.20 Budgetlægning, totaløkonomi og successiv kalkulation
De nødvendige informationer, data og projekteringsforslag er ikke altid tilgængelige eller tilstrækkelige, når budgettets ramme skal diskuteres. Så hvordan kan du arbejde med og præsentere dit projekts økonomi?

 • Budgetplanlægning: Nøgletal og afdækning af risici
 • Risikoafdækning og projektøkonomiens påvirkningsfaktorer (markedet, modenhed, reguleringer mv)

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

11.20 Pause

11.35 Tidlig budgetestimering med det successive princip

 • Hvordan anvender du det successive princip til at styre budgettets økonomi?
  Introduktion til case
  Strukturering af estimat – Gruppeøvelse

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

12.30 Frokost

13.30 Workshop: Sådan estimerer du projektets økonomi og økonomiske risici i de tidligste faser
Med afsæt i formiddagens gennemgang arbejdes med konkret case for at få værktøjerne ind under huden.

 • Fysikestimat
 • Vurdering af generelle forhold
 • Vurdering af resultat og usikkerhed

Der indlægges en pause med kaffe og kage under workshoppen

16.00 Opsamling i plenum
Konklusioner og debat

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

16.20 Afrunding og evaluering

16.30 Tak for i dag

Underviser

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon
Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og -administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Det indebærer både kontrahering, aftaleopfølgning, claims management samt energiteknisk indsigt og forståelse. Mads træder typisk ind i projekter, som er i vanskeligheder, for at skabe overblik, fremdrift og fornyet samarbejde.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. Kurset arrangeres i samarbejde med Molio.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 20
  august
  Arbejdsmiljø - København

  Morgenmøde om MgO-sagen: Hvad kan bygherrer lære af sagen?

  Hør blandt andet om anbefalinger til certificeringer o.l. i udbud og aftalegrundlag og om, hvordan det nye AB-system kan hjælpe bygherren i relation til ansvarsbedømmelse. Du kan bl.a. møde Sirius…

 • 26
  august
  Arbejdsmiljø - København

  Kick-off event: Byg med unge på store byggerier

  Der igangsættes rekordmange store bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Men manglen på veluddannet faglærte som f.eks. murere, struktøre og VVS’ere truer med at sætte udviklingen i stå. Ifølge Danske Regioners…

 • 27
  august
  Økonomi - København

  Totaløkonomi i byggeprojektet

  Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På…