I takt med det stadig større fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, er flere brugere begyndt at efterspørge byggerier, der forbruger færre ressourcer i både opførelse og driften. For at kunne effektivisere driftsomkostningerne er det vigtigt at have styr på sine forudsætninger og data, så du kan tegne de rette scenarier og træffe fornuftige beslutninger om en bygnings fremtidige brug.

På denne dag sætter vi særligt driften i fokus både i forhold til strategi, organisering, bygningsperformance, digitalisering og bæredygtighed.

Dagen er for alle, som vil blive klogere på drift og optimering af bygningernes levetid.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød

 

09:30-09:50 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

09:50-10:30 Drift som strategisk disciplin
Hvordan sikrer bygherren sig, at nye eller ombyggede bygninger er klar til drift, når de afleveres? Bygningerne skal fungere fra første dag og i mange år fremover, så driften er afgørende. Københavns Ejendomme og Indkøb deler sine erfaringer med byg-til-drift-strategier og paradigmer som vejen til en optimeret drift og værdiskabelse for brugerne i forlængelse af byggeriet.

Kristoffer Møller Waldorf, specialkonsulent, Planlægning og Byggeri til Drift, Københavns Kommune

 

10:30-11:10 Performancegaps i nye bygninger
Der er mange facilities management (FM) ’performance-parametre’ i et nybyggeri. Her bliver du introduceret for en typologi for de potentielle ’performance gaps’ som driftsorganisationen har interesse i at undgå i et nyt byggeri. Nogle er modstridende, andre er medstridende, men alle påvirker hinanden i en eller anden grad. Hvilken aktør i byggeriet sørger for balancen? Samtidig kan du høre om, hvilke ’FM-vanskeligheder’, der opleves mest og mindst i nye danske byggerier.

Helle Lohmann Rasmussen, viden- og udviklingschef, Dansk Facilities Mangement netværk

 

11:10-11:25 Kaffepause

  

11:25-12:05 Brug af nøgletal i driftsmæssig sammenhæng
Byggeri og drift genererer store mængder af data, og allerede ved byggeriets planlægning skal bygherren vurdere og afklare, hvilke data, der er nødvendige for at driften bliver effektiv og værdiskabende. Det kræver disciplin, planlægning, opfølgning og strukturering at vurdere, indsamle og håndtere data, så driften får nøgletal at arbejde med – ift. at udnytte anlæg og effektiviseringspotentialer, benchmarking, dokumentation, økonomistyring og brugerbetjening.

Uffe Gebauer Thomsen, vicedirektør, Campusservice, Københavns Universitet og formand for DFM Benchmarking

 

12:05-12:15 Opsamling på formiddagens pointer

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

12:15-13:00 Frokost

 

13:00-13:40 Digital drift: Hvor langt er vi, og hvordan tegner fremtiden sig?
DTU har netop modtaget digitaliseringsprisen for deres bygning 310, som er gennemført 100 procent digitalt fra udbud til aflevering. Det afspejler sig også i driften, og vi skal høre, hvordan man arbejder med digital drift på DTU.

Khoa Dang Ngo, sektionsleder, CAS Digital, Campus Service, DTU

 

13:40-14:20 Organisering og kompetencer
Driften er typisk afhængig af, hvor den er forankret organisationen, hvilke personer og kompetencer, der er involveret og hvilket modenhedsniveau driftsorganisationen befinder sig på. Vi diskuterer forskellige modeller for organisering og strukturering af driften i dialog med kursisterne ud fra deres erfaringer.

Flemming Wulff, driftschef, Heimstaden og formand Dansk Facilites Managment Netværk

 

14:20-14:40 Kaffepause

 

14:40-15:10 Dialog med driften
Ved at inddrage viden om byggeriets drift og de rette kompetencer allerede i byggeprocessen, kan bygherren optimere anvendelse af det færdige byggeri og minimere omkostninger hertil. Vi skal høre om indholdet i Værdigbygs vejledning om drift og den dialog, som er gået forud for tilblivelsen af denne.

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

 

15:10 -15:40 Bæredygtig drift – hvordan opnår vi det?
Vi slutter dagen som vi startede med det strategiske fokus på driften, og hvordan kan vi tænke driften langt mere ind, når vi planlægger vores bygninger og fremtidige behov? Vi hører om Hillerød Kommunes overvejelser i arbejdet med at tænke ejendomsoptimering, strategisk drift og porteføljestyring.

Karen Dilling, ejendomschef, Hillerød Kommune og næstformand Dansk Facilities Management Netværk

 

15:40-16:00 Afsluttende refleksioner, debat  og evaluering

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

16:00 Tak for i dag

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Facilitator

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering og -drift samt bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg, og er desuden aktiv blogger om faglige emner.

 

Praktisk

Seminaret er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Du kan deltage i dette arrangement online via Teams. For at blive tilmeldt til arrangementet med online deltagelse, skal du skrive til info@bygherreforeningen.dk. Du kan deltage online til reduceret pris.

COVID-19:
Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger i forhold til afvikling af professionelle arrangementer.