26/02/2019

Byg til drift – sådan tænker du anvendelsen ind i opførelsen

Det koster langt mere at drifte en bygning over 30 år, end det koster at opføre den. Alligevel er driften ikke altid regnet ind, når byggeriet planlægges, og alt for ofte er byggerier ikke klar til drift ved aflevering. Det giver utilfredse brugere og belaster miljøet, da man bruger unødvendige ressourcer, som kunne være undgået, hvis man som bygherre tænkte i brugerbehov, totaløkonomi og værdiskabelse. Så hvordan sikrer man et nøglefærdigt byggeri? Og hvordan anvender man ydelsesbeskrivelserne til at følge op på leverancer?

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Det er vigtigt, at man som bygherre begynder at tænke bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem (asset management), men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi ikke bruger unødvendige ressourcer. Mere end 40% af Danmarks energiforbrug anvendes i dag i bygninger, så der er potentiale for store besparelser.

Hvis anlægsramme og driftsbudgetter samtidig er delt op i to separate økonomier, sker det ofte, at bygherrer må finde besparelser i anlægsudgiften, uden samtidigt at se på effekten i driftsudgiften.

De senere år er der kommet større fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, så flere kunder/brugere er faktisk begyndt at efterspørge byggerier, der forbruger færre ressourcer i driften. For at kunne nedsætte driftsomkostningerne er det vigtigt at have styr på sine digitale data, da det ofte er her, at man bliver opmærksom på forbrugsmønstret i sine bygninger, og gør det muligt at benchmarke med andre i en konkurrencesituation.

Indhold

På seminaret får du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med at bygge til drift. Seminaret henvender sig til alle, som gerne vil vide mere om drift.

Program

09.30-10.00: Ankomst og morgenmad

 

10.00 Velkomst og introduktion til dagen

 

10.05 Byg til drift – centrale nøglebegreber
Alt for ofte er byggerier ikke klar til drift ved aflevering eller der er sket besparelser undervejs for at spare på anlægssummen, men som påvirker den langsigtede driftsudgift negativt. Det koster langt mere at drifte en bygning over 30 år, end det koster at opføre den. Alligevel er driften ikke altid regnet ind, når byggeriet planlægges. Som bygherrer er det vigtigt, at vi begynder at tænke bygninger som investeringer og drift som forudsætning for værdiskabelse.
Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

10.40 Drift som strategisk disciplin
Strategi handler om at sætte mål og iværksætte handlinger som kan realisere målene. Susanne Balslev deler sine viden om at bygge med brugssituationen for øje i forskellige organisatoriske rammer. Herunder tips og tricks til at gøre byggeriet nøgleklart.
Susanne Balslev Nielsen, FM ekspertisechef, NIRAS

 

11.15 Data og nøgletal som brændstof for driften?
Data er det nødvendige brændstof for byggeriet digitaliseringen og efterfølgende driftsfase. Men i driften er der ofte brug for andre data end de data, der anvendes til byggeriets opførelse. Hvordan skaber man data fra byggefasen, der kan anvendes i driften, og hvilke nøgletal og benchmarking er interessante i driften?
Preben Gramstrup, fm3 Driftsherrerådgivning

 

12.00 Frokost

 

13.00 Organisering og kompetencer
Region Hovedstaden har oprettet et ejendomscenter, som håndterer drift- og byggeopgaver på tværs af alle sygehuse. Hvilke erfaringer har Regionen gjort sig i forhold til, hvor der optimeres og skabes synergier, når man kan agere på tværs af mange bygninger i en portefølje? Hvilke kompetencer er der behov for? Og hvilke strategiske og operationelle overvejelser har organisationen gjort sig?
Mette Mylin, Enhedschef for Plan og Byg, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

 

13.45 Redskaber til drift- og brugerinddragelse
Med udgangspunkt i DTUs byggerier præsenteres erfaringer med drift- og brugerinddragelse og de udfordringer, der ligger i at sikre et drift- og brugervenligt byggeri. Viden om konkrete forhold og løsninger ligger først og fremmest hos de, der til daglig drifter og vedligeholder bygningsmassen. DTUs driftsafdelinger og en effektiv commissioning proces spiller en aktiv rolle i DTUs byggeprojekter. Derved sikres, at de valgte løsninger hænger sammen på tværs af den samlede bygningsportefølje til gavn for en effektiv drift og brug. 
Dorthe Bechmann, projektleder og Cx facilitator, Campus Service, DTU

 

14.30 Kaffe og kage

 

14.50 Digitalisering – værktøjer og teknologi
Når vi ønsker at digitalisere vores bygninger, og/eller vores drift, finder vi en bred vifte af teknologier og løsninger. Et problem kan være at gennemskue alle disse forskellige løsninger, men noget andet er at man som bygherre ofte skal kunne svare på en lang række komplekse spørgsmål. Københavns Lufthavne præsenterer dele af deres digitaliseringsstrategi, og erfaringer omkring afprøvede løsninger.
Michael Ørsted, Afdelingsleder Teknisk Videncenter, Københavns Lufthavne & formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

15.30 Diskussion, opsamling og evaluering

 

16.00: Tak for i dag

 

Oplægsholdere

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering og -drift samt bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg, og er desuden aktiv blogger om faglige emner.

Preben Gramstrup, fm3 Driftsherrerådgivning
Preben Gramstrup er driftsherrerådgiver og indehaver af fm3.dk. Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

Michael Ørsted, Afdelingsleder Teknisk Videncenter, Københavns Lufthavne
Michael Ørsted er i Københavns Lufthavne ansvarlig for data og dokumentation omkring bygninger og anlæg. Michael Ørsted har etableret anvendelsen af BIM i Københavns Lufthavne og sikrer, at projekter og drift anvender og drager fordel af digitaliseringen af bygninger og anlæg. Michael Ørsted er uddannet bygningsingeniør, og desuden formand for Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg.

Mette Mylin, Enhedschef for Plan og Byg, Region Hovedstaden, Center for Ejendomme
Mette Mylin er enhedschef for Plan & Byg i  Region Hovedstadens Center for Ejendomme, der bygger og drifter regionens bygningsportefølje med fokus på et professionelt sundhedsvæsen med patienten i centrum og en høj faglig kvalitet. Mette er uddannet cand.jur. og har, udover sit virke i for bygge- og anlægsbranchen, mange års erfaring fra centralforvaltningen blandt andet som kontorchef i Energistyrelsen.

Susanne Balslev Nielsen, FM ekspertisechef, NIRAS
Susanne Balslev Nielsener uddannet civilingeniør, ph.d., og har i mere end 20 år været tilknyttet DTU med særlig fokus på planlægning, urbanitet og facilities management (FM). Sidstnævnte er omdrejningspunktet for Susannes nuværende aktiviteter som eksperticechef og rådgiver hos Niras A/S, foruden hun er tilknyttet Oslo Metropolitan University som FM Professor II.

Dorthe Bechmann, projektleder og Cx facilitator, Campus Service, DTU
Dorthe Bechmann faciliteter commissioning-processen på DTU’s nye byggerier og renoveringer. DTU’s bygningsportefølje består af mere end 100 individuelle bygninger. DTU bygger primært nye laboratoriefaciliteter og undervisningslokaler. Commissioning-processen har til formål at sikre, at nye bygninger bliver driftsvenlige og at eksisterende erfaringer og løsninger inddrages i projekterne.

Praktisk

Seminaret afholdes fra kl. 10.00-16.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed
Seminaret kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for materiale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer