De senere år er der kommet større fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, så flere brugere er begyndt at efterspørge byggerier, der forbruger færre ressourcer i driften. For at kunne effektivisere driftsomkostningerne er det vigtigt at have styr på sine forudsætninger og data, så du kan tegne de rette scenarier og træffes fornuftige beslutninger om en bygnings fremtidige brug.

På denne dag sætter vi for en gangs skyld driften i fokus både på i forhold til strategi, organisering, bygningsperformance og digitalisering.

Dagen er for alle, som vil blive klogere på drift og optimering af bygningernes levetid

 

Program

 

09:00-09:30 Morgenbrød og kaffe
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-09:50 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

09:50-10:30 Drift som strategisk disciplin
Hvordan sikrer bygherren sig, at nye eller ombyggede bygninger er klar til drift, når de afleveres? Bygningerne skal fungere fra første dag og i mange år fremover, så driften er afgørende. Københavns Ejendomme og Indkøb deler sine erfaringer med byg-til-drift-strategier og paradigmer som vejen til en optimeret drift og værdiskabelse for brugerne i forlængelse af byggeriet.

Kristoffer Møller Waldorf, specialkonsulent, Planlægning og Byggeri til Drift, Københavns Kommune

 

10:30-11:10 Performancegaps i nye bygninger
Der er mange facilities management (FM) ’performance-parametre’ i et nybyggeri. Her bliver du introduceret for en typologi for de potentielle ’performance gaps’ som driftsorganisationen har interesse i at undgå i et nyt byggeri. Nogle er modstridende, andre er medstridende, men alle påvirker hinanden i en eller anden grad. Hvilken aktør i byggeriet sørger for balancen? Samtidig kan du høre om, hvilke ’FM-vanskeligheder’, der opleves mest og mindst i nye danske byggerier.

Helle Lohmann Rasmussen, viden- og udviklingschef, Dansk Facilities Mangement netværk

 

11:10-11:25 Kaffepause

  

11:25-12:05 Brug af nøgletal i driftsmæssig sammenhæng
Byggeri og drift genererer store mængder af data, og allerede ved byggeriets planlægning skal bygherren vurdere og afklare, hvilke data, der er nødvendige for at driften bliver effektiv og værdiskabende. Det kræver disciplin, planlægning, opfølgning og strukturering at vurdere, indsamle og håndtere data, så driften får nøgletal at arbejde med – ift. at udnytte anlæg og effektiviseringspotentialer, benchmarking, dokumentation, økonomistyring og brugerbetjening.

Uffe Gebauer Thomsen, vicedirektør, Campusservice, Københavns Universitet og formand for DFM benchmarking

 

12:05-12:15 Opsamling på formiddagens pointer

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:45 Dialog med driften
Ved at inddrage viden om byggeriets drift allerede i byggeprocessen, kan bygherren optimere anvendelse af det færdige byggeri og minimere omkostninger hertil. I flere af Værdibygs vejledninger præsenteres råd til, hvordan man får tænkt driften godt ind i dialogen mellem bygherre, driften og det team af rådgivere og entreprenører, der skal gennemføre projektet. Vejen til bedre drift gennem en driftsorienteret byggeproces kan både gå gennem systematikker som commissioning, men også de helt simple råd om at inddrage driftsfolkene på det rigtige tidspunkt.

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

 

13:45 -14:25 Organisering og kompetencer
Driften er typisk afhængig af, hvor den er forankret organisationen, hvilke personer og kompetencer, der er involveret og hvilket modenhedsniveau driftsorganisationen befinder sig på. Vi diskuterer forskellige modeller for organisering og strukturering af driften i dialog med kursisterne ud fra deres erfaringer.

Flemming Wulff, ejendomschef, AKF Koncernen

 

14:25-14:40 Kaffepause

 

14:40-15:20 Fra caretaking til moderne drift
I Roskilde Kommune arbejder man strategisk med at optimere driften. Her har man blandt andet flyttet den organisatoriske forankring af det tekniske servicepersonale fra fagforvaltninger til Ejendomscenteret. Ejendomschef i Roskilde Kommune, Henrik Bendix Olsen, deler erfaringer om optimering af drift fra både kommunal og regionale sammenhænge.

Henrik Bendix Olsen, Roskilde Kommune

 

15:20-16:00 Digital drift: Hvor langt er vi, og hvordan tegner fremtiden sig?
Hvor langt er vi med at implementere digital drift generelt? Hvad kræver implementeringen, og hvordan vi kan skabe bedre drift og bæredygtigt vedligehold med digitale løsninger i fremtiden? Erfaringer med digital drift fra DTU.

Khoa Dang Ngo, sektionsleder, CAS Digital, Campus Service, DTU

 

16:00-16:15 Afrunding, opsamling på dagen og evaluering

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Facilitator

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering og -drift samt bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg, og er desuden aktiv blogger om faglige emner.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.