Seminar -

05/09/2019

Byg til drift: Sådan tænker du anvendelsen ind i opførelsen

Det er vigtigt, at vi som bygherrer begynder at tænke bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi ikke bruger unødvendige ressourcer. På denne dag sætter vi for en gangs skyld driften helt frem i fokus. På seminaret får du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med at bygge til drift.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Mere end 40% af Danmarks energiforbrug anvendes i dag i bygninger, så der er potentiale for store besparelser ved at kigge mere strategisk på drift. Hvis anlægsramme og driftsbudgetter samtidig er delt op i to separate økonomier, sker det ofte, at bygherrer må finde besparelser i anlægsudgiften, uden samtidigt at se på effekten i driftsudgiften.

De senere år er der kommet større fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, og flere brugere er faktisk begyndt at efterspørge byggerier, der forbruger færre ressourcer i driften.

Det gør at driften er kommet mere i fokus, men for at kunne nedsætte driftsomkostningerne er det vigtigt at have styr på sine digitale data, da det ofte er her, man bliver opmærksom på forbrugsmønstret i sine bygninger, og gør det muligt at benchmarke med andre i en konkurrencesituation.

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad 

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til dagen

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

10:10-10:50 Drift som strategisk disciplin
Hvordan sikrer bygherren sig, at nye eller ombyggede bygninger er klar til drift, når de afleveres? Bygningerne skal fungere fra første dag og i mange år fremover, så driften er afgørende. Københavns Ejendomme og Indkøb deler sine erfaringer med byg-til-drift-strategier og paradigmer som vejen til en optimeret drift og værdiskabelse for brugerne i forlængelse af byggeriet.

Lina Maria Johnsson Chef for Planlægning og byggeri til drift, Københavns Kommune

 

10:50-11:30 Data og nøgletal som brændstof for driften?
Data er det nødvendige brændstof for byggeriet digitaliseringen og efterfølgende driftsfase. Men i driften er der ofte brug for andre data end de, der anvendes til byggeriets opførelse. Hvordan skaber man data fra byggefasen, der kan anvendes i driften, og hvilke nøgletal og benchmarking er interessante i driften?

Preben Gramstrup, fm3 Driftsherrerådgivning 

 

11:30-11:45 Kaffepause 

 

11:45-12:25 Digitalisering – værktøjer og teknologi
Når vi ønsker at digitalisere vores bygninger, og/eller vores drift, finder vi en bred vifte af teknologier og løsninger. Et problem kan være at gennemskue alle disse forskellige løsninger, men noget andet er, at man som bygherre ofte skal kunne svare på en lang række komplekse spørgsmål. Københavns Lufthavne deler udvalgte dele af deres digitaliseringsstrategi og erfaringer med afprøvede løsninger.

Michael Ørsted, afdelingsleder, Teknisk Videncenter, Københavns Lufthavne & formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg 

 

12:30-13:30 Frokost 

 

13:30-14:05 Organisering og kompetencer
Driften er typisk afhængig af, hvor den er forankret organisationen, hvilke personer og kompetencer, der er involveret og hvilket modenhedsniveau driftsorganisationen befinder sig på. I dette modul diskuteres forskellige modeller for organisering og strukturering af driften – i dialog med kursisternes ud fra deres erfaringer.

Flemming Wulff Hansen, driftsherrerårdgiver og formand, Dansk Facilities Management Netværk

 

14:05-14:45 Redskaber til drift- og brugerinddragelse
Med DTU som case præsenteres erfaringer med drift- og brugerinddragelse og de udfordringer, der ligger i at sikre et drift- og brugervenligt byggeri med særlige krav. Viden om konkrete forhold og løsninger ligger først og fremmest hos de, der til daglig drifter og vedligeholder bygningsmassen. Derfor inddrages DTU’s driftsafdelinger og en effektiv commissioning proces aktivt i DTU’s byggeprojekter. Det skal sikre, at de valgte løsninger hænger sammen på tværs af den samlede bygningsportefølje til gavn for en effektiv drift og brug.

Dorthe Bechmann, DoB Concult (tidl. Cx facilitator, Campus Service, DTU) 

 

14:45-15:00 Kaffe og kage 

 

15:00-15:40 Byggeri til drift er vigtigt, men drift til byggeri er vigtigere
Der er mange facilities management (FM) ’performance parametre’ i et nybyggeri. I første del af modulet introduceres en typologi for de potentielle ’performance gaps’ som driftsorganisationen har interesse i at undgå i et nyt byggeri. Nogle er modstridende, andre er medstridende, men alle påvirker hinanden i en eller anden grad. Hvilken aktør i byggeriet sørger for balancen? Modulet afsluttes med en præsentation af ’FM-vanskeligheder’, der opleves mest og mindst i nye danske byggerier – baseret på en netop afsluttet spørgeskemaundersøgelse, og hvad der er læren heraf.

Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d.-stud., Depart. of Technology, Management and Economics Management Science, DTU

 

15:40 Opsamling på dagens pointer  

 

16:00 Tak for i dag 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Facilitator

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Graves er projektchef med hovedansvar for foreningens projekter i relation til bygningsrenovering og -drift samt bæredygtighed i byggeriet. Graves er uddannet arkitekt, og han er bl.a. ankermand på brancheinitiativet ’Renovering på Dagsordenen’, medforfatter til en række hvidbøger og rapporter, sekretær for foreningens Bæredygtighedsudvalg, og er desuden aktiv blogger om faglige emner.

 

Oplægsholdere

Lina Maria Johnsson chef for Planlægning og byggeri til drift, Københavns Kommune

 

Preben Gramstrup, fm3 Driftsherrerådgivning
Preben Gramstrup er driftsherrerådgiver og indehaver af fm3.dk. Preben har mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af bygge- og ejendomsbranchen, men har især fokus på driftsherrerådgivning samt ejendoms- og servicerelateret Facilities Management.

 

Michael Ørsted, afdelingsleder Teknisk Videncenter, Københavns Lufthavne
Michael Ørsted er i Københavns Lufthavne ansvarlig for data og dokumentation omkring bygninger og anlæg. Michael Ørsted har etableret anvendelsen af BIM i Københavns Lufthavne og sikrer, at projekter og drift anvender og drager fordel af digitaliseringen af bygninger og anlæg. Michael Ørsted er uddannet bygningsingeniør, og desuden formand for Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg.

 

Flemming Wulff Hansen, konsulent og bestyrelsesformand, Dansk Facilities Management netværk

 

Dorthe Bechmann, tidligere projektleder og Cx facilitator, Campus Service, DTU
Dorthe Bechmann har faciliteter commissioning-processen på DTU’s nye byggerier og renoveringer. DTU’s bygningsportefølje består af mere end 100 individuelle bygninger. DTU bygger primært nye laboratoriefaciliteter og undervisningslokaler. Commissioning-processen har til formål at sikre, at nye bygninger bliver driftsvenlige og at eksisterende erfaringer og løsninger inddrages i projekterne.

 

Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d.-stud., Depart. of Technology, Management and Economics Management Science, DTU
Helle er Arkitekt MAA og Master i Ledelse af Byggeri. Hun har erfaring som projekterende arkitekt og som projektleder i FM organisationer, senest på DTU Campus Service. Helle er netop ved at afslutte sit Ph.d. projekt på DTU, hvor hun i knap 3 år har forsket i hvordan driftsviden kan integreres i byggeprojekter med det formål at øge driftsvenligheden af nye bygninger.

Praktisk

Seminaret afholdes fra kl. 10:00-16:00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09:30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Seminaret kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for materiale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer