28/03/2019

Ledningsarbejder og gæsteprincippet – udgifter og ansvar i byggeprojektet

På dette kursus får du overblik over regler og problemstillinger for ledningsarbejder, som bygherrerne skal have overblik over, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye. Det gælder både juridisk, men også strategisk i forhold til at skabe bedre processer og spare udgifter.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus giver vi dig overblik over de grundlæggende regler og et indblik i dine muligheder for at forebygge ubehagelige overraskelser.

Vi sætter særlig fokus på ledningsret, gæsteprincippet og de problemstillinger, som bygherren skal kende og forholde sig til, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye ledninger.

Gæsteprincippet har afgørende betydning for, om det er bygherren (grundejeren) eller forsyningsselskabet (ledningsejeren), der skal afholde udgifterne til ledningsomlægninger eller andre ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt.  Det er derfor relevant at vide, hvornår gæsteprincippet gælder, ligesom det er relevant at sikre sig, at der er klarhed om ejerforhold, hvis der skal etableres nye forsyningsledninger på en ejendom.

I løbet af kurset får du derfor overblik over de relevante regler, og hvordan du anvender dem i praksis blandt andet gennem cases fra deltagerne.

 

Program

09:30-10:00 Morgenkaffe

 

10:00-10:10 Velkomst og præsentation
Christine Skovgaard, Bygherreforeningen, Line Markert, Horten og Martin Korgaard, Cowi

 

10:10-12:00 Gæsteprincippet

Introduktion til gæsteprincippet
Er der forskel på grundejere?
Er der forskel på ledningsejere?

Line Markert, partner, advokat, Horten


Flytning og anbringelse af ledninger

Særlige opmærksomhedspunkter og forpligtelser for grundejere
Regler og ansvar for omlægninger og processen
Lidt om ledningsejerregistreret

Line Markert, partner, advokat, Horten

 

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:45 Etablering af nye anlæg
Tinglysning og eksisterende bindinger på arealerne
Aftaleindgåelse
Ekspropriation, regler og proces
Erstatning

Martin Korgaard, market director, landinspektør, Cowi

 

14:45-15:00 Kaffe og kage

 

15:00-15:40 Praktiske erfaringer fra gennemførelse af anlægsprojekter
Opmærksomhedspunkter for anlægsmyndigheden
Gode råd til gennemførelse af processen
Cases og drøftelser blandt deltagerne

Martin Korgaard, market director, landinspektør, Cowi

15:40-16:00 Spørgsmål og afrunding 

Undervisere

Line Markert, advokat og partner, Horten
Line rådgiver om kommuners retsforhold, offentligt ejede virksomheders særlige forhold og kommunal selskabsret. Blandt andet rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladen mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter. Line har en særlig ekspertise i rådgivning om realisering af komplekse projekter, f.eks. udviklingsprojekter.

Martin Korgaard, Market Director, landinspektør, Cowi

Martin rådgiver statslige og kommunale bygherrer om areal- og ledningsforhold på vej-, bane- og forsyningsprojekter. Dette omfatter køb af arealer og rettigheder ved aftale og ekspropriation samt håndtering af nye og eksisterende ledningsanlæg på projekterne. Han formidler sin viden gennem afholdelse af kurser for bygherrer i forskellige organisationer i hele landet.

Praktisk

Kurset varer fra kl. 10.00-16.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 20
  juni
  Aftaler - Aarhus

  Medlemsmøde om AB18

  Bygherreforeningen afholder medlemsmøde om AB18, og her kan du bl.a. møde medlemmer fra foreningens Rammebetingelsesudvalg, som står bag Bygherreforeningens AB18-guide. På dagen vil du blive klogere på AB18, og få…

 • 27
  juni
  Bæredygtighed - København

  Sommerafslutning med fokus på verdensmålene i byggeriet

  Bygherreforeningen har verdensmålene som ny mærkesag i 2019. Til årets sommerafslutning inviterer vi derfor til medlemsmøde om, hvordan vi som bygherrer kan forholde os til de 17 verdensmål, og du…

 • 2
  september
  Aftaler - Aarhus

  Udbud med AB18-systemet

  På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus…