Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et byggeprojekt, hvor der til tider ikke er taget fuld højde for udgifterne i anlægsbudgettet, der kan være af betydelig størrelse.

Det såkaldte gæsteprincip for ledninger har afgørende betydning for, om det er bygherren (grundejeren) eller forsyningsselskabet (ledningsejeren), der skal afholde udgifterne til ledningsomlægninger eller andre ledningsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af et byggeprojekt. Det er derfor relevant at vide, hvornår gæsteprincippet finder anvendelse, ligesom det er relevant at sikre sig, at der er klarhed om dette, hvis der skal etableres nye forsyningsledninger på en ejendom.

På dette kursus får du overblik over de relevante regler, og hvordan du anvender dem i praksis. Vi sætter fokus på gæsteprincippet og de problemstillinger, som bygherre skal kende og forholde sig til, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye ledninger. Vi gennemgår nyere praksis om gæsteprincippet og behandler bl.a. temaer som ledningsdeklarationer, principper for prisfastsættelse ved fravigelse af gæsteprincippet mv.

Program

09.30 Ankomst, kaffe og morgenbrød

Kl. 10.00 Velkomst

Kl. 10.10 Runde med deltagerne: hvad er udfordringerne?

Kl.10.30 Introduktion til gæsteprincippet
Hvad betyder gæsteprincippet for bygherre.

Kl. 11.00 Flytning af ledninger
Hvad gælder for flytning af ledninger, hvem har ansvaret, og hvem skal afholde udgiften.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Anbringelse af ledninger
Hvad gælder for anbringelse af ledninger, hvem har ansvaret mv.

Kl. 14.00 Case – eksempler fra praksis

Kl. 15.30 Opsamling, evaluering og afslutning

Kl. 16.00 Tak for i dag

Undervisere

Stig Grønbæk Jensen, partner og advokat og Sarah Jano, advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Både Stig og Sarah har stor erfaring med ledningsområdet og juridiske spørgsmål om, hvem der skal betale for udgifter til ledningsarbejder ved gennemførelsen af bygge- og anlægsprojekter.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-16.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.