Du kan med fordel også deltage i: Bygherreforeningens Netværk for Udvikling af Moderne Idrætsbyggeri

 

I de senere år er der kommet et stigende fokus på værdien af bevægelse og motion i blandt andet undervisning og sundhedsbehandling. Idrætsfaciliteterne i Danmark skaber rammerne for en lang række sociale og sundhedsmæssige aktiviteter i vores samfund. Idrætsfaciliteterne skal dermed både rumme den organiserede idræt, opfordre til bevægelse og være mødesteder, som kan skabe social forandring. På denne seminardag sætter vi fokus på, hvordan vi skaber gode idrætsfaciliteter som kan rumme fremtidens behov, og vi besøger to utraditionelle idrætsbyggerier på Frederiksberg.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Christine Skovgaard Madsen, Bygherreforeningen og Frederiksberg Kommune

 

09:40-10:20 Fremtidens idrætsfaciliteter i Danmark
Hvordan står det til med Danmarks idrætsfaciliter, og hvordan skal vi vide, hvilke behov vi kommer til at møde i fremtiden? Det har et forskningsprojekt med titlen “Fremtidens idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering” undersøgt. Idrættens analyseinstitut og Center for forskning i Idræt ved SDU har kortlagt, hvad der har indflydelse på, at idrætsfaciliteter fungerer bedst muligt. 50 kommuner har medvirket i projektet og fået overblik over deres idrætsfaciliterer og fremtidige behov.

Evald Bundgård Iversen, lektor, Syddansk Universitet

 

10:20-11:00 Idrætshallen som destination: Hafnia-Hallen
Hafnia-Hallen ombygget i 2017 er et omdrejningspunkt for flere foreninger i Valby Hallen kan ses som et ”fyrtårn” i Valby Idrætspark. Hallen ser sig selv som en del af oplevelsesindustrien og arbejder på at gøre Hafnia-Hallen til en destination. Det kendetegner hele tilgangen til indretning, service og sammenhæng i hele huset. Det er vigtigt, at alle, som kommer i hallen, som udgangspunkt får en god oplevelse ikke kun, når de dyrker sport, men også før og efter, og for alle kundegrupper. Det har afspejlet sig i tankerne bag indretning af fx serviceareal. Vi skal høre om ideerne bag hallens indretning, og hvordan tankerne udmønter sig i praksis.

Jan Barslev, leder, Hafnia Hallen

 

11:00-11:10 Kaffepause

 

11:10-11:45 Fællesskaber og idræt som social indsats
Hvordan kan idrætten være med til at skabe mødesteder og sammenhængskraft og gøre en forskel i for eksempel socialt belastede boligområder eller i landsbysamfundet. Kan idrætten kan blive bedre til at komme derud, hvor nogle af de medlemmer, de ikke ser i dag er? Kan inspirerende idrætsfaciliteter inde og ude åbne isolerede områder op, lokke flere til at dyrke motion og skabe nye mødesteder?

Oliver Vanges, udviklingskonsulent, Lokale- og anlægsfonden

 

11:45–12:20 De fysiske rammer gør en forskel: Når idrætten rykker ud i byens rum
Kan vi indrette byområder, så de opfordrer til fællesskab og bevægelse? Vi skal høre konkrete eksempler på, hvornår og hvordan vi kan lave byrum, som gør en forskel i forhold til at få folk til at bevæge sig.

Rasmus B. Andersen, byudvikler, arkitekt, DGI

 

12:20-13:00 Frokost

 

13:00-13:40 Hvordan kan en god proces giver et godt idrætsbyggeri?
At bygge idrætsfaciliteter er en helt særlig disciplin, da vi her skal involvere idrættens ildsjæle og samtidig leve op til en række både tekniske og politiske krav. Det er en spændende, men til tider også krævende proces at tilfredsstille alle behov og komme godt igennem interessenthåndtering, lægge en god udbudsstrategi og komme godt igennem projekterings- og udførelsesfasen. Vi sætter fokus på, hvordan du kan navigere som bygherre fra ideen om byggeriet, til du skal lave køreplaner for en smidig ibrugtagning.Du kan høre erfaringer fra en række større idrætsbyggerier og om OPP-projekter.

Stine Thulin, bygherrerådgiver & Jens Røschmann, bygherrerådgiver, COWI

 

13:40 – 14:15 Idræt i nye former på Frederiksberg
Frederiksberg Kommune er med en størrelse på 8,7 km2 og med sine omkring 105.000 indbyggere den kommune i landet, der har den højeste befolkningstæthed. Frederiksberg er derfor særlig udfordret, når der skal findes arealer til nye faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Derfor er de nødt til at tænke kreativt, fleksibelt, flerfunktionelt samt på tværs af fagområder og brugergrupper. Også, når vi taler om nye idrætsbyggerier – både de indendørs og udendørs.

Blandt dem er kultur- og bevægelseshuset KU.BE fra 2016, som er et hus som både rummer idrætssale, café, bibliotek, musik- og foredragssal, indendørs legeplads samt udendørs byrum. Ikke langt derfra er Flintholm Svømmehal med en idrætsgymnastikhal ovenpå. Huset, der åbnede i 2017, er et såkaldt OPS-projekt. Og som nabo til det store idrætshus er dels den grønne park Grøndalen med legeplads, skaterskål og motionsplads samt dels aktivitetshuset Magneten. Et lille stykke fra Flintholm-området får Frederiksberg Boldklub om nogle år et nyt klubhus med ”aktive” uderum, som bygges sammen med kommunens største plejecenter. Og som nabo hertil har kommunen samtidig her i 2019 indviet et af nordens største kunstgræsbaneanlæg, og hvorunder der er etableret et stort bassin til opsamling af regnvand. Frederiksberg Kommune vil fortælle om erfaringer med at være en ”tæt by” og om disse nyskabende idrætsbyggerier.

Jesper Kamstrup, specialkonsulent, Kultur og Fritid, Frederiksberg Kommune

 

14:15 – 14:30 Kaffe og kage

 

14:30 – 15:15 Rundvisning i Kultur- og Bevægelseshuset KU.BE
Frederiksberg Kommune vil tage os med på en guidet rundvisning i det spændende og levende hus, og hvor vi vil høre mere om tankerne bag KU.BE, de mange aktiviteter i huset og erfaringer med at udvikle og drive et sådant multihus.

Christian Rottbøll, leder og projektudvikler, KU.BE

 

15:15 – 16:00 Gåtur i området ved Flintholm
Frederiksberg Kommune vil vise os rundt i byudviklingsområdet ved Flintholm, der inden for de seneste år har gennemgået en større transformation – især i forhold til udvikling og anlæg af nye faciliteter til kultur- og fritidslivet. Vi kommer også forbi den nye svømmehal ved Flintholm.

Jesper Kamstrup, specialkonsulent, Kultur og Fritid, Frederiksberg Kommune
Brian Hansen Westerheim, teamkoordinator og byplanlægger, Byudvikling, Frederiksberg Kommune

 

16:00 Tak for i dag