Dette kursus giver dig indblik i potentialerne ved at bruge Business Casen som fundament for beslutninger omkring bygge- og anlægsprojekter.

På dagen introduceres du til en række metodikker og værktøjer, du kan benytte i dit daglige arbejde med at etablere gode og styrbare Business Cases. Vi ser på, hvordan du kan synliggøre effekterne af forskellige scenarier, både de økonomiske og ikke-økonomiske effekter og omkostninger, på såvel kort, som lang sigt.

Kurset tager afsæt i et Business Case Canvas – en model for at arbejde med Business Cases. Derudover vil deltagerne i løbet af kurset arbejde med en fiktiv case i grupper. Dagen veksler mellem korte oplæg, casebaserede øvelser direkte på canvas og løbende debat.

Ønskes specifik øvelse i forhold til selve opstillingen af de økonomiske beregninger, kan man med fordel supplere med kurset ’Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer’.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på kaffe og morgenbrød.

 

09:30-09:45 Velkomst
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Bygherreforeningen

 

09:45-10:00 Formål og program for dagen
Introduktion underviser og deltagere imellem.

 

10:00-10:30 Byggeriets Business Case – potentialer og værdiskabelse
Vi gennemgår her, hvordan du sætter visionen og bruger Business Casen som styringsredskab, der tydeliggør værdiskabelsen. Her får du:

  • Introduktion til Canvas modellen
  • Viden om hvordan modellen bruges til at etablere den gode business case?


10:30-10:45 Pause

 

10:45-11:45 Byggeriets Business Case – potentialer og værdiskabelse (fortsat)

  • Hvad skal byggeriets Business Case give svar på?
  • Formålet med projektet: Hvad skal business casen vise?
  • Oplæg og caseøvelse om formålet med projektet


11:45-12:45 Frokost

 

12:45-14:00 Scenarieanalyse – introduktion og caseøvelse
Oplæg og gruppeøvelse om, hvordan du kan synliggøre effekterne af forskellige scenarier. Refleksion omkring forskellige scenarier i casen – gruppearbejde og præsentationer.

 

14:00-14:15 Kaffepause

 

14:15-15:30 Projektets omkostninger på kort og på lang sigt – business casen i praksis

  • Projektets omkostninger og gevinster – oplæg og gruppeøvelse
  • Caseøvelser og præsentation


15:30-15:45
 Opsamling: Påvirkning af nøgletal (indledende følsomhedsanalyse)

 

15:45-16:00 Spørgsmål og afrunding

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

Underviser

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon
Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Det indebærer både kontrahering, aftaleopfølgning, claims management samt energiteknisk indsigt og forståelse. Mads træder typisk ind i projekter, som er i vanskeligheder, for at skabe overblik, fremdrift og fornyet samarbejde.

Øvrige arrangementer inden for ’Styring og økonomi’

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser vedrørende styring og økonomi. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i ét eller flere enkelte kurser. Har du brug for en god og sammenhængende introduktion til styring og økonomi for bygherrer, anbefaler vi dig dog at vælge vores kursusforløb af samme navn. Med kursusforløbet kommer du igennem de centrale discipliner i styring og økonomi, får god mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for de forskellige fagspecifikke områder og deltager samtidig til reduceret pris. Er du interesseret i at læse mere om vores kursusforløb, blandt andet inden for styring og økonomi, så kan du læse mere og tilmelde dig her.

 

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.