Det kræver stærke ledelsesmæssige kompetencer at kunne agere som strategisk sparringspartner for sine kunder og beslutningstagere. Derfor stiller Bygherreforeningens årsmøde 2019 skarpt på de ledelsesmæssige udfordringer, som bygherreorganisationerne står overfor. Baggrunden er et aktuelt projekt, hvor foreningen undersøger netop dette for at udvikle et tilbud om kompetenceudvikling til bygherreorganisationernes ledere. Tilbuddet skal hjælpe dem i rollen som strategisk sparringspartner for de beslutninger, der skal tages om fremtidige investeringer i udviklingen af samfundets rammer.

 

På årsmødet tager vi hul på diskussionerne, så mød op og vær med til at diskutere, hvordan bygherreorganisationerne kan sætte deres præg på fremtidens samfund. Efter den faglige del af årsmødet, afholdes den formelle del med foreningens årsberetning og valg til bestyrelsen.

 

OBS! Årsmødet er kun for medlemmer.

 

Program

 

15:00-15:10 Velkomst og introduktion
Vi byder velkommen og sætter rammen for Årsmødets faglige program
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:10-15:40 Fra projektledelse til strategisk ledelse
Taler annonceres snarest

 

15:40-16:00 Hvad påvirker ledelsen af fremtidens bygherreorganisationer?
De foreløbige pointer fra Bygherreforeningens aktuelle projekt om kompetenceudvikling for ledere i bygherreorganisationer præsenteres. Fokus er på, hvilke aktuelle udfordringer lederne står foran, og hvilken retning bygherreorganisationer bevæger sig i de kommende år
Jesper Malm, kommunikationschef, og Lars Bertelsen, chefkonsulent, Bygherreforeningen

 

16:00-16:40 Paneldebat om ledelse af fremtidens bygherreorganisationer
Ledere af bygherreorganisationer diskuterer, hvordan bygherreorganisationerne kan ledes ind i fremtiden
Taler annonceres snarest

 

16:40-16:45 Opsamling og afrunding
Vi samler op på dagens diskussioner
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

16:45-17:00 Kort pause

 

17:00-17:45 Den formelle del af årsmødet
Dagsorden kommer

 

17:45-18:15 Bygherrebaren er åben
Tid til forfriskninger og netværkssnak

 

18:15-21:00 Festlig middag
God mad og drikke i godt selskab