Velkommen til Bygherreforeningens årsmøde. Ifølge vedtægterne er årsmødet Bygherreforeningens højeste myndighed, hvor der både gennemgås årsberetning og foretages valg til bestyrelsen.

På grund af coronaepidemien opfordrer vi dig til ikke at møde fysisk op, men i stedet at deltage digitalt via Microsoft Teams.

I år er fire bestyrelsesmedlemmer plus suppleanter på valg. Bygherreforeningens bestyrelse foreslår genvalg på de fleste pladser og indstiller en ny kandidat til den ene suppleantplads. Som noget nyt er der udarbejdet profilbeskrivelser for samtlige bestyrelsesmedlemmer – se oversigten her.

Som faglig optakt til årsmødet afholder Bygherreforeningen et online medlemsmøde med fokus på, hvilken betydning coronakrisen har for byggeriet på sigt. Læs mere her.

Mødet er kun for medlemmer af Bygherreforeningen.

 

Program


Årsmødet begynder kl. 16:15. Programmet følger vedtægternes dagsorden:


0. Velkomst, dirigent og indkaldelse

 

1. Bestyrelsens årsberetning

 

2. Vedtagelse af hovedlinjer for foreningens arbejde i 2021

 

3. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2019 og fastlæggelse af kontingent for 2021

 

4. Medlemsforslag

 

5. Valg af bestyrelse

 

6. Valg af revisor

 

7. Eventuelt

 

Årsmødet slutter ca. kl. 17:30

 

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet.