Velkommen til Bygherreforeningens årsmøde 2021. På grund af coronaepidemien er den endelige form for mødet stadig uvist, men vi glæder os til at samle vores medlemmer enten fysisk eller digitalt.

Ifølge vedtægterne er årsmødet Bygherreforeningens højeste myndighed, hvor der både gennemgås årsberetning og foretages valg til bestyrelsen – se bestyrelsen her.

Traditionen tro vil Bygherreforeningens årsmøde bestå af en faglig del med relevante og inspirerende oplæg, der tager afsæt i bygherrernes aktuelle udfordringer, den formelle del med valg af bestyrelse og gennemgang af årsberetningen, og en social del med plads til netværk.

Mødet er kun for medlemmer af Bygherreforeningen.