Formål

Formålet med Midtjysk bygherrenetværk er at skabe en ramme hvor Bygherreforeningen mødes med medlemmerne om faglige aktiviteter, inspiration og opdateringer. Du får også indblik i – og mulighed for – at drøfte foreningens lobbyarbejde. Desuden er netværket en uformel ramme om fortrolig sparring med ligesindede.

Målgruppe

Netværket henvender sig til bygherrer i Midtjylland, som er medlemmer af Bygherreforeningen og som ønsker at udvikle det gode samarbejde, nye løsninger og dele ud af deres erfaringer i rollen som bygherre.

Netværket består af 70+ repræsentanter fra offentlige og private bygherreorganisationer og er bredt sammensat af projektledere, projektchefer, afdelingsledere, bygningschefer o.l. fra et bredt udsnit af jyske kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser, private bygherre- og rådgiverorganisationer og almene boligselskaber. I netværket sidder bl.a. Alboa, Billund Kommune, Bygningsstyrelsen, Coop Ejendomme, Forskningsfondens Ejendomsselskab, Hedensted Kommune, Rambøll, Region Midtjylland, Vejdirektoratet, Aarhus Kommune m.fl.

Temaer

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

  • Bygherrens skærpede kompetencekrav med ABR18
  • De nye ydelsesbeskrivelsers betydning for bygherrerne
  • Aktive rammer som understøtter ny kultur og kompetenceudvikling
  • Samarbejde mellem private og offentlige bygherrer

Tid og sted

Netværket mødes tre til fire gange årligt, og værtskabet går på skift mellem medlemmerne.

Netværket mødes hos værten eller på et aktuelt byggeri. Vi spiser frokost sammen med opdateringer bordet rundt fulgt af to-tre faglige oplæg. Møderne afsluttes med aftaler om temaer for næste møde. Møderne planlægges for et år ad gangen og ligger typisk fra kl. 11:30-16:00.

Datoerne oplyses ved tilmelding, eller du kan kontakte Bygherreforeningen på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst datoer i det kommende år.

Pris for deltagelse

Netværket er gratis for medlemmer af Bygherreforeningen. Er du ikke medlem af Bygherreforeningen, eller har spørgsmål til/ønske om at blive en del af netværket, er du velkommen til at kontakte Henrik L. Bang i Bygherreforeningen.

OBS: Netværket er kun for foreningens medlemmer.

 

Topfoto: Julius Yls