Konference -

08/10/2019

Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

Bygherrens ambitioner, prioriteringer, risikovillighed og målsætninger er afgørende for valget af materialer i byggeri og anlæg, og i hvor høj grad affald håndteres effektivt som ressourcer, og dermed hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås.

Pris

Medlemspris:

1500 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

1500 kr. ex. moms

Tid og sted

Cirkulær Økonomi udspringer af en bæredygtighedsdagsorden, og ansvarligt forbrug af naturressourcer og produktion er et af FN´s 17 verdensmål, som indgår i målene for bæredygtig udvikling mod 2030, hvor der bl.a. er målsætning om:

 • Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter
 • Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug
 • Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Indhold

Bygherren træffer i løbet af en byggesag mange beslutninger, der bl.a. har stor indflydelse på ressourcehåndtering, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og nedrivningsprojekter. Bygherrens målsætninger, ambitioner og risikovillighed har derfor afgørende betydning for, i hvor høj grad bygge- og anlægsaffald får opmærksomhed og håndteres effektivt i projekterne, og hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås. Det gør bygherren til en vigtig driver for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

I et samarbejde mellem Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og Bygherreforeningen sætter vi på denne konference fokus på:

 • Hvordan bygherrer kan arbejde med strategier og politiske målsætninger for at fremme cirkulær økonomi i bygge- og anlægsprojekter
 • Det gode udbud som et centralt værktøj og en løftestang for at realisere målsætninger og ønsker til bedre ressourceudnyttelse og dermed skabe muligheder for profilering og økonomisk besparelse i projekterne
 • Hvordan bygherrer kan gå fra at have overvejelser om genbrug og genanvendelse til at udforme konkret formulerede målsætninger for et projekt?
 • Hvordan man formidler sine ambitioner og målsætninger til sine rådgivere og andre involverede parter i projektet
 • Hvordan man sikrer, at målsætningerne nås i praksis?

Program

9:00-9:30 Ankomst og morgenkaffe

 

9:30-9:40 Velkomst

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

9:40-9:45 Program for dagen

Anke Oberender, centerleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

 

9:45-10:15 Udbud med fokus på Cirkulær økonomi
Københavns Kommune satser på cirkulær økonomi i byggeprojekter – hør deres erfaringer og eksempler fra udbud i offentlige projekter og få indblik i Kommunens strategi på området, herunder krav til genbrug og genanvendelse

Jens Runge, teamleder, Byggeri København, Københavns Kommune

 

10:15-10:45 Cirkulær økonomi i udviklingsprojekter?
Få indblik i, hvordan den nordiske ejendomsudvikler, investor og ejendomsoperatør NREP arbejder med målsætninger om cirkulær økonomi i udviklingsprojekter

Olli Fischer, Investeringsdirektør, NREP

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-11:30 Hvordan oversætter vi bygherrens ambitioner til konkrete kriterier for byggeriet?
Og hvordan sikrer vi, at alle arbejder målrettet for at opfylde dem?

Jesper Ring, adm. Direktør, FRAME og medlem af Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

 

11:30-12:15 Gruppeworkshop

Facilitator Rune Østergaard Haven, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeri CØB

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:45 De juridiske rammebetingelser – Spænder entrepriseretten ben?
Få indsigt i og perspektiv på, hvorvidt entrepriseretten spænder ben for konkrete og målbare målsætninger, og et bud på, hvordan målsætningerne formuleres, så de kan indgå i bedømmelsen og følges op i en tildelingssituation

Claus Berg, partner, Bech-Brun

 

13:45-14:15 Genbrug, genanvendelse – og god økonomi!
Hvordan opretholder man fokus på genbrug og genanvendelse i byggeprojektet, når økonomi og andre ting strammer til?

Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC

 

14:15-14:30 Pause

 

14:30-15:15 Paneldebat
Med afsæt i dagens indlæg og formiddagens drøftelser vil vi forsøge at komme tættere på bud på, hvordan vi som branche kan løfte den cirkulære dagsorden ind i byggeprojekterne

Panelet: Jens Runge, Olli Fischer, Jesper Ring, Claus Berg, Anna-Mette Monnelly

Facilitator: Niels Trap, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

 

15:15-15:30 Opsamling og afrunding

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

15:30 Farvel og tak for i dag med et glas vin og netværk

 

Ret til ændringer forbeholdes

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 23
  september
  Bæredygtighed - Aarhus

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • 23
  september
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…