Cirkulær Økonomi udspringer af en bæredygtighedsdagsorden, og ansvarligt forbrug af naturressourcer og produktion er et af FN´s 17 verdensmål, som indgår i målene for bæredygtig udvikling mod 2030, hvor der bl.a. er målsætning om:

  • Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter
  • Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug
  • Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Indhold

Bygherren træffer i løbet af en byggesag mange beslutninger, der bl.a. har stor indflydelse på ressourcehåndtering, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og nedrivningsprojekter. Bygherrens målsætninger, ambitioner og risikovillighed har derfor afgørende betydning for, i hvor høj grad bygge- og anlægsaffald får opmærksomhed og håndteres effektivt i projekterne, og hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås. Det gør bygherren til en vigtig driver for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

I et samarbejde mellem Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet og Bygherreforeningen sætter vi på denne konference fokus på:

  • Hvordan bygherrer kan arbejde med strategier og politiske målsætninger for at fremme cirkulær økonomi i bygge- og anlægsprojekter
  • Det gode udbud som et centralt værktøj og en løftestang for at realisere målsætninger og ønsker til bedre ressourceudnyttelse og dermed skabe muligheder for profilering og økonomisk besparelse i projekterne
  • Hvordan bygherrer kan gå fra at have overvejelser om genbrug og genanvendelse til at udforme konkret formulerede målsætninger for et projekt?
  • Hvordan man formidler sine ambitioner og målsætninger til sine rådgivere og andre involverede parter i projektet
  • Hvordan man sikrer, at målsætningerne nås i praksis?

Program

 

9:00-9:30 Ankomst og morgenkaffe
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

9:30-9:40 Velkomst

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

9:40-9:45 Program for dagen

Anke Oberender, centerleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

 

9:45-10:15 Udbud med fokus på Cirkulær økonomi
Københavns Kommune satser på cirkulær økonomi i byggeprojekter – hør deres erfaringer og eksempler fra udbud i offentlige projekter og få indblik i Kommunens strategi på området, herunder krav til genbrug og genanvendelse

Jens Runge, teamleder, Byggeri København, Københavns Kommune

 

10:15-10:45 Cirkulær nedrivning: Nedrivning til genbrug og genanvendelse

Nina Koch-Ørvad, seniorprojektleder, Værdibyg

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-11:30 Hvordan oversætter vi bygherrens ambitioner til konkrete kriterier for byggeriet?
Og hvordan sikrer vi, at alle arbejder målrettet for at opfylde dem?

Jesper Ring, adm. direktør, FRAME

 

11:30-12:15 Gruppeworkshop

Facilitator: Rune Østergaard Haven, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeri (VCØB)

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:45 De juridiske rammebetingelser – Spænder entrepriseretten ben?
Få indsigt i og perspektiv på, hvorvidt entrepriseretten spænder ben for konkrete og målbare målsætninger, og et bud på, hvordan målsætningerne formuleres, så de kan indgå i bedømmelsen og følges op i en tildelingssituation

Claus Berg, partner, Bech-Brun

 

13:45-14:15 Genbrug, genanvendelse – og god økonomi!
Hvordan opretholder man fokus på genbrug og genanvendelse i byggeprojektet, når økonomi og andre ting strammer til?

Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC

 

14:15-14:30 Pause

 

14:30-15:15 Paneldebat
Med afsæt i dagens indlæg og formiddagens drøftelser vil vi forsøge at komme tættere på bud på, hvordan vi som branche kan løfte den cirkulære dagsorden ind i byggeprojekterne

Panelet: Jens Runge, Jesper Ring, Claus Berg, Anna-Mette Monnelly

Facilitator: Niels Trap, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

 

15:15-15:30 Opsamling og afrunding

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

15:30 Farvel og tak for i dag med et glas vin og netværk

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Konferencen er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.