Bygherreforeningen lancerede i januar 2020 et manifest, som rettesnor for og inspiration til professionelle bygherres arbejde med de 17 verdensmål.

Manifestet er samtidig Bygherreforeningens anbefaling og opfordring til, at man som bygherreorganisation forholder sig proaktivt til de 17 verdensmål. Manifestet er blevet til i samspil med foreningens udvalg og medlemmer, og på dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan forankre arbejdet med verdensmål i forhold til din egen organisation.

Seminaret er henvendt til afdelings- og projektledere i bygherreorganisationer, som har en bæredygtighedsstrategi og/eller en strategi for arbejdet med Verdensmålene.

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningen

 

09:45-10:45 Bygherremanifestet – hvad skal vi med det, og hvad kan det bruges til?

Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

10:45-11.15 Implementering og forankring af verdensmålene

Taler annonceres snarest

 

11:15-12:30 Workshop: Selvevaluering – hvad gør vi i dag, og hvordan kommer vi videre?
Med udgangspunkt i blandt andet Bygherreforeningens model drøfter vi metoder til, hvordan bygherreorganisationer kan gennemføre selvevaluering.

Facilitatorer: Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningen og Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen


12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 Implementering og forankring af verdensmålene: Konkrete eksempler
Få to bud på, hvordan et alment boligselskab og en stor anlægsbygherre konkret har forholdt sig til verdensmålene og implementeret dem i deres strategi, handlingsplaner og projekter.

Taler annonceres snarest


14:30-14:45 Kaffepause

 

14:45-15:45 Implementering og forankring af verdensmålene: workshop
Vi tager fat på, hvordan du kan arbejde videre med verdensmålene i egen organisation – med udgangspunkt i input fra dagens tidligere program og inspiration fra hinanden i workshoppen. Samtidig ser vi på, hvad der findes af eksisterede værktøjer. Workshoppen afsluttes med, at du udarbejder en handlingsplan for, hvad I mangler og skal indhente, og hvad I umiddelbart kan handle på i egen organisation.

Facilitatorer: Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningen og Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

15:45-16:00 Opsamling og afslutning

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.