Uddannelse i strategi, forretning og personlig ledelse
til 
ledere i bygherreorganisationer

Uddannelsen er bygget op om tre hovedtemaer i form af personlig ledelse, strategisk ledelse og forretningsledelse. Med uddannelsen får du således redskaber til at lede opad og påvirke beslutningsprocesser i dit politiske bagland eller i din bestyrelse, og værktøjer og inspiration til at lede din bygherreorganisation på bedst mulig vis i forhold til fremtidens udfordringer i byggeriet med særligt fokus på bæredygtighed og digitalisering.

Undervejs kobles teori og praksis i uddannelsen ved, at du får løbende individuel sparring på dine udfordringer. Dermed kommer uddannelsen helt tæt på dine behov og hverdag og udvikler dig i rollen som leder af en bygherreorganisation. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group og er specialudviklet til ledere af bygherreorganisationer på baggrund af undersøgelser fra Bygherreforeningen.

Formålet er at styrke dine lederevner og gøre dig i stand til at øge værdiskabelsen i din organisation som en proaktiv sparringspartner for jeres beslutninger og investeringer i det bygge miljø. Forløbet starter med en individuel ledertest (Hogan Test), og undervejs får du personlig ledelsesstøtte. På den måde kobles læringen direkte til din personlige udvikling som leder, og du vil komme til at arbejde sammen med andre ledere fra lignende bygherreorganisationer og høre inspirationsoplæg fra nøglepersoner i branchen.

Derudover får du konkrete værktøjer til:
  • At sikre øget indflydelse i beslutningsprocesser
  • At skabe mere kvalitet i byggeprojekter gennem styrket ledelse af organisation og samarbejdspartnere
  • At lave effektiv strategisk implementering af nye tendenser som fx øget digitalisering og bæredygtighed
  • At øge værdien og effekten af det byggede miljø til kunder og brugere af offentligt og privat bygger

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et kick off møde og 4 moduler af hver to dages varighed. Modulerne er spredt ud over et år, og der vil mellem hver modul være forberedelse og arbejde med cases i gruppearbejde eller individuelt.

Modul 1:  Det personlige lederskab

Her sættes fokus på lederrollen, og hvad der kendetegner en god leder af en bygherreorganisation med de opgaver og udfordringer det indebærer. I denne del går vi ind og arbejder konkret med ledernes udvikling. Bl.a. ved udarbejde konkrete udviklingsplaner, og vi introducerer metoder til fx feedbackprocesser og tillidsbaseret samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 2:  Strategisk ledelse

Her sættes fokus på strategisk forretningsforståelse, og hvordan man gør sig relevant over for sine mange forskellige interessenter. Vi vil fokusere på, hvordan lederne sikrer sig indflydelse i de tidlige faser af et byggeprojekt. Desuden vil vi sætte fokus på forandringsledelse for bl.a. at håndtere de organisatoriske og processuelle forandringer, som et byggeprojekt kan føre med sig samt, at der sker en god overdragelse og ibrugtagning af bygningen eller anlægget blandt brugere og driftsfolk. Dette modul kører over to dage.

Modul 3: Tværgående ledelse og påvirkning

Her sættes der fokus på bl.a. proaktiv ledelse i forhold til de interne og eksterne samarbejdsrelationer, som bygherrelederne ofte befinder sig i. Vi dykker der ned i, hvordan lederne sikre beslutningskraft i en kontekst, hvor ledelsesmandatet ikke er givet. Fx ledelse ”opad” i forhold til beslutningstagere og politikere eller ”udad” i forhold til leverandørleddet og på tværs. Desuden arbejder vi med, hvordan man opbygger en systematik og infrastruktur omkring et godt samarbejde. Dette modul kører over to dage.

Modul 4: Forretningsledelse

Her sættes fokus på forretningsforståelse og udvikling samt kvantificering og synliggørelse af byggeriets værdiskabelse. Vi dykker ned i udviklingen af stærke businesscases og effektanalyse, ligesom deltagerne introduceres til investeringsprofiler og forskellige former for værdiskabelse, herunder bæredygtighed. Desuden sætter vi fokus på, hvordan værdiskabelse kan italesættes og kommunikeres overfor bl.a. beslutningstagere.

Overblik over uddannelsen:

 

Undervisere

Uddannelses gennemgående undervisere er fra Implement Consulting Group, og undervejs i uddannelsen vil der være gæsteoplægsholdere fra udvalgte bygherreorganisationer og faglige specialister.

Undervisere annonceres snarest.

 

Praktisk information

Målgruppe

Lederuddannelsen henvender sig til ledere i byg- og driftsherreorganisationer samt chefer, afdelingsledere o.l., som har personaleansvar. Med uddannelsen får du et unikt netværk, hvor du kan videndele og udveksle erfaringer i et fortroligt rum, mens du udvikler dine kompetencer til at kunne bringe din bygherreorganisation sikkert ind i fremtiden.

Pris

Prisen for uddannelsen med opstart i januar 2022 er 44.875 kr .ekskl. moms per deltager (normalpris 55.500 kr., men første og andet hold kører med støtte fra Realdania).

Prisen er inklusiv 8 dages undervisning med forplejning, materialer, Hogan-test og individuel vejledning (overnatning er ikke inkluderet).

Tid og sted

Uddannelsen finder sted på følgende dage:

  • Kick Off: 18. januar 2022
  • Modul 1 – det personlige lederskab: 8. og 9. februar 2022
  • Modul 2 – strategisk ledelse: 16. og 17. marts 2022
  • Modul 3 – tværgående ledelse og påvirkning: 10. og 11. maj 2022
  • Modul 4 – forretningsledelse: 7. og 8. juni 2022

Undervisningen foregår hos Bygherreforeningen i BLOX ved Københavns havn.

Udviklingen af uddannelsen er støttet af Realdania.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 30 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

 

Fotokreditering: Roel Dierckens