11/03/2019

Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 – få overblik over roller, aftaler og ansvar

Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Få overblik over de væsentligste ændringer fra ABR89 til ABR18. På dette kursus gennemgås ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i både kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

Derudover kobles kurset til de nye ydelsesbeskrivelser (YBL2018), så du introduceres til, hvordan ABR18 og YBL2018 kan hænge sammen. Endeligt ser vi også på, i hvilket omfang praksis fra Voldgiftsretten fortsat er relevant i forhold til ABR18.

Program

Kl. 09.30 Morgenmad og kaffe

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Kl. 10.10 Overordnet introduktion af de nye regler i ABR18
ABR 18 ser i højere grad rådgiveren som leverandør, hvilket bl.a. har ført til, at ABR18’s systematik følger AB18. Denne leverandørsynsvinkel indebærer derudover, at der i fremtiden vil blive stillet større krav til bygherrens udbudsmateriale samt større krav til reklamation, rapportering og dokumentation såvel i forbindelse med faseovergange som løbende under samarbejdet. Endvidere indeholder ABR18 en række nyskabelser, herunder konventionalbod ved projekteringsmangler, fuldmagtsregler, større beskyttelse af rådgiverens dækningsbidrag ved standsning af opgaven samt et mere fintmasket tvistløsningssystem.

Kl. 11.00 Aftaleindgåelse og sammenhæng med de nye ydelsesbeskrivelser (YBL 2018)
De forøgede krav vedrørende aftaleindgåelse i ABR18 belyses, ligesom de nye ydelsesbeskrivelser og deres samspil med ABR18 vil blive gennemgået.
Pia Pytlich, jurist, COWI

Kl. 12.00 Honorarformer
De mest gængse honorarformer bliver gennemgået sammen med reglerne om ændring af rådgiverydelsen og deraf følgende krav om merbetaling.

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Samarbejdet mellem bygherre og rådgiver
ABR18 indeholder i forhold til ABR89 relativt detaljerede regler for samarbejdet mellem bygherren og rådgiveren. Gennemgangen af disse regler vil fokusere på følgende:

 • Tidsplanlægning
 • Ydelsesplaner
 • Overgang fra én fase til næste fase
 • Budgetansvar
 • Rådgiverfuldmagt

Kl. 14.00 Rådgiverens ansvar for projekteringsfejl
Ansvarsbestemmelserne er blevet omstruktureret og terminologien til dels ændret. Derudover introducerer ABR 18 nogle nye ansvarsbegrænsninger. Gennemgang vil fokusere på følgende:

 • Culpavurderingen
 • Nye materialer/ikke gennemprøvede materialer
 • Udviklingsskader
 • Tabsopgørelsen
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Direkte krav mod rådgiveren

Kl. 15.00 Kaffe og kage

Kl. 15.15 Rådgiverens ansvar for tilsyn
Tilsynsansvaret efter ABR18 er ikke længere subsidiært, og entreprenøren har fået en selvstændig ret til at kræve tilsyn. Gennemgangen fokuserer på følgende:

 • Tilsynsansvarets karakter
 • Entreprenørens og rådgiverens hæftelse over for bygherren
 • Indbyrdes regres mellem entreprenør og rådgiver

Kl. 15.45 Rådgiverens og bygherrens ansvar for tidsfristoverskridelser
ABR18 indeholder en række nye og skærpede krav til parterne med hensyn til den tidsmæssige tilrettelæggelse af projekteringsforløbet. Gennemgangen fokuserer på følgende:

 • Skærpede krav til rapportering og reklamation
 • Tidsfristforlængelse
 • Bod kontra erstatning

Kl. 16.15 Udskydelse, standsning og ophævelse
Udskydelse, standsning og ophævelse giver ofte anledning til konflikter. Gennemgangen vil fokusere på følgende:

 • Bygherrens ret til at standse og udskyde opgaven
 • Afregning af allerede udført arbejde
 • Afviklingsomkostninger
 • Bygherrens ret til fortsat brug af udarbejdet materiale
 • De nye regler om erstatning for mistet dækningsbidrag

Kl. 16.45 Opsamling og evaluering

Kl. 17.00 Tak for i dag

Undervisere

Michael Gjedde-Nielsen, advokat og partner, Viltoft
Michael er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktret og voldgiftssager. Michael har været involveret i en betydelig del af de største bygge- og anlægsprojekter i Danmark gennem de seneste årtier og rådgiver såvel bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i byggeprocessen. Michael er medforfatter til bogen ABR 89 (3. udgave 2013) og en kommende bog om ABR 18.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat og partner, Viltoft
Peter er advokat og partner i VILTOFT Advokatpartnerselskab. Han rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere om alle aspekter af entrepriseret, udbud og tvistløsning. Han bistår bl.a. med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Peter er forfatter til bogen Voldgiftsret (3. udg. 2017) og medforfatter til en kommende bog om ABR 18.

Gæsteunderviser

Pia Pytlich, Specialist, Bygherrerådgivning, COWI.
Pia er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring som rådgiver for bygherrer inden for entrepriseret, aftaleret og udbudsret. Pia Pytlich har endvidere en fortid som jurist hos Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe en halv time før start, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 23
  september
  Bæredygtighed - Aarhus

  Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

  Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og…

 • 23
  september
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse…