Indhold

Branchen fik i juni måned et nyt aftalesystem, som, når det efter planen tages i brug fra nytår, skal give mere styrede processer, forbedringer i kvalitet og økonomi samt lægge grunden til et velunderbygget samarbejde i bygge- og anlægsprojekter fremover.

Implementeringen af det nye aftalesystem stiller bygherrerne overfor nogle væsentlige valg. Vi har derfor inviteret en række bygherrer ind, som deler refleksioner bag deres valg, og fortæller om deres tiltag for at sikre effektiv implementering af det nye system.

Vi sætter fokus på tre indgange til implementering:

  • Hvordan vi organiserer os med det nye aftalesystem ift. organisationen og projekterne
  • Hvor skal der oprustes på kompetencer/kompetencestrategi for at høste gevinsterne?
  • Hvilke nye paradigmer og andre hjælpeværktøjer skal der til at systemet fungerer?

Mødet er kun for medlemmer.

Program

15.00 Velkomst og introduktion
– Hvad ændrer byggeriets nye aftalesystem i den måde vi organiserer og leder vores projekter på?
– Hvilke krav stiller det til den professionelle bygherreorganisation
– Præsentation af Bygherreforeningens AB-univers
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

15.10 Velkomst og introduktion
– Bygherres valg og særlige opmærksomhedspunkter
– Eksempler fra vejviser og tilhørende værktøjer
– Fravigelser til ydelsesbeskrivelsen (YBL 2018)
Bjarne Bæk, Københavns Lufthavne, formand for Rammebetingelsesudvalget

15.30 Et bud på implementering af aftalesystemet
Malcolm Costigan, Chefkonsulent, Byggeri København

16.30 Diskussion og opsamling på videre perspektiver
Diskussion om gode råd og næste skridt som samling på dagens indlæg
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

17.00 Snak og snacks
Mulighed for netværk og forfriskninger

18.00 Tak for i dag