Velkommen til Bygherreforeningens projektlederuddannelse. Her finder du en projektlederuddannelse, som er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som proces- og projektleder på et byggeprojekt, hvor du bliver klædt på til at møde hverdagens udfordringer gennem teori, praktiske erfaringer, øvelser og netværk.

 

Byggerier er komplicerede udviklingsprojekter. De rummer mange faglige beslutninger og nyder stor opmærksomhed og kræver ekstern involvering både fra omgivelser og samarbejdspartnere.

Det kræver stærke ledelses- og styringskompetencer af projektlederen at gennemføre succesfulde byggeprojekter. Og med byggeriets nye aftalevilkår bliver det en afgørende kompetence at mestre projektstyring og have styr på teams, tidsplaner og samarbejde.

Med Bygherreforeningens projektlederuddannelse får du en helt unik tilgang til rollen som projektleder i et byggeprojekt med en særlig bygherrevinkel. Uddannelsen er udviklet fra bygherre til bygherre i nært samspil med nogle af landets største bygherreorganisationer og udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group. Undervisningen er sammensat af en teori, historier fra der virkelige liv og praktiske øvelser.

 

Bemærk: Dette er et nyt forløb af Bygherrernes Projektlederuddannelse med opstart i efteråret 2019.
Del 2 af dette forløb finder sted i foråret 2020

 

Hvem kan deltage?

Projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter. Du vil derfor også kunne deltage, hvis du arbejder som rådgiver, bygherrerådgiver eller entreprenør.

De tidligere deltagere er kommet fra organisationer som:
BO-VEST, MOE A/S, Boliggården, AL2bolig, Øens Murerfirma A/S, Vollsmose Sekretariatet, Køge Kommune, KAB, CEBRA, Region Hovedstaden

 

Hvad får du med hjem:

  • Stærke projekt- og procesledelsesredskab
  • Overblik over rollen som projektleder i et byggeprojekt under AB18
  • Værktøjer til projektstyring og håndtering af risici
  • Indsigt i kontraktøkonomi og organisation
  • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde

 

Det siger deltagerne om uddannelsen:

”Jeg har fået styrket mit kendskab til de gængse projektledelsesværktøjer, og hvordan de kan anvendes i praksis. Jeg har helt klart også fået en større forståelse for, at jeg er leder. Og som leder af et projekt har jeg også til opgave at motivere gruppen og interessenterne. God interessenthåndtering er meget afgørende for, at projektet bliver en succes”, Martin Hjorth Jessing Lund, projektleder i By og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

”Uddannelsen har givet en kæmpe forøgelse af den forståelse det egentlig kræver for at lave et gennemført projekt. Den vigtigste læring for os er, at vi blot er ledere i dette projekt, og det gælder om at styre et team/gruppe. Vi skal lære at uddelegere i stedet for at skulle kontrollere alt selv”, Jan Donatzky Pihl, Byggeteknisk Inspektør, Boliggården

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 2 dele: En basisdel og en udvidet del.  Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage, men du kan vælge et deltage i kun den ene del eller begge dele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og en projektlederuddannelse med en klar bygherrevinkel

Læs mere om del 1.

 

Del 2 Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk i byggeprojekterne: strategisk valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier.

Læs mere om del 2 (datoer kommer snart)

Hver del strækker sig over 4 kursusdage og svarer til 5 ECTS point.
Hver del kan afsluttes med eksamen.

Uddannelsen kan også afsluttes med en IPMA-certificering på niveau C, som du kan tage hos Dansk Projektledelse.

 

Hvad skal jeg vælge?
Hvis du ikke på forhånd har deltaget i en projektlederuddannelse, anbefaler vi dig at starte på del 1 og fortsætte på del 2 enten i direkte forlængelse eller på et senere tidspunkt. Har du allerede deltage i en anden form for projektlederuddannelse, kan du starte direkte på del 2

 

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen er bygget op om en primært teoretisk formiddag og en case- og workshopbaseret eftermiddag.

Her møder du hver gang erfarne undervisere og ledere fra professionelle bygherreorganisationer, som ved, hvad der er vigtige kompetencer og succeskriterier for bygherreorganisationens projektledere. Her sætter vi teorierne, værktøjerne og diskussionerne i perspektiv.

Som en integreret del af uddannelsen kommer du til at arbejde med et konkret byggeprojekt eller en arbejdsmetode, enten dit eget projekt eller et fra den gruppe, du bliver tilknyttet. Dermed har undervisningen umiddelbar anvendelighed for dine egne projekter, så vi kommer så tæt på din hverdag som muligt.

Hvert uddannelsesforløb afsluttes med en fælles fremlæggelse af gruppens case for et panel af bygherrer, som giver feedback på præsentationen.

 

Undervisere

Astrid Marie Starck, konsulent hos Implement Consulting Group
Astrid er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere. Blandt mange andre projekter har hun undervist på Vejdirektoratets projektlederuddannelse.

Peter Rod, partner i Blichfeldt & Rod, cand. pæd.
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over undervisning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter. Peter har undervist i ledelse på UCC gennem mange år og er i dag selvstændig konsulent.

Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen
Hanne er uddannet arkitekt og arkitekten bag uddannelsen. Hun har i en årrække arbejdet som bygherre og er ansvarlig for at omsætte teori til de bygherrefaglige perspektiver i uddannelsen.

Gæstetalere: På uddannelsen får vi besøg af gæsteoplægsholdere fra byggebranchen, som kan dele ud af deres erfaringer. Vi har blandt andet haft besøg af: Banedanmark, Bispebjerg Hospital, BLOX, Bruun & Hjejle, Børneriget, Københavns lufthavne, Diakonissestiftelsen, DTU, Emcon, Gentofte Ejendomme, Realdania, Region Sjælland, TRUST

 

Hvor og hvornår

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Undervisningen foregår fra kl. 09:00-17.00,
Første dag og sidste dag slutter vi med fællesspisning fra kl. 17.00-19.00

Der er et maksimum på 20 deltagere per forløb for at sikre de optimale rammer for læring og netværk.

Du skal mødes/skype om dine læringsmål med din gruppe mellem undervisningsdagene.

Vi anbefaler også, at du selv læser op på den angivne litteratur. Det er ca. 500 sider til hver af de to dele af uddannelsen som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.


Datoer

Uddannelsen kører med start både i foråret og i efteråret.


Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter (Efterår 2019)

Dag 1: tirsdag 8. oktober
Dag 2: tirsdag 5. november
Dag 3: mandag 25. november
Dag 4: tirsdag 17. december
Frivillig eksamen med ECTS-point: december 2019 (aftales med holdet).


Del 2 Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer (Forår 2020)

Dag 1: Tirsdag 25. februar
Dag 2: Tirsdag 17. marts
Dag 3: Torsdag 2. april
Dag 4: Tirsdag 28. april
Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2020 (aftales med holdet).

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.


Hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 24.000 kr.
Ikke medlemmer 29.200 kr.

Del 1 eller 2 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 14.500 kr.
Ikke-medlemmer: 19.700 kr.

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr.

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering. 

 

Uddannelsen kan skræddersys til din organisation
Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jeres organisation og undervisningen foregår hos jer.

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Har du spørgsmål til uddannelse er du meget velkommen til at henvende dig til Christine Skovgaard Madsen.