Uddannelse -

17/09/2020 - 08/12/2020

Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

Pris

Medlemspris:

14500 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

19700 kr. ex. moms

Tid og sted

 

Som projektleder i en bygherreorganisation skal du kunne gabe over mange typer af opgaver i et trykpres fra leverandører, interessenter mv., og samtidig skal du kunne holde fokus på projektets fremdrift, tidsplan, økonomi og samarbejde.

På denne projektlederuddannelse tager vi direkte afsæt i de udfordringer, du står over for og klæder dig på til at kunne håndtere de mange forskellige opgavetyper, du møder som projektleder på et byggeprojekt.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes problemstillinger og gennemarbejder dem gennem øvelser, teori, gruppearbejde og diskussion. Undervisningsformen er involverende, engagerende og personlig, og vi lover dig, at du ser hverdagen og bygherrerollen med nye øjne, når du har gennemført uddannelsen!

 

Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage over et år, men du kan vælge et deltage i kun den ene del eller begge dele.

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og en projektlederuddannelse med en klar bygherrevinkel .
(4 kursusdage, 5 ECTS Point).

Del 2: Strategisk ledelse og effekt i byggeprojekter
Fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk og dermed skabe effekt i byggeprojekterne gennem strategiske valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier.
(4 kursusdage, 5 ECTS point)

 

På denne side kan du læse om, og tilmelde dig, den første del af Bygherrernes projektlederuddannelse, du kan også læse om hele uddannelsen her:

Læs om hele Bygherrernes projektlederuddannelse

Mød to tidligere deltagere, og hør hvad de fik ud af uddannelsen.

Uddannelses opbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1: Projekt og procesledelse i byggeprojekter

På denne del af uddannelsen får du overblik over projektledelsesmodeller og din egen rolle i byggeprojektet.

Vi arbejder med projektets konkrete styringsværktøjer og på, at du som projektleder får styrket din evne til at identificere og vurdere projektets udfordringer.

Du får overblik over, hvilke redskaber du kan anvende til at forebygge og til rettidigt til at opdage og håndtere, hvis projektet er ved at løbe af sporet.

På denne del af uddannelsen får du blandt andet viden om:

 • Fra målstyring til procesledelse
 • Projektets struktur: projektmodeller og arbejdsform
 • Byggeriets målsætninger, ledelse og styringsmekanismer
 • Bygherreorganisationens rolle
 • Projektplanen og håndtering af risici

 

Oversigt over dagene


Dag 1: Projektarbejdsformen og målsætninger i projekter

Kl. 08:30–17:00

 • Kendetegn ved projektarbejdsformen
 • Udvikling af målsætning: hvor skal vi hen, hvad skal vi sigte efter?
 • Målsætning, projektcyklus og opgaveusikkerhed
 • Håndtering af projektets interessenter

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 2: Organisering og ledelse

Kl. 8:30-17:00

 • Organisering af projektet: roller i projektets organisation
 • Planen som styringsværktøj: styring af projektet
 • Principper for den gode projektplan

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 3: Ledelse, og håndtering af risici

Kl. 8:30-17:00

 • Lederskab i projektet
 • Facilitering og aktiv ledelse og opfølgning
 • Planlægning i en usikker verden – risikoanalysen
 • Inspirationsoplæg: Bruger- og interessenthåndtering
  Hvilken betydning har rammerne for hvordan vi arbejder, og med hvilket formål?
  Hvordan kan man bruge forskellige mødeformer til at sætte forskellige rammer for involvering?

Gæsteunderviser: Annonceres snarest


Dag 4: Kommunikation og forandring

Kl. 8:30–17:00

 • Bygherrens rolle og samspil med omverden: vision og kommunikation
 • Fremlægning for bygherrepanel

Bygherrepanel:

Deltagere annonceres snarest.

 

Hvor & hvornår?

Dag 1, 3 og 4 finder sted i Bygherreforeningen, BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K 

Dag 2 afholder vi online.

Vi begynder hver dag med morgenmad kl. 08.30-09.00 og slutter kl. 17.

 

Del 1 Opstart efteråret 2020

Dag 1: Den 17. september
Dag 2: Den 8. oktober (online)
Dag 3: Den 10. november
Dag 4: Den 8. december

Frivillig eksamen med ECTS-point: December 2020 (aftales med holdet).

 

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

 

Del 1 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 14.500 kr.
Ikke-medlemmer: 19.700 kr.

 

Hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 24.000 kr.
Ikke medlemmer 29.200 kr.

Tilmeld dig hele uddannelsen her

 

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

 

Eksamen

Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr.

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering.

Arrangementsansvarlig er Maria Jordy Madsen mjm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer