Uddannelse -

03/03/2022 - 14/06/2022

Bygherrernes projektlederuddannelse del 1: Projekt- og procesledelse

Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

Pris

Medlemspris:

15500 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

20500 kr. ex. moms

Tid og sted

De fleste bygherrer er rigtig gode til at bygge og lede byggearbejde i samarbejde med dem, der bestiller byggeriet, og de der skal levere det. Bygherreforeningens projektlederuddannelse sætter fokus på alt det, der kan skabe den ekstra værdi i byggeriet, ved at bygherren har redskaber til at:

 • Opstille mål der imødekommer de politiske og strategiske dagsordener som byggeri ofte skal imødekomme i den kontekst, som du nu bygger i
 • Planlægge med øje for værdiskabelse, ibrugtagning og inddragelse af interessenter
 • Navigere i et komplekst interessentlandskab af brugere, bestillere og leverandører og kunne inddrage og kommunikere, så det skaber størst mulig værdi i projektforløbet

På uddannelsen er det således ikke kun styring af byggeriet, der er i centrum, men at vi i højere grad ser bygherren som procesleder, der skaber værdi omkring sig gennem kommunikation, inddragelse, forventningsafstemning og klar beskrivelse af de formål og succeskriterier, som et byggeri altid leverer ind i.

 

Oversigt over dagene del 1


Dag 1: Sæt de rigtige rammer og forventninger til byggeriet

Kl. 08:30–17:00

Opstart af forløbet og opstilling af dine personlige læringsmål

Rammesætning, mål og succeskriterier for projektet: Vi arbejder med at identificere en klar rammesætning for byggeriet, der imødekommer omverdenens forventninger til byggeriet og processen omkring det. Vi arbejder med opstilling af mål, succeskriterier og identifikation af leverancer

Interessentanalyse: Interessenterne omkring en byggeproces er nøglen til at byggeriet til sidst lever op til de behov og forventninger der er. Både ift. byggeriets kvaliteter og funktionalitet, men også om projektet opfattes som succesfuldt. Vi arbejder med at identificere og inddrage interessenter, så det skaber værdi i byggeprocessen, og så der skabes bedst mulig forventningsafstemning før, under og efter byggeprocessen.

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 2: Projektets plan og organisering

Kl. 08:30-17:00

Milepælsplaner og projektets plan: Når rammerne er sat (dag 1), er planen essentiel for at kunne levere på målene. Vi arbejder med milepælsplanen og hvordan vi identificerer milepæle, fastsætter faser og finder afhængigheder og kritisk vej. Vi ser også på, hvordan du kommunikere planen til styregruppen og bruger planen aktivt i det daglige.

Projektets organisering: er vigtigt for at lykkes i det daglige samspil med ledelse, rådgivere og brugere. Vi tegner den bedste praksis for organisering af byggeprojekter op og overfører det til jeres projekter. Vi drøfter hvordan man leder og samarbejder opad (ledelse), udad (interessenter), nedad (leverandører og rådgivere) og indad (dig selv og projektgruppen).

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 3: Ledelse af projektets usikkerhed og effektfuld mødeledelse

Kl. 08:30-17:00

Projektets fremdrift: Vi ser ind i projektlederens cockpit: Hvilke ledelsesredskaber har du til at kunne skabe fremdrift og resultater og til at rette op, hvis projektet er på vej ud af kurs?

Risicihåndtering er essentielt i byggeprojekter. Vi arbejder med at forudsige og forebygge risici for at skabe de bedste resultater med projektet. Vi arbejder med at være proaktive i risikoarbejdet. Du får redskaber til at foretage en risikoanalyse og forebygge og minimere konsekvenserne.

Mødeledelse: Rigtig meget projektledelse sker til møder og i interaktioner med interessenter på workshops, brugermøder mv. At skabe effekt og resultater på møder er et essentielt værktøj for projektlederen. Du får redskaber til at forberede, facilitere og følge op på møder, så du skaber fremdrift i projektet.

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 4: Kommunikation og grundlaget for forandring

Kl. 08:30–17:00

Kommunikation om projektet: er vigtigt for at få interessenterne med ombord og holde viden om projektet opdateret og relevant for projektets samarbejdspartnere, brugere mv. Vi arbejder med at etablere en kommunikationsplan for projektet, så du som projektleder kan styre kommunikationen på forkant og sikre at alle er informeret og inddraget relevant i projektet.

Fremlæggelse for et bygherrepanel: Som afslutning på uddannelsen produceres en fælles fremstilling om en case for et bygherrepanel. Panelet giver feedback på fremlæggelsen og vi drøfter, hvordan du som bygherre kan præsentere et projekts problemstillinger og få styregruppen til at træffe en beslutning.

Bygherrepanel: Annonceres snarest

 

Praktisk information


Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K.

Vi begynder hver dag med morgenmad kl. 08:30-09:00 og slutter kl. 17:00.

Den sidste dag afslutter vi med bobler, snacks og diplomoverrækkelse.

Omfanget af litteratur er cirka 500 sider til hver af de to dele af uddannelsen, som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.

 

Datoer del 1 forår 2022
Dag 1: 3. marts
Dag 2: 7. april
Dag 3: 12. maj
Dag 4: 14. juni

Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2022 (aftales med holdet).


Pris del 1 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 15.500 kr. ekskl. moms
Ikke-medlemmer: 20.500 kr.  ekskl. moms

Pris hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 25.500 kr. ekskl. moms
Ikke medlemmer 30.500 kr. ekskl. moms

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

Tilmeld dig hele uddannelsen her

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet. Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb. Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr. ekskl. moms

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering

 

Bygherrernes projektlederuddannelse

Du kan læse mere om hele uddannelsen her: Bygherrernes projektlederuddannelse

Mød to tidligere deltagere, og hør hvad de fik ud af uddannelsen.

 

Uddannelsens opbygning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 21
  september
  Aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Økonomi - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  På dette kursus får du en introduktion til økonomistyring i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til at overskue og navigere sikkert i den komplekse organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold…

 • 29
  september
  Aftaler - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…