Velkommen til Bygherreforeningens projektlederuddannelse. Her finder du en projektlederuddannelse, som er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som proces- og projektleder på et byggeprojekt. Du bliver klædt på til at møde hverdagens udfordringer gennem teori, praktiske erfaringer, øvelser og netværk.

Med denne projektlederuddannelse får du en helt unik tilgang til rollen som projektleder i et byggeprojekt med en særlig bygherrevinkel. Uddannelsen er udviklet i nært samspil med nogle af landets største bygherreorganisationer og udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group. Undervisningen er sammensat af en teori, historier fra der virkelige liv og praktiske øvelser.

Bemærk: Dette er et nyt forløb af Bygherrernes Projektlederuddannelse med opstart i efteråret 2019. Del 2 af dette forløb finder sted i foråret 2020. Datoer for Del 2 annonceres snarest.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 2 dele: En basisdel og en udvidet del.  Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage, men du kan vælge et deltage i kun den ene del.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og en projektlederuddannelse med en klar bygherrevinkel (4 kursusdage, 5 ECTS Point)

 

Del 2: Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk i byggeprojekterne: strategisk valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier
(4 kursusdage, 5 ECTS point)

Hver del strækker sig over 4 kursusdage og svarer til 5 ECTS point.
Hver del kan afsluttes med eksamen.

Læs om hele Projektlederuddannelsen.

Uddannelsen kan også afsluttes med en IPMA-certificering på niveau C, som du kan tage hos Dansk Projektledelse.

 

Hvem kan deltage?

Projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter. Du kan også deltage, hvis du er rådgiver, bygherrerådgiver eller entreprenør.

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter, er for dig, som arbejder med at styre byggeprojekter, og som har brug for at blive klædt på til rollen både gennem teori, praksis og gennem netværk med andre, som sidder med de samme udfordringer.

 

Hvad lærer du på del 1 basis?

På denne grundlæggende del af uddannelsen får du overblik over projektledelsesmodeller og din egen rolle i byggeprojektet.

Vi arbejder med projektets konkrete styringsværktøjer og på, at du som projektleder får styrket din evne til at identificere og vurdere projektets udfordringer.

Du får overblik over, hvilke redskaber du kan anvende til at forebygge og til rettidigt til at opdage og håndtere, hvis projektet er ved at løbe af sporet.

På denne del af uddannelsen får du blandt andet viden om:

 • Fra målstyring til procesledelse
 • Projektets struktur: projektmodeller og arbejdsform
 • Byggeriets målsætninger, ledelse og styringsmekanismer
 • Bygherreorganisationens rolle
 • Projektplanen og håndtering af risici

 

Gennemgående undervisere på del 1:

Astrid Marie Starck, konsulent hos Implement Consulting Group
Astrid er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere. Blandt mange andre projekter har hun undervist på Vejdirektoratets projektlederuddannelse.

Peter Rod, partner i Blichfeldt & Rod, cand. pæd.
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over undervisning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter. Peter har undervist i ledelse på UCC gennem mange år og er i dag selvstændig konsulent.

 

Oversigt om dagene på del 1

Dag 1: Projektarbejdsformen og målsætninger i projekter

Kl. 08:30 – 19:00

 • Kendetegn ved projektarbejdsformen
 • Udvikling af målsætning: hvor skal vi hen, hvad skal vi sigte efter?
 • Målsætning, projektcyklus og opgaveusikkerhed
 • Håndtering af projektets interessenter

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 2: Organisering og ledelse

Kl. 8:30- 17:00

 • Organisering af projektet: roller i projektets organisation
 • Planen som styringsværktøj: styring af projektet
 • Principper for den gode projektplan

Gæsteunderviser: Annonceres snarest

 

Dag 3: Ledelse, og håndtering af risici

Kl. 8:30- 17:00

 • Lederskab i projektet
 • Facilitering og aktiv ledelse og opfølgning
 • Planlægning i en usikker verden – risikoanalysen
 • Inspirationsoplæg: Bruger- og interessenthåndtering
  Hvilken betydning har rammerne for hvordan vi arbejder, og med hvilket formål?
  Hvordan kan man bruge forskellige mødeformer til at sætte forskellige rammer for involvering?

Gæsteunderviser: Annonceres snarest


Dag 4: Kommunikation og forandring

Kl. 8:30 – 19:00

 • Bygherrens rolle og samspil med omverden: vision og kommunikation
 • Fremlægning for bygherrepanel

Bygherrepanel:

Deltagere annonceres snarest.

 

Hvor & hvornår

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Vi begynder hver dag med morgenmad kl 08.30-09.00

Første dag og sidste dag slutter vi med fællesspisning fra kl. 17:00-19:00.

De øvrige dage slutter kl 17.

Du skal mødes/skype om dine læringsmål med din gruppe mellem undervisningsdagene.

Forud for hver kursusgang skal du læse den relevante litteratur. Det samlede pensum er på 500 sider.

Datoer:

Del 1, efteråret 2019

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Dag 1: 8. oktober
Dag 2: 5. november
Dag 3: 25. november
Dag 4: 17. december

Frivillig eksamen med ECTS-point: december 2019 (aftales med holdet).

 

Forår:

Del 2, foråret 2020

Datoer kommer snarest.

Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2020 (aftales med holdet).

 

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

 

Del 1 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 14.500 kr.
Ikke-medlemmer: 19.700 kr.

 

Hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 24.000 kr.
Ikke medlemmer 29.200 kr.

 

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr.

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering.

 

Uddannelsen kan skræddersys til din organisation
Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jeres organisation og undervisningen foregår hos jer.

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Har du spørgsmål til uddannelse er du meget velkommen til at henvende dig til Christine Skovgaard Madsen