Uddannelse -

08/09/2022 - 08/12/2022

Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Pris

Medlemspris:

15500 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

20500 kr. ex. moms

Tid og sted

På denne del af bygherrernes projektlederuddannelsen sætter vi fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk og dermed skabe effekt i byggeprojekterne gennem strategiske valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier.

Du får blandt andet viden om:

 • De strategiske valg og etablering af et solidt beslutningsgrundlag
 • Tidlig effektskabelse gennem brug af prototyper
 • Byggeprojekter som forandringsprocesser og hvordan du leder forandringer
 • Effektfuld ledelse af forskellige interessenter i de mindste øjeblikke

Bemærk: Dette er del 2 af det hold af Bygherrernes Projektlederuddannelse, som starter den 3. marts 2022.

 

Oversigt over dagene del 2


Dag 1: Ledelse fremad og opad – hvordan skaber vi strategisk udbytte?

08:30-17:00

Strategiske valg: Vi arbejder med strategilærredet som en samlet fremstilling af de strategiske valg i byggeprojekter. Strategilærredet giver dig overblik over de strategiske valg, som dit byggeprojekt kalder på.

Forandringsledelse: Byggeprocessen som en forandringsproces. Byggeprojekter er også forandringsprocesser. Vi arbejder derfor med et fælles sprog for forandringer, og hvordan forandringsledelse kan spille en afgørende rolle i byggeriet.

Gæsteunderviser annonceres snarest

 

Dag 2: Ledelse i værdikæden og sikre opbakning

08:30-17:00

At skabe opbakning kræver blik for forskellighed: Gennem præferencemodellen Whole Brain opbygger vi en ramme til at forstå forskellighed i forhold til projektets interessenter, projektgruppen og hos samarbejdspartnere og leverandører. Vi arbejder med refleksion over egne og andres præferencer og deres samspil. Hvordan leder man forskellighed?

Kommunikation og spørgsmålstyper: I forlængelse af arbejdet med forskellige præferencer opstiller vi en ramme for den løsningsorienteret samtale. At lede samtaler, så de skaber fremdrift og værdi af afgørende som bygherre.

Tillid på ligning: Professor David Maister har sat tillid på ligning. Vi tager udgangspunkt i hans tanker om tillid for at kunne arbejde med at skabe det i relation til andre. Og så du kan arbejde strategisk med at styrke tilliden i dine byggeprojekter.

Gæsteunderviser annonceres snarest

 

Dag 3: Ledelse bagud: Sikre effekt og læring

08:30-17:00

Feedback fra brugerne: Hvordan får du feedback fra brugerne så tidligt i processen som muligt, så du kan bruge feedbacken i din projektering og scoping af projektet? Vi arbejder med forskellige feedback former, fokusgruppemødet og prototyping.

Tidlig effektskabelse: Hvordan kan du arbejde med at skabe et mindste produkt, der kan komme ud at lave og give værdi hurtigst muligt? Vi låner fra lean-startups ”minimum viable product” og arbejder med MVP for byggeri.

Gæsteunderviser annonceres snarest

 

Dag 4: Ledelse bagud: Udvikling af dit lederskab

08:30-17:00

Følgeskab: Hvordan skaber du følgeskab i din projektledelse? Vi arbejder med Goffee & Jones blik på lederskab og hvordan du kan løfte samarbejde og effekt af byggeprojektet ved at være bevidst om dit lederskab.

Ledelse i selv de mindste interaktioner: Vi arbejder med Mette Nørgaards definition af ledelse i Touch Points. At lede i selv de mindste øjeblikke kan give dig en ekstra kraft i ledelsen af dit projekt og skabe værdi i dialogen med interessenter.

Fremlæggelse for bygherrepanel: som afslutning på uddannelsen produceres en fælles fremstilling om en case for et bygherrepanel. Panelet giver feedback på fremlæggelsen og vi drøfter hvordan du som bygherre kan præsentere strategiske valg.

Bygherrepanel annonceres snarest

 

Praktisk information

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K.

Vi begynder hver dag med morgenmad kl. 08.30-09.00 og slutter kl. 17.

Den sidste dag afslutter vi med bobler, snacks og diplomoverrækkelse

Omfanget af litteratur er cirka 500 sider til hver af de to dele af uddannelsen, som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.

 

Del 2 Udvidet:

Strategisk ledelse, forretninger og processer (Efterår 2022)
Dag 1: 8. september
Dag 2: 6. oktober
Dag 3: 3. november
Dag 4: 8. december

Frivillig eksamen med ECTS-point: December 2022


Pris del 2 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 15.500 kr. ekskl. moms
Ikke-medlemmer: 20.500 kr.  ekskl. moms

Pris hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 25.500 kr. ekskl. moms
Ikke medlemmer 30.500 kr. ekskl. moms

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

Tilmeld dig hele uddannelsen her

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet. Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb. Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr. ekskl. moms

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering.

 

 

Bygherrernes projektlederuddannelse

Du kan læse mere om hele uddannelsen herBygherrernes projektlederuddannelse

Mød to tidligere deltagere, og hør hvad de fik ud af uddannelsen.

 

Uddannelsens opbygning:

 

 

Ret til ændringer forbeholdes

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 21
  september
  Aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 22
  september
  Økonomi - København

  Økonomistyring og contract management for bygherrer

  På dette kursus får du en introduktion til økonomistyring i totaløkonomisk perspektiv. Du bliver klædt på til at overskue og navigere sikkert i den komplekse organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold…

 • 29
  september
  Aftaler - København

  Konflikthåndtering, mediation og mægling

  På denne kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at både…