Uddannelse -

25/02/2020 - 28/04/2020

Bygherrernes Projektlederuddannelse Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Pris

Medlemspris:

14500 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

19700 kr. ex. moms

Tid og sted

Velkommen til Bygherreforeningens projektlederuddannelse. Her finder du en projektlederuddannelse, som er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som proces- og projektleder på et byggeprojekt. Du bliver klædt på til at møde hverdagens udfordringer gennem teori, praktiske erfaringer, øvelser og netværk.

 

Med denne projektlederuddannelse får du en helt unik tilgang til rollen som projektleder i et byggeprojekt med en særlig bygherrevinkel. Uddannelsen er udviklet i nært samspil med nogle af landets største bygherreorganisationer og udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group. Undervisningen er sammensat af en teori, historier fra der virkelige liv og praktiske øvelser.

Bemærk: Dette er del 2 af Bygherrernes Projektlederuddannelse som havde opstart i efteråret 2019.

Ønsker du at starte på Del 1 af projektlederuddannelsen i foråret 2020, kan du læse mere her.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 2 dele: En basisdel og en udvidet del.  Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage, men du kan vælge et deltage i kun den ene del eller begge dele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og en projektlederuddannelse med en klar bygherrevinkel (4 kursusdage, 5 ECTS Point)

 

Del 2: Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk i byggeprojekterne: strategisk valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier (4 kursusdage, 5 ECTS point)

Hver del strækker sig over 4 kursusdage og svarer til 5 ECTS point. Hver del kan afsluttes med  eksamen.

 

Læs om hele Bygherrernes Projektlederuddannelse

Uddannelsen kan også afsluttes med en IPMA-certificering på niveau C, som du kan tage hos Dansk Projektledelse.


Hvem kan deltage?

Projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter. Du kan også deltage, hvis du er rådgiver, bygherrerådgiver eller entreprenør.

Hvis du ikke på forhånd har deltaget i en projektlederuddannelse, anbefaler vi dig at starte på del 1 og fortsætte på del 2 enten i direkte forlængelse eller på et senere tidspunkt.

Har du allerede deltage i en anden form for projektlederuddannelse, kan du starte direkte på del 2.

 

Hvad lærer du på del 2 udvidet?

På denne del af uddannelsen tager vi fat i, hvordan du som bygherrens projektleder arbejder strategisk i projekterne fra brugerne til samarbejdspartnerne, projektejer og teamet.

Vi ser på, hvordan du som leder af processer og mennesker i projekterne kan bruge strategier til at skabe retning i dit projekt og komme godt i mål. Vi tager fat i strategiprocesser, ledelse, beslutningsgrundlaget i bygherrefeltet:

På denne del af uddannelsen får du blandt andet viden om:

 • De strategiske valg og beslutningsgrundlag – byggeprojektets businesscase
 • Kontraktøkonomi og organisation
 • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde
 • Byggeprojekter som forandringsprocesser
 • Proceslederens betydning for værdiskabelse i projektet

 

Gennemgående undervisere på del 2:

Astrid Marie Starck, konsulent hos Implement Consulting Group
Astrid er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere. Blandt mange andre projekter har hun undervist på Vejdirektoratets projektlederuddannelse.

Peter Rod, partner i Blichfeldt & Rod, cand. pæd.
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over undervisning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter. Peter har undervist i ledelse på UCC gennem mange år og er i dag selvstændig konsulent.

Oversigt over dagene på del 2


Dag 1: Ledelse fremad og opad – hvordan skaber vi strategisk udbytte?

08:30-19:00

 • Strategier for renoverings- og byggeprojekter i de tidlige faser
 • Helhedsorienterede økonomiske analyser herunder cirkulær økonomi
 • Projektets businesscase

Gæsteundervisere: annonceres senere

 

Dag 2: Ledelse i værdikæden

09:30-18:00

 • Organisationsdesign – projektteamet
 • Kommunikation og kulturforståelse
 • Kontraktrelationer

Gæsteundervisere: annonceres senere

 

Dag 3: Byggeprojekter som forandringsprocesser

08:30-18:00

 • Forandringsledelse
 • Kommunikationsstrategier og -planer
 • Hvilken rolle spiller interessenterne?
 • Kommunikations- og inddragelsesstrategi
 • Opbyg vigtige relationer, skab tillid og styrk din magtbase
 • Visionen som det bærende element

Gæsteundervisere: annonceres senere

 

Dag 4: Effekt, måling og evaluering

08:30-18:30

 • Hvordan lærer organisationen af sin egen praksis?
 • Hvordan etablerer vi en stærk feedback kultur og en evalueringskultur i projektteamet?
 • Ledelse bagud og indad – sikre effekt og læring
 • Ledelse indad handler om din ledelse i projekterne nu og fremover
 • Fremlæggelse for bygherrepanel

Gæsteundervisere: annonceres senere

 

Hvor & hvornår

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K

Første dag og sidste dag slutter vi med fællesspisning fra kl. 18:00-19:00.

Du skal mødes/skype om dine læringsmål med din gruppe mellem undervisningsdagene. Vi anbefaler også, at du selv læser op på den angivne litteratur. Det er ca. 500 sider som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.

 

Datoer i 2020:

Del 2: Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Dag 1: Tirsdag den 25. februar 2020
Dag 2: Tirsdag den 17. marts 2020
Dag 3: Torsdag den 2. april 2020
Dag 4: Tirsdag den 28. april 2020
Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2020 (aftales med holdet).

 

Efterår:
Uddannelsen gentages i efteråret datoer kommer snart

 

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

 

Del 2 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 14.500 kr.
Ikke-medlemmer: 19.700 kr.

 

Hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 24.000 kr.
Ikke medlemmer 29.200 kr.

 

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr.

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering

 

Uddannelsen kan skræddersys til din organisation
Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jeres organisation og undervisningen foregår hos jer.

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Har du spørgsmål til uddannelse er du meget velkommen til at henvende dig til Christine Skovgaard Madsen.

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 10
  januar
  Bæredygtighed - København

  Bygherreforeningens Nytårskur

  Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 10. januar 2020. Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til en spændende eftermiddag med diskussion, snak og netværk.

 • 22
  januar
  Aftaler - København

  Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte…

 • 28
  januar
  Bæredygtighed - Aarhus

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…