Uddannelse -

22/09/2020 - 15/12/2020

Bygherrernes Projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Pris

Medlemspris:

14500 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

19700 kr. ex. moms

Tid og sted

Som projektleder i en bygherreorganisation skal du kunne gabe over mange typer af opgaver i et trykpres fra leverandører, interessenter mv., og samtidig skal du kunne holde fokus på projektets fremdrift, tidsplan, økonomi og samarbejde.

På denne projektlederuddannelse tager vi direkte afsæt i de udfordringer, du står over for og klæder dig på til at kunne håndtere de mange forskellige opgavetyper, du møder som projektleder på et byggeprojekt.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes problemstillinger og gennemarbejder dem gennem øvelser, teori, gruppearbejde og diskussion. Undervisningsformen er involverende, engagerende og personlig, og vi lover dig, at du ser hverdagen og bygherrerollen med nye øjne, når du har gennemført uddannelsen!

Bemærk: Dette er del 2 af det hold af Bygherrernes Projektlederuddannelse, som havde opstart i foråret 2020.

 

Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage over et år, men du kan vælge et deltage i kun den ene del eller begge dele.

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og en projektlederuddannelse med en klar bygherrevinkel .
(4 kursusdage, 5 ECTS Point).

Del 2: Strategisk ledelse og effekt i byggeprojekter
Fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk og dermed skabe effekt i byggeprojekterne gennem strategiske valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier.
(4 kursusdage, 5 ECTS point)

 

På denne side kan du læse om, og tilmelde dig den første del af Bygherrernes projektlederuddannelse, du kan også læse om hele uddannelsen her:

Læs om hele Bygherrernes projektlederuddannelse

Mød to tidligere deltagere, og hør hvad de fik ud af uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2: Strategisk ledelse og effekt i byggeprojekter

På denne del af uddannelsen tager vi fat i, hvordan du som bygherrens projektleder arbejder strategisk i projekterne fra brugerne til samarbejdspartnerne, projektejer og teamet.

Vi ser på, hvordan du som leder af processer og mennesker i projekterne kan bruge strategier til at skabe retning i dit projekt og komme godt i mål. Vi tager fat i strategiprocesser, ledelse, beslutningsgrundlaget i bygherrefeltet:

På denne del af uddannelsen får du blandt andet viden om:

 • De strategiske valg og beslutningsgrundlag – byggeprojektets businesscase
 • Kontraktøkonomi og organisation
 • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde
 • Byggeprojekter som forandringsprocesser
 • Proceslederens betydning for værdiskabelse i projektet

 

Oversigt over dagene


Dag 1: Ledelse fremad og opad – hvordan skaber vi strategisk udbytte?

08:30-17:00

 • Strategier for renoverings- og byggeprojekter i de tidlige faser
 • Helhedsorienterede økonomiske analyser herunder cirkulær økonomi
 • Projektets businesscase

Gæsteundervisere: Annonceres senere

 

Dag 2: Ledelse i værdikæden og sikre opbakning

08:30-17:00

 • Organisationsdesign – projektteamet
 • Kommunikation og kulturforståelse
 • Kontraktrelationer

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 3: Ledelse bagud – sikre effekt og læring

08:30-17:00

 • Forandringsledelse
 • Kommunikationsstrategier og -planer
 • Hvilken rolle spiller interessenterne?
 • Kommunikations- og inddragelsesstrategi
 • Opbyg vigtige relationer, skab tillid og styrk din magtbase
 • Visionen som det bærende element

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 4: Ledelse bagud – udvikling af dit lederskab

08:30-17:00

 • Hvordan lærer organisationen af sin egen praksis?
 • Hvordan etablerer vi en stærk feedback kultur og en evalueringskultur i projektteamet?
 • Ledelse bagud og indad – sikre effekt og læring
 • Ledelse indad handler om din ledelse i projekterne nu og fremover
 • Fremlæggelse for bygherrepanel

Gæsteundervisere: Annonceres senere

 

Hvor & hvornår

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K.

Vi begynder hver dag med morgenmad kl. 08.30-09.00 og slutter kl. 17.

Del 2 Efterår 2020 

Dag 1: Tirsdag 22. september
Dag 2: Tirsdag 20. oktober
Dag 3: Tirsdag 17. november
Dag 4: Tirsdag 15. december
Frivillig eksamen med ECTS-point: aftales med holdet.

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

 

Del 2 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 14.500 kr.
Ikke-medlemmer: 19.700 kr.

 

Hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 24.000 kr.
Ikke medlemmer 29.200 kr.

Tilmeld dig hele uddannelsen her

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr.

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering

 

Ret til ændringer forbeholdes

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer