Velkommen til Bygherreforeningens projektlederuddannelse. Her finder du en projektlederuddannelse, som er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som proces- og projektleder på et byggeprojekt. Du bliver klædt på til at møde hverdagens udfordringer gennem teori, praktiske erfaringer, øvelser og netværk.

Med denne projektlederuddannelse får du en helt unik tilgang til rollen som projektleder i et byggeprojekt med en særlig bygherrevinkel. Uddannelsen er udviklet i nært samspil med nogle af landets største bygherreorganisationer og udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group. Undervisningen er sammensat af en teori, historier fra der virkelige liv og praktiske øvelser.

Bemærk: Dette er del 2 af Bygherrernes Projektlederuddannelse som havde opstart i foråret 2020.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 2 dele: En basisdel og en udvidet del.  Hele uddannelsen strækker sig over i alt 8 kursusdage, men du kan vælge et deltage i kun den ene del eller begge dele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 Basis: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Fokus på de grundlæggende projektlederdiscipliner og en projektlederuddannelse med en klar bygherrevinkel (4 kursusdage, 5 ECTS Point)

 

Del 2: Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer
Fokus på at gøre projektlederne stærkere til at agere strategisk i byggeprojekterne: strategisk valg, beslutningsgrundlag, samarbejdsstrategier (4 kursusdage, 5 ECTS point)

Hver del strækker sig over 4 kursusdage og svarer til 5 ECTS point. Hver del kan afsluttes med  eksamen.

 

Læs om hele Bygherrernes Projektlederuddannelse

Uddannelsen kan også afsluttes med en IPMA-certificering på niveau C, som du kan tage hos Dansk Projektledelse.


Hvem kan deltage?

Projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter. Du kan også deltage, hvis du er rådgiver, bygherrerådgiver eller entreprenør.

Hvis du ikke på forhånd har deltaget i en projektlederuddannelse, anbefaler vi dig at starte på del 1 og fortsætte på del 2 enten i direkte forlængelse eller på et senere tidspunkt.

Har du allerede deltage i en anden form for projektlederuddannelse, kan du starte direkte på del 2.

 

Hvad lærer du på del 2 udvidet?

På denne del af uddannelsen tager vi fat i, hvordan du som bygherrens projektleder arbejder strategisk i projekterne fra brugerne til samarbejdspartnerne, projektejer og teamet.

Vi ser på, hvordan du som leder af processer og mennesker i projekterne kan bruge strategier til at skabe retning i dit projekt og komme godt i mål. Vi tager fat i strategiprocesser, ledelse, beslutningsgrundlaget i bygherrefeltet:

På denne del af uddannelsen får du blandt andet viden om:

 • De strategiske valg og beslutningsgrundlag – byggeprojektets businesscase
 • Kontraktøkonomi og organisation
 • Strategier for ledelse og samarbejde i byggeriets værdikæde
 • Byggeprojekter som forandringsprocesser
 • Proceslederens betydning for værdiskabelse i projektet

 

Gennemgående undervisere på del 2:

Astrid Marie Starck, konsulent hos Implement Consulting Group
Astrid er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere. Blandt mange andre projekter har hun undervist på Vejdirektoratets projektlederuddannelse.

Peter Rod, partner i Blichfeldt & Rod, cand. pæd.
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over undervisning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter. Peter har undervist i ledelse på UCC gennem mange år og er i dag selvstændig konsulent.

Oversigt over dagene på del 2


Dag 1: Ledelse fremad og opad – hvordan skaber vi strategisk udbytte?

08:30-17:00

 • Strategier for renoverings- og byggeprojekter i de tidlige faser
 • Helhedsorienterede økonomiske analyser herunder cirkulær økonomi
 • Projektets businesscase

Gæsteundervisere: Annonceres senere

 

Dag 2: Ledelse i værdikæden

08:30-17:00

 • Organisationsdesign – projektteamet
 • Kommunikation og kulturforståelse
 • Kontraktrelationer

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 3: Byggeprojekter som forandringsprocesser

08:30-17:00

 • Forandringsledelse
 • Kommunikationsstrategier og -planer
 • Hvilken rolle spiller interessenterne?
 • Kommunikations- og inddragelsesstrategi
 • Opbyg vigtige relationer, skab tillid og styrk din magtbase
 • Visionen som det bærende element

Gæsteunderviser: Annonceres senere

 

Dag 4: Effekt, måling og evaluering

08:30-17:00

 • Hvordan lærer organisationen af sin egen praksis?
 • Hvordan etablerer vi en stærk feedback kultur og en evalueringskultur i projektteamet?
 • Ledelse bagud og indad – sikre effekt og læring
 • Ledelse indad handler om din ledelse i projekterne nu og fremover
 • Fremlæggelse for bygherrepanel

Gæsteundervisere: Annonceres senere

 

Hvor & hvornår

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K.

Du skal mødes/skype om dine læringsmål med din gruppe mellem undervisningsdagene. Vi anbefaler også, at du selv læser op på den angivne litteratur. Det er ca. 500 sider som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.

 

Datoer i 2020:

Del 2: Udvidet: Strategisk ledelse, forretninger og processer

Dag 1: Tirsdag 22. september
Dag 2: Tirsdag 20. oktober
Dag 3: Tirsdag 17. november
Dag 4: Tirsdag 15. december
Frivillig eksamen med ECTS-point: aftales med holdet.

Pris

Uddannelsen udbydes som et sammenhængende forløb, men det er også muligt at tilmelde sig enten del 1 eller del 2 uafhængigt af hinanden.

 

Del 2 (4 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen 14.500 kr.
Ikke-medlemmer: 19.700 kr.

 

Hele uddannelsen (8 dage)
Medlemmer af Bygherreforeningen: 24.000 kr.
Ikke medlemmer 29.200 kr.

 

Alle priser er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer, forplejning og fælles middage som start og afslutning på forår og efterår.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

 

Eksamen
Eksamen er valgfri, men de fleste deltagere ønsker at gå til eksamen, og oplever det som en fin afslutning på læringsforløbet.

Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point koster: 2.900 kr.

Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en diplomuddannelse.
Læs om, hvordan du bruger uddannelsen som led i en IPMA-certificering

 

Uddannelsen kan skræddersys til din organisation
Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jeres organisation og undervisningen foregår hos jer.

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Har du spørgsmål til uddannelse er du meget velkommen til at henvende dig til Maria Jordy Madsen