Byggeriets indkøbere og dermed beslutningstagere inviterer sammen med nogle af branchens førende aktører byggebranchen til en eksklusiv konference, hvor vi stiller skarpt på byggeriets udvikling de kommende år. Venter der en god udvikling for den danske byggebranche, og hvordan kan vi sammen skabe de bedste rammer for succes?

Den gradvise internationalisering af byggebranchen er foregået på mange planer. Udbruddet af coronavirus i det tidlige forår 2020 stak dog en gevaldig kæp i hjulet for det internationale samarbejde. Arbejdskraftens frie bevægelighed blev udfordret, byggerier blev sat i stå i takt med at grænserne lukkede, og internationale opgaver blev sløjfet.


Ny normal efter corona
Vi står nu i et nyt normal, hvor vi skal finde en bæredygtig balance på flere områder. FNs verdensmål, klimapartnerskaber, bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi er stadig på dagsordenen, men vi skal nu også i endnu højere grad end tidligere finde en bæredygtig balance mellem det globale marked, det lokale ansvar og en bæredygtig udvikling.

Det gælder både for branchen herhjemme, og når vi arbejder internationalt i forhold til udveksling af viden, håndværksmæssige traditioner, vareleverancer, byggematerialer og det internationale samarbejde. Tiden hvor man kunne fokusere på ren profit og sort bundlinje er forbi. Det er også afgørende at have fokus på bæredygtighed i ordets mange betydninger.

Det er fokus på dagen, hvor vi bl.a. i samarbejde med Boligfonden Kuben ser på byggebranchens udvikling i de kommende år med fokus på globalt udsyn og lokal udvikling og ansvarlighed.

Med konferencen ønsker vi at samle hele byggebranchen til en debat om byggeriets fremtid og det ansvar der ligger på vores skuldre i forhold til globalt udsyn og lokalforankring, samfundsansvar, omstilling til bæredygtige løsninger og opfyldelse af FNs verdensmål. På konferencen vil vi også hædre årets vindere af Boligfonden Kubens Bygherrepris 2020.

Konferencen Byggeriet mod 2030 arrangeres i samarbejde med Boligfonden Kuben.

 

Konferencen afvikles i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og hygiejne. Det betyder, at der er begrænset antal pladser i lokalet, men at der også er mulighed for at deltage online gennem en professionel streaming af konferencen.

 

Program

11:30-12:00 Ankomst og sandwich


12:00-12:10 Velkommen til konferencen

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef og Jesper Malm, områderådechef, kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen

 

12:10-12:30 Bæredygtighed og byggeriets rolle frem mod 2030
2020 har været et år med enorme omvæltninger både globalt og lokalt. Regeringens klimapartnerskaber på bygge- og anlægsområdet nåede at komme med anbefalinger inden COVID-19 udbruddet ryddede alle overskrifter i foråret. Vi skal høre om politiske perspektiver for byggebranchen fremadrettet.

Kaare Dybvad, Bygge- og Boligminister

 

12:30-13:00 Globalt perspektiv på byggebranchen i det 21. århundrede
Hvordan ser en af verdens store globale spillere på udviklingen i byggebranchen de kommende 10 år? Hvordan vil den grønne omstilling påvirke branchen, og hvad vil det globale udbrud af coronavirus betyde for udviklingen for blandt andet anvendelse af international arbejdskraft på tværs af lande. Sébastien Bliaut giver sit bud på de globale tendenser og på branchens konkurrenceparametre de kommende år. Både globalt og på et mere regionalt og lokalt marked i Nordeuropa og Danmark.

Sébastien Bliaut, Director for Northern Europe at Vinci Construction Grands Projects

 

13:00 -13:30 Balancen mellem et internationalt marked og lokal udvikling
Rambøll er en af de danske virksomheder, som opererer i byggebranchen over det meste af verden. Lars Ostenfeld Riemann, Group Executive director i Rambøll giver her sit bud på, hvordan vi som dansk virksomhed kan og bør agere, når vi kommer ud i verden og skal tilpasse os lokale vilkår. Samtidig stiller han skarpt på hvordan det danske marked ser ud lige nu i forhold til resten af verden – hvor meget fylder bæredygtighed og social ansvarlighed i et globalt perspektiv.

Lars Ostenfeld Riemann, Group Executive Director Building, Rambøll

 

13:30-13:45 Opsamling og spørgsmål


13:45-14:05 Kaffepause

 

14:05 -14:35 Historien om en bro: Åben dialog skaber godt samarbejde
På projektet Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund lykkedes det projektteamet at få projektet i mål før tid og til budget gennem et nært samarbejde mellem italienske, belgiske og spanske entreprenører og Vejdirektoratet. Hvilke vigtige erfaringer har Vejdirektoratet gjort sig på projektet? Og hvordan kan vi skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forståelse for hele værdikæden? Det spørgsmål har byggebranchen stillet sig selv mange gange, og internationale samarbejder og et åbent marked i EU gør ikke spørgsmålet mindre aktuelt.

Erik Stoklund Larsen, Projektdirektør, Vejdirektoratet.

 

14:35-15:05 Nyt Nordisk – dansk arkitektur som eksportvare
En række danske arkitektvirksomheder har gennem de sidste 10 år gjort deres indtog på det internationale marked. Den nordiske arkitektur er blevet et varemærke, som er efterspurgt i udlandet. 3XN er en af de virksomheder, som for alvor er slået igennem internationalt. Hvordan oplever 3XN den danske byggebranche i forhold til resten af verden, både i forhold til samarbejde, efterspørgsel på bæredygtige løsninger og social ansvarlighed? Kan vi lære af udlandet, og hvilke kvaliteter fra den danske branche kan vi tage med ud i verden?

Jeanette Hansen, CEO, 3XN

 

15:05-15:35 Byggeriets klimabidrag: Fokus på CO2 i materialer, proces og bygningsdrift.
Hvordan kan fokus på byggematerialers indlejrede CO2 bidrage til realiseringen af den danske målsætning om lavere CO2 udledning i 2030 og et fossilfrit samfund i 2050? Og kan anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg understøtte udviklingen af danske styrkepositioner i et internationalt perspektiv?

Ingrid Reumert, VELUX og ansvarlig for klimapartnerskabets temagruppe om lavere CO2 aftryk fra byggeproces og materialer.

 

15:35-15:50 Debatpanel og opsamling
Vi diskuterer, hvilke udfordringer vi står over for som branche i de kommende år, og hvordan vi i fællesskab skal finde løsninger.

Debat med dagens talere og salen styret af Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef og Jesper Malm, områderådechef, kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen

 

15:50-16:15 Uddeling af Bygherreprisen 2020
Dagen afsluttes på festlig vis, når vi kårer vinderen af Bygherreprisen 2020. De tre finalister, der dyster om at vinde prisen, er Byggeri København, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og byudvikleren Rune Kilden. Læs mere om finalisterne og prisen.

 

16:15 Tak for i dag

 

Hvem kan du møde?

Grundet COVID-19 har vi et begrænset antal pladser til rådighed. Vil du sikre dig en plads på en fagligt spændende dag, hvor du samtidig har mulighed for at netværke med deltagere fra bl.a. Nationalmuseet, LivingLean, Boliggården Helsingør, Bygningsstyrelsen, BAM Danmark A/S, Vejdirektoratet og MOE Bygherrerådgivning A/S, så tilmeld dig i dag.

Online deltagelse

Ønsker du at deltage online, så tilmeld dig ved at sende en mail til info@bygerreforeningen.dk.