Regeringen og de fleste af Folketingets partier har for nyligt indgået en politisk aftale om en strategi om bæredygtigt byggeri. Strategien indeholder 21 initiativer og rækker frem mod 2030. Et centralt initiativ i strategien er indførelse af grænseværdier for CO2-udledning/kvm. Det gælder både ift. produktion og indkøbte byggematerialer og løbende udskiftning heraf under driften af bygningen, og anslås ud fra såkaldt LCA’er – Livscyklusvurderinger. En samlet byggebranche er gået i brechen for at sikre indførelse af CO2-krav i bygningsreglementet baseret på grænseværdier allerede fra 2023 med en indfasningsperiode til og med 2025, og derefter periodiske stramninger i takt med branchens udvikling.

 

Program

08:00-08:05 Velkomst og introduktion

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

08:05-08:10 Kort introduktion til bæredygtighedsstrategien og Bygherreforeningens tilgang til de 21 initiativer

Henrik L. Bang, direktør, og Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

08:10-08:30 Vi har strategien – og hvad så nu?
Harpa Birgisdottir, der er én af hovedkræfterne bag Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens referenceprojekter om LCA og værktøjet LCAbyg, giver sit bud på, hvad bygherren konkret kan gøre for at leve op til de kommende CO2-krav, og hvilke udfordringer der venter branchens aktører på dette felt.

Harpa Birgisdottir, seniorforsker og ph.d., BUILD – Aalborg Universitet

 

08:30-08:45 En bygherres erfaringer med CO2-krav
Hos PensionDanmark stiller man allerede nu CO2-krav til sine byggerier. Jens Breinholt fortæller om, hvordan man som bygherre kan arbejde med bæredygtighedprogrammer og som led heri stille krav om maksimalt CO2-aftryk. Han deler de foreløbige erfaringer, man har gjort sig med at implementere kravene og dermed at reducere CO2 i byggeprojekterne – til inspiration for andre bygherrer.

Jens Breinholt, projektdirektør, PensionDanmark Ejendomme

 

08:50-09:00 Afslutning og tak for i dag!