Der kommer i dag mere og mere fokus på pædagogik, de fysiske rammer og klima i flere af vores institutioner. Allerede fra en hel tidlig alder, er det vigtigt at kunne udvikle sig i gode rammer, hvor pædagogikken spiller en afgørende rolle og indeklimaet er sundt.

På denne konference tager vi fat i flere problemstillinger omkring byggeri, renovering, indretning og drift af daginstitutioner. Vi skal blandt andet høre om samspillet mellem pædagogik og rum, vigtigheden af gode ude- og legerum, og hvordan vi kan skabe et godt og sundt indeklima. Samtidig byder dagen på præsentationer af konkrete projekter, hvor der er tænkt i helt nye tanker inden for byggeri og drift af daginstitutioner.

Dagen byder desuden på en aktiv debat, hvor flere af oplægsholderne og salen inkluderes. Konferencen er for dig der bygger, renoverer, indretter eller drifter daginstitutioner.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Introduktion til dagen

Vi starter denne konference med en introduktion til dagen og de væsentlige pointer, som
Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen 

 

09:45-10:30 Samspillet mellem pædagogik og rum

Når vi bygger daginstitutioner, er de pædagogiske tanker og idéer et essentielt element i projektet. De pædagogiske tanker skal nemlig ikke kun inddrages i det daglige arbejde på institutionerne men bør også indtænkes fra start og inkluderes i byggeriet af de fysiske rammer. Men hvordan sørger vi for, at de pædagogiske tanker og de fysiske rammer spiller sammen? Det starter vi dagens konference med at høre et bud på, og vi skal samtidig høre om et konkret eksempel, hvor en institution har arbejdet med samspillet mellem pædagogik og rum.

Susanne Staffeldt, og Charlotte Mauritzen, klyngeleder, Københavns Kommune

 

10:30-10:45 Kaffepause

 

10:45-11:25 Pædagogiske uderum

Hvordan skaber vi de bedste muligheder for leg, læring, bevægelse og sociale fællesskaber i daginstitutionens uderum? Vi skal blandt andet høre om indretning af tydelige zoner, varierede rum og rum i rum, og uderum som taler til alle sanser. Oplægget viser eksempler på, hvordan man kan skabe gode pædagogiske uderum til mangfoldige aktiviteter ‘hver dag – mange timer – året rundt’, og hvordan man som bygherre skal angribe processen.

Winie Rieken, arkitekt, Learning Spaces

 

11:25-12:05 Gode legemiljøer – hvad betyder det?

I et nyt samarbejde sætter DCUM og LEGO Fonden fokus på kvalitetsstærke legemiljøer i dagtilbud. Rum og pædagogik hænger uløseligt sammen og udgør en helhed omkring børns leg, læring og trivsel. Det stiller store krav til både det pædagogiske personales legende kompetencer og de fysiske rammer, når der skal udvikles et legemiljø, der giver alle børn mulighed for leg, fordybelse og læring. Vi skal høre mere om dette spændende 18-måneders pilotprojekt.

Ulla Kjærvang, specialkonsulent, Dansk Center for Undervisningsmiljø

 

12:05-12:15 Opsamling og diskussion med salen

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 Betydningen af et sundt indeklima

Børn trives bedst i et i sundt indeklima, men undersøgelser viser, at der i mange institutioner er et bekymrende højt niveau af skadelige kemikalier, partikler og CO2. Dette er især et problem, da børn stadig er i fuld udvikling både fysisk og psykisk, og derfor er de særligt sårbare overfor ydre påvirkninger. Så hvordan sørger vi for at løse denne problemstilling, når vi renoverer og bygger? Og hvordan kan vi efterfølgende opretholde et sundt indeklima i daginstitutionerne?

Lone Mikkelsen, seniorrådgiver, Rådet for grøn omstilling

 

13:55-14:35 Bæredygtighed i børnehøjde
Gladsaxe kommune var den første kommune til at indarbejde FNs verdensmål i den såkaldte Gladsaxestrategi. Som et skridt i den bæredygtige retning besluttede kommunens politikere, at alle nye daginstitutioner skal Svanemærkes. Kommunens nybyggede børnehuse er dermed i front ift. den grønne omstilling, og kommunen hæver konstant barren for bæredygtighed ved afprøvning af diverse grønne tiltag. Udover arbejdet med Svanemærkningen, har kommunen vist vejen i forhold til LAR-løsninger, CO2-neutralt byggeri (CLT-teknologi) og senest det cirkulære børnehus Svanen, hvor materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole genanvendes til det nye børnehus på samme matrikel.

Jan René Rasmussen, arkitekt, Gladsaxe Kommune

 

14:35-14:55 Kaffepause

 

14:55-15:35 Er modulbyggeri vejen frem?

Behovet for flere daginstitutioner og større kapacitet i de nuværende institutioner er et voksende problem. For at løse problemet er et nyt koncept under udbredelse – institutioner bygget af moduler. Der er flere fordele ved modulbyggeriet, dels er der en gentagelseseffekt, som vi kender fra elementbyggeriet, dels fleksibilitet og dels det, at bygningen hurtigt er lukket, hvilket nedsætter risikoen for fugtpåvirkning af byggematerialer og dermed indeklimaudfordringer. I Ballerup Kommune arbejdes der meget med konceptet, hvor også bruger- og interesseinddragelse er i fokus. Vi skal høre mere om kommunens arbejde med modulbyggeri og daginstitutionerne.

Rie Norit Carlsen, projektleder, Center for Ejendomme, Ballerup Kommune

 

15:35-16:00 Fælles debat om muligheder for modulbyggeri

Faciliteret af Christine Skovgaard Madsen

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Praktisk

Seminariet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.