Med AB18 og ABR18 sker der en markant udvidelse af de aftalte konfliktløsningsmodeller. Der er indført obligatorisk løsningstrappe, mediation/mægling og hurtig afgørelse ved siden af de kendte modeller. Kurset opdaterer dig om det nye aftalegrundlag og giver dig en indføring i de udvidede modeller. Du kommer til at arbejde med og får en forståelse for, hvornår og hvordan du agerer proaktivt.

Et helt gennemgående mål for det nye AB-system er i højere grad at forebygge konflikter og dermed undgå, at konflikter medfører forsinkelser, budgetoverskridelser mv. Dette skal ske gennem etablering af et godt samarbejdsmiljø, også når konflikterne opstår. Så hvordan kan bygherren indarbejde de nye regler i udbud og kontrakter?

Kursusdagen giver en perspektivering til det gamle system for at blive skarpere på, hvor nyskabelserne er, og dermed sætte fokus på mulighederne. Med en juridisk gennemgang af aftalegrundlaget, og med indlæg fra en af bygherrerne fra forhandlingerne i AB-udvalget, får du en helt særlig indsigt i, hvor du skal sætte ind og hvad du kan gøre for at høste værdien af de nye muligheder.

OBS: Kurset kan med fordel tages sammen med kurset “Konflikthåndtering – din personlige tilgang til at forebygge konflikter” d. 8. oktober. Hvis du tilmelder dig begge kurser, får du 600 kr. i rabat på den samlede pris.

Program

Kl. 9.30 Fælles morgenmad

Kl. 10.00 Velkomst
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl. 10.10 Introduktion og intentioner til konflikthåndtering i det nye AB-system
Hoveddokumenterne i det det nye aftalesystem gennemgås med fokus på nyskabelser og nye muligheder for bygherren

  • Hvad er nyt? Få overblik over ændringerne og deres konsekvens
  • Gennemgang af AB-systemets konfliktløsningsmodeller

Christian Johansen, partner og advokat, Bruun & Hjejle

Kl. 11.10 Brug af aftalesystemet til at forebygge konflikter – fra kontrakt til daglig praksis

  • Hvad indebærer den obligatoriske løsningstrappe?
  • Hvordan kan vi bruge de nye muligheder til at få hurtigere afklaring og færre tvister mellem parterne?
  • Anvendelse af mægling/mediation og hurtige afgørelser

Christian Johansen, partner og advokat, Bruun & Hjejle

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Fra fokus på håndtering til fokus på forebyggelse

  • Hvilke konsekvenser har de nye modeller for tvister under byggesagen?
  • Hvordan ved du, hvornår du skal aktivere systemet og hvordan gør du det?

Christian Johansen, partner og advokat, Bruun & Hjejle

Kl.14.30 Kaffe & kage

Kl. 14.50 Bygherrens vinkel på det nye konfliktløsningsystem – implementering i Bygningsstyrelsen

  • Hvad skal det nye system forebygge og håndtere?
  • Får vi færre voldgiftssager med de nye modeller?
  • Hvordan implementerer vi de nye muligheder i Bygningsstyrelsen

Bo Kobber Petersen, kontorchef, Bygningsstyrelsen (og formand for Voldgiftsnævnet)

Kl. 15.50 Opsamling og evaluering

Kl. 16.00 Tak for i dag

Underviser

Christian Johansen, partner og advokat, Bruun & Hjejle
Christian er specialiseret inden for entrepriseret. Han har mere end 15 års erfaring som rådgiver for danske og internationale parter i danske og internationale projekter, og han har stor erfaring med rådgivning om forhold under byggeprocessen og i eventuelt efterfølgende tvister. Christian giver ofte møde i voldgiftssager m.m. ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Christian er desuden forfatter til en række bøger og artikler om entrepriseret.

Gæsteunderviser

Bo Kobber Petersen, kontorchef, Bygningsstyrelsen (og formand for Voldgiftsnævnet)
Bo er kontorchef for Bygningsstyrelsens udbud og kontraktafdeling, som har til formål at bidrage til, at Bygningsstyrelsen laver så hensigtsmæssige udbud og indgår så gunstige aftaler som muligt samt opnår gode resultater i forbindelse med retlige konflikter. Bo har en bred viden om entrepriseret og udbudsrådgivning, statsbyggerådgivning, rammeaftaler og høringer.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.