Medlemsmøder -

28/11/2019

Den professionelle bygherres arbejde med FN’s 17 verdensmål

Bygherreforeningen satte i foråret en proces i gang som skal understøtte medlemmernes arbejde med implementering af FN’s 17 verdensmål – få foreløbige anbefalinger, hør inspirerende cases og drøft, hvordan du som bygherre kan skabe fremdrift ved at sikre bæredygtig udvikling gennem planlægning, indkøb og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter samt i den efterfølgende drift af bygninger og anlæg.

Pris

Medlemspris:

0 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

0 kr. ex. moms

Tid og sted

Alle brancher arbejder i øjeblikket på at indarbejde de 17 verdensmål i kerneforretningen, og også bygge- og anlægssektoren er bevidst om sit ansvar. Bygherrer spiller en helt central rolle som indkøber og bestiller af bygge- og anlægsprojekter, og Bygherreforeningen satte derfor i foråret en proces i gang, som skal understøtte medlemmernes arbejde med implementering af FN’s 17 verdensmål i kerneforretningen.

På medlemsmødet får du foreningens foreløbige anbefalinger, og hører inspirerende cases. Du får samtidig lejlighed til at drøfte bygherrerollen i sikre bæredygtig udvikling gennem planlægning, indkøb og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter – og at det følges op i den efterfølgende drift.

Progam

 

15:00-15:30 Velkomst og introduktion
Bygherreforeningens sekretariat, bestyrelse og udvalg har udarbejdet en overordnet strategi for, hvordan bygherreorganisationer bliver en del af den bæredygtige udvikling relateret til verdensmålene

 • Hvad skal vi/kan vi med Verdensmålene?
 • Præsentation af manifest, metafortælling og strategi
 • Involvering, systematisk erfaringsudveksling og samarbejde med medlemmer om konkrete initiativer

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Graves Simonsen, projektchef og sekretær for Bæredygtighedsudvalget

 

15:30-15:50 Aalborg Universitet – fastlæggelse af baseline
Verdensmålene er for længst blevet en del af dagsordenen på verdens universiteter– og på Aalborg Universitet ser man på Verdensmålene i samspil med i Campusudvikling og -drift.

 • Hvordan greb vi det an? En baseline og et ambitionsniveau
 • Fra strategi til handlingsplan og hvordan vi måler på indsatsen

Mogens Juul Møller, campusdirektør, Aalborg Universitet

 

15:50-16:10 Fra vision til byggeri i Roskilde Kommune Ejendomme

Roskilde Kommune har de seneste år arbejdet med en politisk vision om øget inddragelse af FN´s 17 verdensmål. Roskilde Ejendomme har valgt at bære den politiske vision ind i det daglige arbejde på alle niveauer, lige fra strategier til konkrete udbud af byggerier. Hør hvordan man arbejder i to spor:

 • Strategier, handleplaner og udbudsmateriale som er ’kendte opgaver’
 • Et udviklingsorienteret og dynamisk spor, som skal udfordre og sikre progression

Klaus Kellermann, bæredygtighedsekspert, Roskilde Kommune

 

16:10-16:30 Bygherre som samfundsaktør: Hvordan trækker vi hele værdikæden med?

 • Hør om at tage livtag med genbrugsmaterialer, at skaber rammer for deleøkonomi
 • Få indblik i de dilemmaer der uvægerligt opstår, når man skal vælge mellem tilsyneladende modstridende mål – og retningslinjerne for at håndtere dem.

Taler annonceres senere

 

16:30-17:00 Diskussion og opsamling: Hvad skal der til for at vi verdensmålene integreres i bygherreorganisationerne og deres projekter?
Med afsæt i eftermiddagens oplæg drøfter vi, hvordan vi med verdensmålene som omdrejningspunkt får styrket bygherren som proaktiv samfundsaktør og ambassadør for bæredygtige valg
Moderator: Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

17:00-18:00 Snack og netværk

 

18:00 Tak for nu

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…