Alle brancher arbejder i øjeblikket på at indarbejde de 17 verdensmål i kerneforretningen, og også bygge- og anlægssektoren er bevidst om sit ansvar. Bygherrer spiller en helt central rolle som indkøber og bestiller af bygge- og anlægsprojekter, og Bygherreforeningen satte derfor i foråret en proces i gang, som skal understøtte medlemmernes arbejde med implementering af FN’s 17 verdensmål i kerneforretningen.

På medlemsmødet får du foreningens foreløbige anbefalinger, og hører inspirerende cases. Du får samtidig lejlighed til at drøfte bygherrerollen i at sikre bæredygtig udvikling gennem planlægning, indkøb og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter – og at det følges op i den efterfølgende drift.

 

OBS: Dette arrangement er kun for foreningens medlemmer.

Program

 

15:00-15:20 Velkomst og introduktion
Bygherreforeningens sekretariat, bestyrelse og udvalg har udarbejdet en overordnet strategi for, hvordan bygherreorganisationer bliver en del af den bæredygtige udvikling relateret til verdensmålene

  • Hvad skal vi/kan vi med Verdensmålene?
  • Præsentation af manifest, metafortælling og strategi
  • Involvering, systematisk erfaringsudveksling og samarbejde med medlemmer om konkrete initiativer

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Graves Simonsen, projektchef og sekretær for Bæredygtighedsudvalget

 

 

15:20-15:40 Aalborg Universitet – fastlæggelse af baseline
Verdensmålene er for længst blevet en del af dagsordenen på verdens universiteter– og på Aalborg Universitet ser man på Verdensmålene i samspil med i Campusudvikling og -drift.

  • Hvordan greb vi det an? En baseline og et ambitionsniveau
  • Fra strategi til handlingsplan og hvordan vi måler på indsatsen

Mogens Juul Møller, campusdirektør, Aalborg Universitet

 

 

15:40-16:00 Fra vision til byggeri i Roskilde Kommune Ejendomme

Roskilde Kommune har de seneste år arbejdet med en politisk vision om øget inddragelse af FN´s 17 verdensmål. Roskilde Ejendomme har valgt at bære den politiske vision ind i det daglige arbejde på alle niveauer, lige fra strategier til konkrete udbud af byggerier. Hør hvordan man arbejder i to spor:

  • Strategier, handleplaner og udbudsmateriale som er ’kendte opgaver’
  • Et udviklingsorienteret og dynamisk spor, som skal udfordre og sikre progression

Klaus Kellermann, bæredygtighedsekspert, Roskilde Kommune

 

 

16:00-16:20 Bygherre som samfundsaktør: Hvordan trækker vi hele værdikæden med?

  • Hør om at tage livtag med genbrugsmaterialer, at skaber rammer for deleøkonomi
  • Få indblik i de dilemmaer der uvægerligt opstår, når man skal vælge mellem tilsyneladende modstridende mål – og retningslinjerne for at håndtere dem.

Tony Christrup, Direktør – Public affairs / Market relations, AG Gruppen

 

 

16:20-17:00 Er vi klar til at udbyde projekter på basis af verdensmålene og/eller mangler vi værktøjet?
Diskussion og opsamling v/alle

 

 

17:00-18:00 Snack og netværk

 

 

18:00 Tak for nu

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.