23/10/2019

Det første år med det nye aftalesystem

Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi viden og erfaringer. Du får mulighed for at drøfte udfordringer og mulighederne med ligesindende og tage vigtig læring tilbage til egen praksis i din bygherreorganisation.

Pris

Medlemspris:

0 kun for medlemmer kr. ex. moms kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

0 kun for medlemmer kr. ex. moms kr. ex. moms

Tid og sted

Temamøder i Bygherreforeningen efteråret 2019

Velkommen til Bygherreforeningens tema- og medlemsmøder efteråret 2019. Her vi sætter aktuelle emner til debat, lancerer nye initiativer samt giver fagligt indblik på nye områder.
Møderne faciliteres af Bygherreforeningen og har typisk to-tre gæsteoplæg/cases, ofte i samarbejde med byggeriets parter.
Møderne er gratis. De tager 2-3 timer, starter med kaffe og slutter typisk med uformelt netværk over et glas vin. Enkelte møder er forbeholdt medlemmer.

OBS: Dette arrangement er kun for foreningens medlemmer.

Medlemsmødet tager fat i erfaringerne med de muligheder, AB-systemet giver bygherren for at få mere styrede processer, forbedringer i kvalitet og økonomi samt at lægge grunden til et velunderbygget samarbejde i bygge- og anlægsprojekterne.

Mød medlemmer fra Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg som var sparringspart under forhandlingerne, og står bag de anbefalinger og værktøjer, som Bygherreforeningen stiller til rådighed i Bygherreforeningens AB18 guide.

Du bliver introduceret til værktøjerne, som skal hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet, og du får lejlighed til at udveksle erfaringer med andre medlemmer om implementering af de nye aftaler og ydelsesbeskrivelser både i egen organisation, og i aktuelle og kommende projekter.

Program

14:30-15:00 Ankomst
Kaffe og kage

 

15:00-15:20 Velkomst og introduktion

 • Bygherreforeningens arbejde med implementering af AB-18-systemet
 • Særlige opmærksomhedspunkter/nedslag for bygherren
 • Status over implementeringen blandt foreningens medlemmer

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:20-15:50 Eksempler fra Bygherreforeningens AB-guide, paradigmer og værktøjer
Bliv introduceret til de paradigmer og værktøjer, der er udviklet til at hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet

Bjarne Bæk, senior legal advisor, Københavns Lufthavne, formand for Rammebetingelsesudvalget

 

15:50-16:10 Konkrete erfaringer med implementering af aftalesystemet

 • Implementering af det nye system ift. AB18 – processen og læringspointer
 • Få eksempler på gennemførsel af udbud

Anette Gothard Mikkelsen, kontorchef, Bygningsstyrelsen
Anette Knudsen Jensen, Chefkonsulent, Bygningsstyrelsen
 

16:10-16:30 Erfaringer set fra juridisk rådgivers perspektiv
Hvor er bygherrerne i tvivl og hvordan kan bygherrerne overkommer tvivl og bekymringer ifm. implementering?

Rasmus Holm Hansen, partner, advokat (H), Kammeradvokaten

 

16:30-17:00 Diskussion og opsamling på perspektiver
Diskussion om muligheder og udfordringer hvordan vi kommer videre herfra

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

17:00-18:00 Netværkssnack og netværk
 

18:00 Tak for nu og fortsat god aften

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 10
  januar
  Bæredygtighed - København

  Bygherreforeningens Nytårskur

  Bygherreforeningens årlige nytårskur finder sted 10. januar 2020. Her mødes 150 ledere, beslutningstagere og meningsdannere blandt bygherrer, rådgivere og leverandører til en spændende eftermiddag med diskussion, snak og netværk.

 • 22
  januar
  Aftaler - København

  Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

  I efteråret 2019 kom den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte…

 • 28
  januar
  Bæredygtighed - Aarhus

  Verdensmål for begyndere

  Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til de 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du…