Medlemsmøder -

23/10/2019

Det første år med det nye aftalesystem

Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi viden og erfaringer. Du får mulighed for at drøfte udfordringer og mulighederne med ligesindende og tage vigtig læring tilbage til egen praksis i din bygherreorganisation.

Pris

Medlemspris:

0 kun for medlemmer kr. ex. moms kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

0 kun for medlemmer kr. ex. moms kr. ex. moms

Tid og sted

Temamøder i Bygherreforeningen efteråret 2019

Velkommen til Bygherreforeningens tema- og medlemsmøder efteråret 2019. Her vi sætter aktuelle emner til debat, lancerer nye initiativer samt giver fagligt indblik på nye områder.
Møderne faciliteres af Bygherreforeningen og har typisk to-tre gæsteoplæg/cases, ofte i samarbejde med byggeriets parter.
Møderne er gratis. De tager 2-3 timer, starter med kaffe og slutter typisk med uformelt netværk over et glas vin. Enkelte møder er forbeholdt medlemmer.

OBS: Dette arrangement er kun for foreningens medlemmer.

Medlemsmødet tager fat i erfaringerne med de muligheder, AB-systemet giver bygherren for at få mere styrede processer, forbedringer i kvalitet og økonomi samt at lægge grunden til et velunderbygget samarbejde i bygge- og anlægsprojekterne.

Mød medlemmer fra Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg som var sparringspart under forhandlingerne, og står bag de anbefalinger og værktøjer, som Bygherreforeningen stiller til rådighed i Bygherreforeningens AB18 guide.

Du bliver introduceret til værktøjerne, som skal hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet, og du får lejlighed til at udveksle erfaringer med andre medlemmer om implementering af de nye aftaler og ydelsesbeskrivelser både i egen organisation, og i aktuelle og kommende projekter.

Program

14:30-15:00 Ankomst
Kaffe og kage

 

15:00-15:20 Velkomst og introduktion

 • Bygherreforeningens arbejde med implementering af AB-18-systemet
 • Særlige opmærksomhedspunkter/nedslag for bygherren
 • Status over implementeringen blandt foreningens medlemmer

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:20-15:50 Eksempler fra Bygherreforeningens AB-guide, paradigmer og værktøjer
Bliv introduceret til de paradigmer og værktøjer, der er udviklet til at hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet

Bjarne Bæk, senior legal advisor, Københavns Lufthavne, formand for Rammebetingelsesudvalget

 

15:50-16:10 Konkrete erfaringer med implementering af aftalesystemet

 • Implementering af det nye system ift. AB18 – processen og læringspointer
 • Få eksempler på gennemførsel af udbud

Anette Gothard Mikkelsen, kontorchef, Bygningsstyrelsen
Anette Knudsen Jensen, Chefkonsulent, Bygningsstyrelsen
 

16:10-16:30 Erfaringer set fra juridisk rådgivers perspektiv
Hvor er bygherrerne i tvivl og hvordan kan bygherrerne overkommer tvivl og bekymringer ifm. implementering?

Rasmus Holm Hansen, partner, advokat (H), Kammeradvokaten

 

16:30-17:00 Diskussion og opsamling på perspektiver
Diskussion om muligheder og udfordringer hvordan vi kommer videre herfra

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

17:00-18:00 Netværkssnack og netværk
 

18:00 Tak for nu og fortsat god aften

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…