Temamøder i Bygherreforeningen efteråret 2019

Velkommen til Bygherreforeningens tema- og medlemsmøder efteråret 2019. Her vi sætter aktuelle emner til debat, lancerer nye initiativer samt giver fagligt indblik på nye områder.
Møderne faciliteres af Bygherreforeningen og har typisk to-tre gæsteoplæg/cases, ofte i samarbejde med byggeriets parter.
Møderne er gratis. De tager 2-3 timer, starter med kaffe og slutter typisk med uformelt netværk over et glas vin. Enkelte møder er forbeholdt medlemmer.

OBS: Dette arrangement er kun for foreningens medlemmer.

Medlemsmødet tager fat i erfaringerne med de muligheder, AB-systemet giver bygherren for at få mere styrede processer, forbedringer i kvalitet og økonomi samt at lægge grunden til et velunderbygget samarbejde i bygge- og anlægsprojekterne.

Mød medlemmer fra Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg som var sparringspart under forhandlingerne, og står bag de anbefalinger og værktøjer, som Bygherreforeningen stiller til rådighed i Bygherreforeningens AB18 guide.

Du bliver introduceret til værktøjerne, som skal hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet, og du får lejlighed til at udveksle erfaringer med andre medlemmer om implementering af de nye aftaler og ydelsesbeskrivelser både i egen organisation, og i aktuelle og kommende projekter.

Program

14:30-15:00 Ankomst
Kaffe og kage

 

15:00-15:20 Velkomst og introduktion

  • Bygherreforeningens arbejde med implementering af AB-18-systemet
  • Særlige opmærksomhedspunkter/nedslag for bygherren
  • Status over implementeringen blandt foreningens medlemmer

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

15:20-15:50 Eksempler fra Bygherreforeningens AB-guide, paradigmer og værktøjer
Bliv introduceret til de paradigmer og værktøjer, der er udviklet til at hjælpe bygherrerne med at høste fordelene ved AB18-systemet

Bjarne Bæk, senior legal advisor, Københavns Lufthavne, formand for Rammebetingelsesudvalget

 

15:50-16:10 Konkrete erfaringer med implementering af aftalesystemet

  • Implementering af det nye system ift. AB18 – processen og læringspointer
  • Få eksempler på gennemførsel af udbud

Anette Gothard Mikkelsen, kontorchef, Bygningsstyrelsen
Anette Knudsen Jensen, Chefkonsulent, Bygningsstyrelsen
 

16:10-16:30 Erfaringer set fra juridisk rådgivers perspektiv
Hvor er bygherrerne i tvivl og hvordan kan bygherrerne overkommer tvivl og bekymringer ifm. implementering?

Rasmus Holm Hansen, partner, advokat (H), Kammeradvokaten

 

16:30-17:00 Diskussion og opsamling på perspektiver
Diskussion om muligheder og udfordringer hvordan vi kommer videre herfra

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

17:00-18:00 Netværkssnack og netværk
 

18:00 Tak for nu og fortsat god aften