Undgå at vigtig knowhow går tabt ved at skabe en stærk lærings- og evalueringskultur i byggeprojektet, så du sikrer løbende opsamling af data og viden hos projektdeltagerne og effektiv overlevering af viden. Højt specialiserede projektdeltagere med stort knowhow, stiller krav til projektlederens evne til at kunne skabe et vidensrum, hvor deltagerne i en ligeværdig dialog deler den viden og indsigter, der er nødvendige for byggeprojektets fremdrift og resultater.

På dette kursus får du indsigt i, hvordan du skaber en god vidensopsamling og evalueringskultur i dine byggeprojekter og i organisationen. Du får konkrete værktøjer og metoder, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde med at opbygge det lærende projektteam.

 

Dit udbytte af kurset:

  • Du opbygger en stærk lærings- og evalueringskultur i byggeprojektet ved hjælp af nogle effektive metoder og teknikker.
  • Du frigør viden og potentiale i projektteamet med nogle enkle og målrettede procesmetoder.
  • Du udvikler de stærke relationer mellem nøgledeltagerne i byggeprojektet, hvor der naturligt deles den nødvendige viden på tværs, så I bedst muligt undgår komplikationer i projektet.
  • Du gennemgår en stærk udvikling ved at udfordre dig selv som facilitator.

 

Program

 09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:39-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Vi rammesætter dagens tema

 

09:40-10:45 Facilitering af vidensdeling i byggeprojektet
Du bliver her introduceret til en effektiv og afprøvet evalueringsmetode, som sikrer den nødvendige opsamling af viden i projektet, og som bringer jer fra læring til handling

 

10:45-11:00 Kaffepause

 

11:00-12:00 Sådan sætter vi viden i spil
Fra godt nok til bedst – sådan optimerer du byggeprojektet ved at indsamle data og knowhow med opbygningen af en professionel feedback/feedforward kultur i projektteamet.

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:00 Opbygning af den sociale kapital i byggeprojektet
Sådan leder du en proces, hvor I arbejder målrettet med at bygge den nødvendige bro mellem nøglespillerne i byggeprojektet og udvikle de stærke samarbejdsrelationer

 

14:00-14:45 Det reflekterende team – hvordan opnår du det i praksis?
Hvordan kan du bruge det reflekterende team til at frigøre og bringe teamets viden, erfaring, kompetencer og potentiale fuldt ud i spil og opbygge en effektiv lærings- og evalueringskultur?

 

14:45-15:00 Kaffe og kage

 

15:00-16:00 Når viden sættes fri projektteamet
Her får vi en bygherres historie om, hvordan de arbejdet. med opsamling, evaluering og videndeling, og fået gode resultater ud af det.

Taler annonceres snarest

 

16:00 Opsamling og tak for i dag

 

Underviser

Maiken Vørs Jeppesen, indehaver og konsulent, Konsulenthuset HRip
Maiken er seniorkonsulent og indehaver af HRip, som hun grundlagde i 2006 efter en længere karriere som leder. Med mere end 25 års bred erfaring i bagagen, er hun en anerkendt facilitator, underviser og foredragsholder inden for udvikling af mennesker, teams og organisationer.

Maiken arbejder typisk med organisationsudvikling og robusthed overfor forandringer, udvikling af ledere på alle niveauer, personlig udvikling samt udvikling af teams og afdelinger, så de opnår et stærkere samarbejde. Herudover fungerer hun som mediator i konfliktløsninger og coaching af udvalgte klienter.

Kendetegnene for Maiken som underviser er, at hun lægger meget vægt på, at al facilitering skal munde ud i konkrete resultater. Dette afspejler sig i hendes aktiverende og læringsrige processer med konkrete værktøjer og tydelig kobling til praksis.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes op til 500 deltagere, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt om for at få et tilbud.