Der kan være store gevinster at hente ved at lægge flere funktioner sammen i et hus, så vi derved får skabt naturlige mødesteder for forskellige brugergrupper samtidig med, at kvadratmeterne bliver udnyttet optimalt og ikke står tomme en stor del af døgnet. Men det kræver en strategisk indsats både at få overblik over ejendomsporteføljen og nedbryde de traditionelle skel, både mellem brugergrupper og bygherre- og driftsorganisationer.

På denne dag tager vi fat på, hvordan vi kan skabe kloge kvadratmeter og dermed i sidste ende skabe mere velfærd og værdi for færre ressourcer. Vi tager fat på, hvordan vi kan tilrettelægge vores ejendomsstrategi, nøgletal og data, og samtidig kan du høre erfaringer fra en række forskellige projekter, hvor man har tænkt flere funktioner sammen i et hus.

 

Program

 

08:45-09:15 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på kaffe og morgenbrød.

 

09:15-09:30 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Christine Skovgaard, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:30-10:15 Solid porteføljestyring og optimale flerbrugerhuse: Hvordan gribes processen an?
Hvordan kan vi skabe værdi ved at kigge strategisk på vores ejendomsportefølje? Og hvordan undgår vi at falde i nøgletalsfælden? Det kræver blandt andet en god inddragelse af brugergrupperne og stærke kommunikative redskaber for at sikre, at alle taler samme sprog, forstår projektets ambitioner og de mange fordele ved de fælles kvadratmeter – herunder den store bæredygtighedsgevinst.

Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, chefkonsulent, innovation-, strategi- og procesledelse

 

10:15-10:55 Flerbrugerhuse og fuld anvendelse af kvadratmeterne
I Roskilde Kommune har man fokus på, hvor meget de forskellige arealer anvendes. Det gælder for eksempel idrætshaller og skoler, der anvendes som kulturcentre i aftentimerne. Kommunen har arbejdet målrettet med en ejendomsstrategi for at sikre fuld anvendelse, og vi skal høre om kommunens arbejde med udgangspunkt i specifikke cases.

Henrik Bendix Olsen, Ejendomschef, Roskilde Kommune

 

10:55-11:10 Kaffepause

 

11:10-11:50 Fokus på Kloge Kommunale Kvadratmeter: KKM2
KLs projekt ‘Kloge Kommunale Kvadratmeter’ beskæftiger sig med tre dimensioner: arealudnyttelse, brugeranvendelse og bygningskvalitet, og formålet er at skabe mere velfærd for færre ressourcer. Der er et stort optimeringspotentiale for kommunerne, hvis de arbejder ud fra hele deres portefølje og fokuserer på mulighederne for at dele fællesarealer og låne og anvende faciliteter på tværs af bygninger, forvaltninger og institutioner. Vi skal høre om KLs arbejde med projektet.

Kristoffer Slottved, konsulent, Center for Klima og Erhverv, KL

 

11:50-12:30 Kortlægning af bygninger og ejendomsstrategi i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har gennem de sidste mange år arbejdet på at kortlægge kommunens bygninger. Men hvordan griber kommunen arbejdet med ejendomsstrategi og porteføljestyring an, og hvor er faldgruberne og fordelene? Bygningschef, Peter Munk, deler ud af kommunens metoder og erfaringer.

Peter Munk, Bygningschef, Aalborg Kommune

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:10 Bygningsstyrelsen – sammenlægning af kvadratmeter
Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje er bred og rummer alt fra specialindrettede bygninger som laboratorier på uddannelsesinstitutioner, politistationer og domstole til almindelige kontorbygninger, der huser ministerier og styrelser. Her er et stort fokus på at undgå tomgang i eksisterende byggeri og undgå nybyg, hvis realiserede arealer kan bruges i stedet. Hør bl.a. hvordan en politistation i Slagelse nu huser dele af Miljøstyrelsen, og hvorfor studerende på AAU deler kantine med Energistyrelsens ansatte.

Peter Torp Madsen, teamleder, chefkonsulent, Bygningsstyrelsen

 

14:10-14:50 Oplæg annonceres snarest

 

14:50-15:10 Kaffepause

 

15:10-15:40 Oplæg annonceres snarest

 

15:40-16:00 Afsluttende debat: Det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger – hvordan kan vi gribe ejendomsstrategien an?

Christine Skovgaard, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

Det er muligt at deltage i dette arrangement online til en reduceret pris. Ønsker du at deltage digitalt, kan du kontakte info@bygherreforeningen.dk

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen, hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.